Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#12626] Svertz - Svar og spørsmål

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

NILS JENSSEN fra Horsens tok borgarskap i Bergen 1641. Seinast 1645 var han gift med Mein Clausdatter, og dette året flytta dei fra Bergen til borgarsetet Vågnesholmen i Borgund, seinare kalt Nilsholmen etter Nils. Paret fikk fire barn, men her skal eg bare nemne den greina som tok til å bruke namnet Svertz:Sonen CLAUS NILSSEN tok til som kremmar på Slinningen i Borgund kring 1670, men utan å løyse borgarskap i Bergen. Han var gift med Else Madsdt Alstrup (c1654-1713), sjå innlegg 12588. Claus døde kring 1694 og skifte blei halde 20. juni 1698. Paret hadde 9 barn som levde (eg reknar dei opp i samme rekkefølga som i skiftet med aldersopplysningar i klammer): 1 MADS CLAUSSEN (c1674-1705), borgar av Bergen 1702, kremmar i Håkeshamn i Ulstein sidan på Øyra i Volda (gm Gjertrud Hansdt Brandal), inga etterslekt. 2 NILS CLAUSSEN SUERDTZ (c1675-1727), kremmar på Laberget i Borgund, gm enka Susanne Jensdt Kielderup eller Schielderup. Nils var den første som nytta ættnamnet, inga etterslekt. 3 POVEL CLAUSSEN (1701:28, levde 1727), kremmar på Flåvær i Herøy, gm Dorte Hansdt Wingaard, stor etterslekt. 4 CLAUS CLAUSSEN (1704:26 -1736), kremmar på Slinningen i Borgund, gm Adelus Jensdt Lystrup, stor etterslekt som førte namnet Svertz, Schvertz, Schwartz. 5 JENS CLAUSSEN (c1686-1753), kjøpsvein i Håkeshamn, sidan bonde og husmann mange stadar, til sist i Ålesund, gm Margrete Larsdt Lund, 4 barn, mulig etterslekt. 6 MARGRETE CLAUSDT (-1746), 1708 gm Nils Hanssen fra Myklebust i Ørsta, sidan med Ola Olson, bonde på Indre Leine i Herøy, stor etterslekt. 7 MEIN CLAUSDT (levde 1727), gm tømmermeister Knud Madssen i Bergen. 8 BIRGITTE CLAUSDT (c1684-1779), gm Peder Pedersen Langelo, kremmar på Langlo og lensmann i Dale skipreide, etterslekt. 9 ANNE CLAUSDT (levde 1714, ugift då).HENRIK JOHANSEN SUERS (skifte 1683) var borgar -av Trondheim? - og var kjøpmann på Molde og i Bud (svigerfar til Willum Henriksen Wessel på Hella i Ålesund). Sidan namnet Svertz neppe kom fra Horsens i Danmark, må vi rekne med at Mein Clausdatter (skifte 1693)brakte det inn i ætta. Kan Mein ha vore i slekt med Henrik Johansen Suers? Kronologisk kan ho så vidt høve som ei brordatter av han, dvs som datter av ein *Claus Johansen. Ein bergensar av dette namnet tok borgarskap 1628, og 1632-37 dreiv han handel i Liavågen i Hareid. Disse spørsmåla har 'plaga' sunnmøringane (og særlig etterslekta) i aldri så lang tid, så eit eller anna nytt stoff blir hilst hjertelig velkommen. (Her kan eg nemne at somme ætlingar har meint at Svertz skreiv seg fra eit forkorta patronymikon, og dette kan vel vere tilfelle; at det ikkje er tale om Schwartz opprinnelig, er klart, i og med skrivemåten før 1750 som ikkje har Sch- i byrjinga.)Margrete Clausdatter kan neppe førast med namnet Svertz, menmen, når broren brukte namnet... Bare greina på Slinningen førte namnet vidare. I staden for å skrive Margrete Clausdt Svertz, kan ein skrive Margrete Clausdt (Svertz), der klammene og innmaten må lesast: av ætta Svertz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Når du nå nevner Henrik Johansen SUERS, så kommer jeg på at jeg har støtt på en Maren Henriksdatter SVERTZ i en rettsprotokoll fra Årdal i Sogn anno 1710. Hun var trolig husholderske for en tysker som i en kort periode var leder av Årdal Kobberverk, og jeg har vel tenkt meg at hun enten var tysk, at hun kom fra borgermiljøet i Bergen eller at hun var blitt med denne betjenten fra et annet bergverk. Nå må jeg vel også ta med meg muligheten for at hun kan ha vært fra Molde!Det er lite jeg vet om denne husholdersken, men jeg vil likevel nevne at det i den aktuelle rettssaken framgår at hun ble mobbet av noen andre kvinner. Det hadde bl.a. dukket opp en smedevise der hun ble kalt for 'Mari Platt' og 'Platte-Mari'. Men jeg har ingen idé om hva som måtte ligge i det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Jo, dette ser faktisk ut til å dreie seg om ei moldedame. Skiftet etter 'Hendrich Johansen Suers' blei halde 5. oktober 1688 (ikkje 1683 som eg skreiv i hovedinnlegget)(Skiftebok nr 3 for Romsdal (1688-90), fol 14A). Enka var Maren Christensdt, hennar lagverje: faren S.r Christen Poffuelsen. Med den førre kona, Maren Henriksdt, hadde Henrik barna Maren Henriksdt, ugift, og Anne Henriksdt, gm S:r Willum Wessel. Med Maren Christensdt hadde Henrik bare datra Maren Henriksdt, formyndar: morfaren Christen P.Her er det faktisk to Maren Henriksdt Suers. (hos de Seve ser eg at Henrik er ført inn i namneregistret som Suertz). Det ville vere merkelig om ikkje ei av disse var lik Maren Henriksdt Svertz i Årdal 1710. Førstekona til Henrik Suers hadde ellers ættrnamnet Lytters (dei ga altertavla til den første moldekirka 1664). Etter manntallet 1664 var Henrik 49 år gammal. Han var grundig fallitt då han døde, med aktiva på vel 659 rd, passiva på vel 1169 rd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Tusen, tusen takk til Bjørn Jonson Dale for mange innholdsrike opplysninger. Her fikk jeg litt å jobbe videre med. Har jo fått antydet før at hun sannsynligvis var datter av Claus, men har ikke villet lagt de inn i basen før jeg var sikker. Og etter denne listen bør jeg vel føle meg temmelig trygg på det. Takk igjen for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Hei igjen, når jeg registret disse opplysningen nå ble jeg litt i tvil. I flg. ditt innlegg var Claus Clausen gift med Adelus Jensdtr. Lystrup, men i flg. bøkene for Borgund & Giske, bind 4 side 380 var han gift med Karen Matsdatter Bager fra Bergen. Har han vært gift 2 ganger ? Der står det også at han døde i 1759. Har du noen av de opplysningene på ham.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

CLAUS NILSSEN på Slinningen var far til 'den velagtbare og velfornemme Borger' CLAUS CLAUSSEN (SVERTZ) på Slinningen som døde 1736, og som etterlet seg enka Adelus Jensdt Lystrup (c1685-1763). Dei fikk 7 barn, men bare 4 overlevde faren. Sonen CLAUS CLAUSSEN SVERTZ jr (1717-59) overtok borgarsetet Slinningen, og handla fra 1744 også på Tyskholmen, der han døde. Claus var gift med Else Madsdt Bager fra Bergen (1721-58),men mora hennar, Anne Margrete Larsdt Smith, var fra borgarsetet Larsgarden i Borgund.Handelen på Slinningen låg nede 1749, men 1751 ekta PEDER ERIKSEN ULFELDT (1717-64)fra Steinvågen Margrete Clausdt Svertz (1723-72)over etter svogeren. Borgund & Giske er dessverre både misvisande (har gjort far og son Claus Claussen til éin person) og lite utfyllande (har ikkje registrert Ulfeldt)for Slinningen sin del.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det kom vekk nokre ord her, men det rette er at Peder Eriksen Ulfeldt tok over handelen på Slinningen etter svogeren Claus Claussen Svertz jr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heen

Tusen takk igjen, da var den feilen rettet opp. Mvh fra Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg har no publisert ei stykke, Borgar- og embetssetet Slinningen og slekta Svertz, på heimesida mi:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Hei! er det mulig at Nils Jenssen(Fra Horsens)kan ha hatt flere sønner?(Muligens en ved navn Jens?).En Jan Jensen Svart ble nevnt ved Koppskatten i 1683, Nevnt i Pantebok for Bergen 1686-1687. Nevnt i Fortegnelsen over baatsmenn i 1710. Gift med Alheidt Hansdtr(-1722). Han hadde 5 barn: Karen, Oluf(Ole?), Gierche?,Johanne, Kirsten?.Ellers kan nevnes at ved Koppskatten i 1645 nevnes en hustru av Hans Suarte. Og ved koppskatten i 1675 og 1689 blir en Hendrich Suart nevnt som vever, sammen med kona?Elen Johansdtr og datteren?Catharine.Ellers lurte jeg på om denne Sverts slekten også kan ha forbindelse med slekten Svartz/Svart fra Beistad/Røros?.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

Gierche var nok heller en Schwartzkopf, selv om hun også kalte seg Svarth. Hans Suarte, nevnt ved koppskatten i 1645. Tilhørte nok også denne slekta, kalte seg Hans Suarte Kop.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.