Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Truls Songstad

[#12581] Eiere av gården Slettebakken, Gnr. 15, Bnr. 1 og bnr. 3 i Årstad

Recommended Posts

Guest Truls Songstad

I folketellingen 1900 er Nils Johannesen oppført som eier av Slettebakken, gnr. 15 bnr. 1 i Årstad. I Haussoga står det at den eldste sønnen (Johannes Martin) til broren Mons Johannessson, ”kjøpte Slettebakken av farbror sin (Nils Johannesson)” Nils Johannesson flyttet senere til Nedste Mjelda.Videre står det at broren, Johannes Johannesson ”Flyttet til Årstad og kjøpte Slettebakken for kr.40 000 i 1891” og videre at datteren Berta Malena ”fekk huset etter faren då garden vart seld”. Denne familien finner vi på bruk nr. 3 i folketellingen 1900 I 1900 er det 3 bruksnr. På Slettebakken. Kan få opplyst hvem som var eiere av Slettebakken bnr. 1 og bnr 3 fra ca 1890 og fram til ca 1950? Og det store fine huset på Slettebakken – hører det til Bnr 1? Noen som vet dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Slettebakken, gnr. 15/1 i Årstad, ble overdratt fra A. Svanøe til sønnen Olaf Andreas Svanøe ved skjøte datert 6. januar, tinglyst 7. januar, 1882. Kjøpesummen var kr. 24 000.O. A. Svanøe solgte bruket til Johannes Johannessen Herland 10. april 1889. Kjøpesummen var da kr. 32 000.Ved skylddelingsforretning tinglyst 17. desember 1891 ble bruk 3, Nordre Slettebakken, skilt ut. Det fikk en skyld på mark 5,70, mens det tilbake på hovedbruket lå en skyld på mark 5,64. Samme dag ble også bruk 4 fradelt fra bruk 1. Det fikk en skyld på 6 øre.Det er tinglyst skjøte fra Johannes Johannessen til Nils Johannessen 23. november 1898 på bruk 1. Kjøpesummen var kr. 15 000.Nils Johannessen Havre solgte bruk 1 til brødrene Johannes Martin Monsen Thunes og Johannes Monsen Thunes i desember 1924. Kjøpesummen var kr. 16 000.Johannes Johannessen Herland står som eier av bruk 3 fra utskillingen og fram til han solgte til A/S Ny-Bergen i januar 1919. Han holdt da unna Slettebakksveien nr. 157. Kjøpesummen var kr. 100 000.A/S Ny-Bergen overdrog gnr. 15/3 til Bergen kommune i oktober 1925 for kr. 800 000.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.