Jump to content
Arkivverket

[#12562] Havig, Norderhov, Hønefoss.


Guest Lill-Reidun Andersen

Recommended Posts

Guest Lill-Reidun Andersen

Hei. Er det noen som vet noe om Anne Andersdatter Havig født på Havig i 1860? Hun bodde i Oslogt i Hønefoss.I 1888 fødte hun en sønn utenfor ekteskap, faren var Martin Torgersen. Senere fikk hun en sønn som fikk navnet Sigur? Tror også at hun hadde en adoptivdatter. Er interessert i å komme i kontakt med Sigurds? etterslekt og om noen vet noe om hennes aner. Hilsen Lill.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Min oldemor kom fra Norderhov (Sadelmaker plass), og jeg mener at i en eller annen sammenheng så har jeg hørt dette navnet Havig.Mulig at det kan være noen som giftet seg inn med det navnet. Jeg får komme tilbake til det når jeg husker bedre.Olaf Havig.........kan det være noe?

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Iallefall husker jeg at det fantes en Havik bosatt på Torshov i Olso.Han skal vistnok ha vært fra Ringerike og døde tidlig på 1970-tallet. Hvem som var hans far vet jeg ikke.

Link to post
Share on other sites
Guest Lill-Reidun Andersen

Hei. Det er hun som bodde på Gaardhammern.Havik fra Torshov kjenner jeg ikke til. Sigurd Carlsen som bodde med sine foreldre på Gaardhammere er halvbror til min morfar. Er det noen som kjenner til hans etterslekt? Hilsen Lill.

Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Her er litt om slekta bakover. Anne er f.9/3, dpt.10/6-1860 i Lunder, Norderhov. Konf.1876. Foreldre: Gårdm.Anders Trulsen Havik og Gjertrud Eriksdt. (Kilde: Ringerike Genealogiske Datasentral). I folketellinga 1865 for Norderhov er Anders Trulsen oppført på Havik, gårdbr.og sjøleier, 66 år og f.i Sigdal. Hans kone er Gjertrud Eriksdt, 45 år, f.i Sigdal, og blant barna Anne Andersdt, 6 år, f.i Norderhov. Havik ligger helt på grensen mot Krødsherad, og med Sigdal menes her Krødsherad. Anders var fra Hamremoen i Krødsherad, som igjen grenser til Norderhov. Du finner mye mer om dine aner i Krødsherad i Andreas Mørchs bok, Krødsherad I. På side 154 er omtalt dine forfedre på Hamremoen. Vennlig hisen, Thorleif.

Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Erik Rønneberg

Jeg har også en ane fra Havig, men det er litt lenger tilbake i tid så jeg vet ikke om det er noen slekt.Det er Siri (Sigrid) Engebretsdatter, 67 år i 1801. Hun var da gift med Joen Simensen, 66 år og bodde på Sesserud.Siri var gift 1. gang 1755 med Ole Pedersen, og var antagelig datter av Engebret Ellingsen Havig.Til Thorleif Solberg:Jeg har ved første gangs gjennomsyn av kirkeboka for Norderhov ikke funnet dåpen hverken til Siri Engebretsdatter eller Joen Simensen, ei heller dato for vielsen. Står det noe om disse personene i Ringerike Geneaologiske datasentral, og er denne datasentralen tilgjengelig her på nettet?Med hilsenOlaf Rønneberg

Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Du har så rett i din antakelse. Siri (Sigrid) er datter av Engebret Ellingsen Havik og Rønnaug Andersdt fra Lundesgården (Lønsgard'n). Hun er dpt.13/2-1735 i Lunder. Ble 20/9-1755 trol. med Ole Pedersen Stensrud, og siden 16/10-1757 trol. med Jon Simnsen Stabekk, seinere Sessrud. (Kontroller datoene!). Engebret og Rønnaug er også mine forfedre og jeg har mye stoff om slekta bakover. Jon Simensen er fra Krødsherad. Det står litt om ham under Nordre Sandum i A.Mørch: Krødsherad, bd.I, s.426. Vennlig hilsen, Thorleif. Tlf.321 31130.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Håkon Havik

Hei. Ser at dette er en snart 3 år gammel debatt men vil likevel legge til følgende:Ang. innlegg (2): Olaf Havik er nevøen til Anne Andersdatter. Han var sønn av Annes bror Erik Andersen Havik.Ang. innlegg (5): Havik'en bosatt på Torshov var Edvin Havik, bror til Olaf og dermed også Anne Andersdatters nevø.Vil for øvrig gjerne komme i kontakt med folk som vet noe mer om Anne Andersdatter og etterslekt. Kan kontaktes på hakon.havik-alfakrøll-lydbokforlaget.no

Link to post
Share on other sites
Guest Tormod Thoresen

Hei. Jeg skal ikke sammenblande for mye. Men bare en opplysning at Gjertrud Eriksdatter bor i 1900 som enke og syerske på plassen Berglie (Kihleeiet et sted i Norderhov. Barnebarnet hennes Gjertrud (1873) Trulsdatter bor der også sammen med hennes mann Barnebarnet Gjertrud var datter til Truls Andersen Havig , sønn til Anders Trulsen Havig og Gjertrud Eriksdatter, og Ingeborg Thorstensdatter. Ingeborg var født ved på Krøderen på Melum , og var søster til en av mine tippoldefedre., Palme Thorstensen, PalmeJuvet under Vassendrud på Krøderen. Gjertrud Eriksdatter født 1819 var nok fra Krødsherad.Lykke til videre. Tormod

Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Havik

Takk for det, TormodNyttig å vite om koblingen til Palme Thorstensen. Gjertrud Eriksdatter var min tipp-oldemor og Erik Havik på naboplassen på Kihleeie var min oldefar. Min farfar vokste opp der på Kihleeie.Min farfars inngiftede tantes bror blir vel da nettopp din tipp-oldefar Palme ... tji-hi.Er Lill-Reidun fortsatt på nett da, mon tro?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Håkon Havik

En annen ting, Tormod: Hvis jeg ikke tar helt feil ser det ut til at din tipp-oldefar Palme Thorstensen er avbildet i boka Krødsherad fra 1914.Antar du kjenner godt til dette fra før, men tenkte jeg likevel skulle nevne det.Håkon

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.