Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hallvard Bragstad

[#12882] Fjerning av kjønn i landsomfattende søk

Recommended Posts

Guest Hallvard Bragstad

Hadde det vært mulig å 'fjerne' et kjønn i landsomfattende søk 1801/65/75?Ved fornavnsøk 'begynner på' eller 'inneholder' kan det dukke opp hundrevis av stavevarianter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Slutter meg gjerne til ønske om flere parametre å søke på ved landsomfattende søk.Uansett vil det forenkle valg av navn ved landsomfattende søk, dersom man fikk opp en liste (som man gjør i enkelt-kommuner), i stedet for valg-bokser, der man må huke av en og en. Der er jo langt enklere (og raskere) å velge flere lementer i en liste ved hjelp av shift- og Ctrl-tastene. Hadde det vært mulig å få til?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Sjølvsagt er det mogleg å gjera kjønn eller i og for seg andre felt søkbare i landsomfattande søk. Men det kostar arbeid å gjera det; første gongen og kvar gong basen skal regenererast.Når det bruken av måtar å vleja på er det svært bevisst. All den tid me har svært stor flekibilitet i søk er me avhengige å gjera ting noko tungvint. Om du med SHIFT-tasten kunne merka av nokre hundre namn ville du ta ut ganske mykje ressursar, og det ville ta si tid. Då måtte alle andre venta og me kunne fort koma i ein stiutasjon der servaren vår gjekk ned. Reguleringa vår er at den som vil sjå mange namn samstundes i alle høve må klikka kvar og ein på. Slik blir det inntil teknologien gjer eit kvantesprang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Henriksen

Ulike stavemåter, og også i noen tilfeller manglende oppføringer, kan vanskeliggjøre søking når en leter etter en nål i en stor høystakk (-som jeg føler at jeg gjør mange ganger). Har derfor ved flere anledninger sett behov for mere 'avansert' varianter ved søk. Jeg tror at mange slike problemer kan løses ved en ny operator, med muligheten til å EKSLUDERE poster. Med andre ord har jeg et ønske om at i tillegg til 'lik', 'begynner på' etc hadde vært mulig å velge 'er ulik'. (jfr. også mitt innlegg 550 i Arkivforum)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Ulike stavemåter...hva med en 'soundex-knapp'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Ulike stavemåtar trur eg me har god dekning for. Leitar du etter Agate kan du t.d skriva noko slikt som [aoå]g[ao][a]t[th][ea] og få med deg det meste. Er ulik er ein farleg knapp, rett og slett fordi den ville gje for amnge tilslag og brukaren ville få for stor del av ressursane våre.Soundex har vofre vurdert og kan kanskje koma ein dag. Problemet er at det skal meir ein ein knapp til. Brukare ein Soundex vil ein i prinsippet måtta søka på alle som børjar på bakstaven ein har angitt. For å få rimeleg effektivitet måtte ein generera ein Soundex-indeks. No er heller ikkje Soundex i sin opphavelege form særskilt effektiv på norske namn, det har ved Historisk insitutt brei erfaring for. Soundex klarer t.d ikkje sjå at Christian og Kristian er same namnet. Me måtte i tilfelle leggja inn ei strek modifisert utgåve av Soundex.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Henriksen

Skjønner poenget med at 'ulik' kan gi for mange tilslag. Men det kunne selvsagt ikke falle meg inn å søke etter 'fornavn er ulik Nils' eller slikt. Det var kun til bruk i felt med kategorivariabler, såsom kjønn og siviltatus, og der skriveren kanskje ikke alltid har brukt riktig benevning.Jeg er enig med Jan at Soundex ikke er en god løsning,- med store datamengder har jeg sjelden sett at det har gitt annet resultat enn et alt for stort hav av tilslag, men som samtidig ikke fungerer helt bra for norsk språk.Men jeg ville gjerne hatt et svar på det jeg tok opp i innlegg 550; spesialtegn som f.eks. '!!' og manglende data (Det virket iallefall ikke den gangen jeg prøvde det).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Du kan vera heilt sikker på at om det teknisk går an å gjera eit eller anna vil mange gjera det. Dermed er ulik umogeleg. Spesialteikn går ikkje å søka på, rett og slett fordi dei ikkje er generert i indeksane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R.Sæther

Det slår meg av og til, og eg har vel nemnt det før i ein annan tråd, utan å hengje ut andre enn meg sjølv, at vi som brukarar av DA er blitt ein snev av 'bortskjemde' med tida. Eg har kome med ein del ønskje om forbetringar gjennom dei 5 åra (var med heilt frå fyrste dag, må vite), og ein del av det er blitt teke til følgje og ikkje så reint lite er forkasta. (Og ein del forbetringar har kome utan at eg har klart å ynskje meg dei på førehand ein gong).Men opp i desse ynskja om forenkling tykkjer eg det er nyttig å minne meg om alternativet - kva med dei gongene eg sat 5-6 timar på Statsarkivet i Bergen, neddynga i støvete protokollar, utan å finne SNURTEN av dei personane eg leitte etter?Som ein kuriositet hugsar eg også den gongen eg ville begynne å gå gjennom store dungar med emigrantlister på leiting etter ein person, men Yngve Nedrebø rådde meg til å utsetje denne leitinga litt, for om eit års tid ville kanskje dei aktuelle listene vere tilgjengelege på søkbar form på data..Berre litt nyttig å hugse av og til, tykkjer eg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.