Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arild Kompelien

[#12869] Sapel - Sappell?

Recommended Posts

Guest Arild Kompelien

I arbeid med slektshistorie for Våler i Solør, fant jeg i Tingboka for Solør og Østerdalen 1734 f. 276b omtale av en sak fra ca. 1630-40 (år ikke oppgitt), der en Erik Snarhol måtte bøte fordi han - satte Sapel på sin brud - . P.g.a. dette måtte han pantsette garden.Er av Knut Bryn blitt gjort oppmerksom på følgende sak: I tingboka for Solør-Østerdalen 1657 finnes flg. sak:'Arnne Achlangberigh Wed hiemsteffne Citerit Olluff Torp for it Sappell Hanns quinnde haffde lonntt Att Smøcke enn brud med paa Findsrud och er bleffuenn Forderffued saa Att Alle Løffuene Affreffuenn item 3 Aff de opstaende Spirer Affslagen, Olluff Torp och hanns quinde er Tilfunden Att tage samme Sapell til sigh, som skal werre giort J Suerigh, Aff Glasperler, och dett lade giøre ferdigh och haffue lige saa got igien som de dett haffr lonntt, eller och betalle, des Vert effter Wordering med kost och teringh, och sidenn søge igien bruden som samme Sabell haffde brugt! paa Ouden Torps Weigne møtte hans søn Willem Oelsøn till sagen att Suarre'Av sammenhengen går det fram at det må dreie seg om en brudekronelignende sak. Noen som vet mer konkret om dette, og bruken av ordet Sapel/Sappell?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Ordet 'Sapel' er sannsynligvis 'Seppel' eller 'Sjeppel'. Den var iføge Norsk Hist. Leksikon en 'kvinnelig hodepynt, formet som en krans og laget av blomster, stoff eller metall. Seppel ble brukt bl.a. som festegave og til brudepynt'.Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Ja, dette passer bra.I oppslag har jeg ikke tenkt på Se-. Ser i samme leksikon at det heter chapelet på fransk, så formen sapell, i en eller annen variant, henger muligens sammen med det franske ordet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.