Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Thore Eilertsen

[#12877] Flytteattest

Recommended Posts

Guest Thore Eilertsen

Ble det benyttet flytteattest ved flytting innenlands rundt 1900 og det samme ved flytting i Norden? Hvor kan jeg finne slike ?mvh Thore Eilertsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Passtvangen ble opphevet i 1860 og den gjaldt både for innenlandske reiser og for flytting til og fra utlandet. Tidlig på 1900-tallet ble det gjort noen innstramninger, men jeg tviler på om slike flytteattester som var i bruk før 1860, var i bruk.Du kan lese mer på Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thore Eilertsen

Tusen takk for opplysningen. Da slipper jeg å leite etter slikt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Hvor lenge behøvde norske å få en flytteattest? Blandt gamle papirer fandt jeg en 'Flytningsattest' utstedt på Hadsel lansmannskontor i des. 1935, forvist Stavanger komm. folkeregister i jan. 1936. Eva

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Kvennodd

Hei Tor Jeg kan vel ikke hjelpe deg noe mer enn at jeg sitter med en flytningsattest fra 16 august 1928. På den står det følgende: Denne attest oppbevares og forevises med paategning ved hver flytning. Videre: Ifølge lov av 19.mai 1900 § 19 skal sådan attest medbringes eller tilveiebringes av enhver som tilflytter en fattigkommune. innen 6 uker efter innflytningen skal den forevises, i by for politimesteren og på landet for lensmannen. Den hos hvem eller på hvis grunn innflyttede har tatt bopel, skal derom gi meddelelse, i by til politimestren innen 48 timer og på landet til lensmannen innen 14 dager. I kommune hvor der er oprettet kommunalt folkeregister, kan ifølge lov nr. 2 av 24 juni 1914 attesten ISTDENFOR kreves forevist for folkeregistret, likesom innflytningen skal anmeldes INNEN 14 DAGER. I disse kommuner skal også enhver flytning INNENFOR kommunens grenser meldes til forlkeregistret innen 14 dager. Overtredelser straffes med bøter. Men hvor du kan finne slike attester som er gamle vet jeg ikke. Denne har jeg etter en onkel av min mor. MVH Inger fra Brevik :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Therese Henriksen

Folkeregisteret ble oppretta på 1970-tallet? I Oslo tror jeg det var 1905. Det vil si at det er et hull mellom da man sluttet med flytteatester til folkeregisteret ble opprettet? Noen som vet noe om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.