Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kaasin

[#12730] Skhiartvedt Elverum ca 1750 ?

Recommended Posts

Guest Trond Kaasin

Elverumsgåten:Kommer over navnet Povel SKHIARTVEDT når jeg arbeider meg igjennom Family search.Navnet minner om Skartveit. Noen gard i distriktet som heter dette ??. Koblingen mot fornavnet Povel er vel noe unorsk.Datteren Torgunn Paulsdatter var født i 1754 i Elverum. Paulsdatter en fornorskning av Povel??Har noen noe kommentarer/hjelp/innspark vdr. dette hadde jeg satt stor pris på det.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

En fornorskning ja, men sikkert helt norsk. Jeg har Povel i rekka mi, men han var norsk som bare den.I 1801 fant jeg ikke noe navn som minnet om hans etternavn/gårsnavn i Elverum, men jeg gjorde et landsdekkende søk på forskjellige varianter. Schartvedt,Schatvedt,Schaugtvedt,Skiatved,Skiørtvedt. Ingen av disse er fra Hedemarken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du har en Paul Trondsen Skatved på Uthus nevnt under Skjefstad øvre i Finne-Grønn s.99, samme person omtalt s.106 da han gifter seg med et barnebarn av Ole Olsen Skjefstad (øvre)(død 1717. Denne P T Skatved var 'Sergeant' og eide en tid en andel av Skjefstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Sersjant Paul Trondsen Skjatvet var født på gården Skjatvet i Fet og hadde navnet sitt derfra. Navnet hans er stavet på utallige måter, bl.a.: Skhiatved, Schiatved, Siatfed, Siatfel, Schiaffelt, Satfelt!! Fet bygdebok (bd. 5, s. 645) har ingen opplysninger om hvor Paul tok veien. Men han kom altså til Elverum, der han ble trolovet 05.06.1752 og gift 20.09. samme år med Anne Olsdtr. fra Øvre Skjefstad i Heradsbygda; datter av Ola Olsen, f. ca. 1686, bgr. 18.09.1757, og hustru Torgun Persdtr., f. ca. 1695, bgr. 21.05.1780.Ved giftermålet i 1752 er det oppgitt i kirkeboka at Paul var sersjant ved Hr. kaptein Sehults kompani av Fåberg i Gudbrandsdalen. Ifølge Finne-Grønn s. 593 kjøpte Paul en part av Vestre Uthus i Hernes i 1754. I 1758 og 1761 hadde Paul og Anne to sønner til dåpen i Våler. Ved ekstraskatten 1762 var familien tilbake i Elverum. De bodde da på Øvre Skjefstad, og er oppført i ei tilleggsliste over de som var fritatt for skatt (fritatt fordi Paul var militær).Ifølge Finne-Grønn solgte Paul sin del av Øvre Skjefstad, kalt Nystua, i 1771. Samme år kjøpte han Nedre Vestgarden av Vestre Jerdrum i Våler, og flyttet dit (se Våler bygdebok s. 216 ff.). Ved folketellinga 1801 var Anne Olsdtr. 80 år og enke. Hun bodde på Vestre Jerdrum hos sønnen Morten Paulsen og hans familie.Familien: Paul Trondsen Skjatvet, dpt. 05.08.1725 i Fet, d. 14.08.1796 i Våler, bgr. der 20.08.s.å.; gift 20.09.1752 i Elverum med Anne Olsdtr. fra Øvre Skjefstad, f. ca. 1721 (80 år ved FT 1801), d. 16.04.1803 i Våler. Barn:1. Trond, dpt. 08.10.1752 i Elverum, gift 07.11.1776 i Våler med Olea Knutsd. Jerdrum.2. Torgun, dpt. 17.11.1754 i Elverum, gift 18.04.1775 i Våler med Ener Olsen nedre Jerdrum.3. Marte, dpt. 08.08.1756 i Elverum, gift 10.10.1794 med Erik Persen, som i 1801 var br. på Østre Jerdrum.4. Ola, dpt. 27.12.1758 i Våler, gift 29.12.1784 i Våler med Olea Olsd. Risåsen.5. Morten Leigh, dpt. 24.05.1761 i Våler. Han var oppkalt etter Elverumspresten ved samme navn. Gift 05.12.1786 i Våler med Gunhild Jørnsdtr. Stræte. Bruker på Vestre Jerdrun i 1801.6. Anne, dpt. 18.09.1763 i Elverum.7. Kristoffer, dpt. 17.08.1766 i Elverum.Paul Trondsen Skjatvets nærmeste aner (ifølge Fet bygdebok av Jan E. Horgen, bd. 5, s. 617, 644, 645):Far: Trond Arnesen fra Skjatvet i Fet (1676-1735), gårdbruker på Skjatvet. Mor: Marte Arnesdtr. fra Tunnerud i Fet (ca. 1692-1759).Farfar: Arne Kristensen (ca. 1645-ca. 1708), som i en sak i 1694 oppgav å være født på Grepperud i Høland, bruker på Skjatvet. Farmor: ukjent. Morfar: Arne Persen fra Gan i Fet (ca. 1662-1722), bruker på Tunnerud. Mormor: Ragnhild Larsdtr. (ca.1668-1718).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette var nyttig og vil spare i alle fall meg for masse lete-arbeid når jeg kommer til nevnte gårder i Elverum og Våler. Bare en liten ting, om dåpsdato'ene i Elverum er hentet fra Finne-Grønn, må de kontrolleres - det er svært mange dato-feil i Finne-Grønn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Mange tusen takk, RonnyNoen ganger strøymer opplysningene på, dette var meget interessant.Linjen jeg sjekker opp, går via Pauls datter Torgund gift med Ener Olsen, har siden stort sett holdt til ved Gjerdrumsgårdene i Våler frem til i dag.Til Geir:Er du igang med registreringsarbeid i de nevnte områder??mvh Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Trond; Delvis ja, om det er noe spesielt du har i tankene, kan du skrive direkte på gkb@c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Til Geir:Datoene i innlegg 5 er ikke hentet fra Finne-Grønn, hvor barneflokken heller ikke er nevnt, men fra kirkebøkene (Fet (Pauls dåp), Elverum og Hof).Jeg har arbeidet en god del med Elverums-kilder, og er fullstendig klar over de mange dato-feilene hos Finne-Grønn. Et par glimrende eksempler forekommer i ovennevnte familie: På side 106 i Elverum I, under ættetavlen vedkommende Øvre Skjefstad, bruk A, opplyser Finne-Grønn at Ola Olsen på Øvre Skjefstad, som jeg nevner i første avsnitt i innlegg 5, ble gravlagt 18. JUNI (18.6) 1757. Dette er feil. Kirkeboka (Elverum MINI 2 (nr. 3 i katalogen) 1757-76, s. 175 (219)) viser nemlig at Ola, som nevnt i innlegg 5, ble gravlagt 18. SEPTEMBER (18.09). Han oppgis å være 71 år og 8 måneder ved dødsfallet, hvilket skulle tilsi at fødselsåret var ca. 1686.Olas kones begr. dato stemmer hos Finne-Grønn.Et annet eksempel: På samme side i Elverum I (s. 106), skrev Finne-Grønn at Olas datter Anne ble gift med Paul Trondsen Skjatvet den 20. APRIL 1752. Dette er òg feil. Kirkeboka (Elverum MINI 1 (nr. 2 i katalogen) 1751-56, s. 7) viser at de giftet seg 20. SEPTEMBER 1752, som nevnt i innlegg 5.For øvrig bør så å si alle ”eksakte fødselsår” hos Finne-Grønn UTEN DATO, leses som ca.-år, da de bygger på aldersangivelser.Når det gjelder Paul Trondsen Skjatvets dåpsdato, så er den i Fet MINI 1 (1716-1751) (upaginert), oppgitt å være 10. søndag etter Trinitatis 1725. Ifølge Olav Heskestads utmerkede ”Kalender for historie og ættegransking” var denne søndagen i 1725 den 5. august.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Hei Ronny:Ser du bruker 'Nedre Gjerdrum ' på Ener . Er du sikker på at det var en slik betegnelse. Har selv bare Østre og Vestre.Trond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

”Nedre Jerdrum” har jeg fra Ener og Torguns vielsesinnførsel i Hof kirkebok 3 (1750-89), s. 529. Han oppgis å være fra Nedre Jerdrum, hun fra Vestre Jerdrum.Ved trolovelsen 29. okt. 1774 i Våler (Hof kirkebok 3, s. 519) kalles han Ener Olsen Flaten.Jeg ser i Vålerboka s. 169 at Nedre Jerdrum var et bruk av Østre Jerdrum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.