Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#12883] Sponsorvirksomhet i 1881 - 'SERDELES LYST til å reise til Aurerika'

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Ikke alle hadde råd til å emigrere, men noen hadde sponsorer ....... I hvilken grad var denne måten å løse fattigdomsproblemet på vanlig?'I 1881 anbefalte fattigkommisjonen et «Andragende fra Enken Pau­line Olsdatter Grana af Hakedal der ansøger om Reisepenge til Aureri­ka». Både hun og barna har «serdeles Lyst». Søknaden blir enstemmig bifaldt av «Herredsstyrelsen». Men året etter da «Enken Mathea Pedersen Gata med 5 Børn (søker om) en Gang for alle et Beløb stort 200 a 250 Kroner til at bestride Overreisen til Aurerika», blir det enstemmig avslått. Og siden er kommunestyret fast i sin holdning og sier nei til slike søknader. Om det er moralske eller økonomiske vur­deringer som ligger til grunn, sier ikke protokollen noe om. Men når alle disse sakene fremmes for kommunestyret med positiv innstillingfra fattigkommisjonen, er det nærliggende å tro at det der var et fler­tall som så på Amerika som en mulighet til å gjøre fattigproblemene mindre, for kommunen.Disse sakene forteller oss at Amerika også for en del av de fattigste sto som et forjettet land. Men det var kostbart å komme dit, og det stoppet dem.'(Kilde: http://www.gullsmed.net/nitte150/fattigdommen.htm )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Det var endel av det der. I 1927 var det en hel haug arbeidsløse Totninger som lånte penger av Østre Toten kommune for å reise til Canada på arbeidssøk. Kommunen samarbeidet med Canadian Pasific Railway Co. som plasserte dem rundt om i Canada. Noen av lånene er visstnok enda ikke oppgjort, finner ikke papirene i kommunearkivet. Hans Myhre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hmmm, lurer på hva Strömstad kommune sier dersom jeg sier at 'jeg har særdeles lyst til å reise til Amerika'......åja, 'en norrbagga mindre...'Det kan av ditt innlegg virke som om man på mange måter støttet folk opp til nyere tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnete Schjønsby

Kanskje var man inspirert av irene? Under den skrekkelige hungersnøden i Irland noen tiår tidligere, var det svært mange som fikk reisen betalt. Så vidt jeg vet i høy grad av lokale jordeiere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Tinn kommune sponset ganske mange emigranter derfra til Canada i 1920-årene p.g.a. arbeidsløshet. Det er skrevet bok om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Det samme gjaldt Lillehammer og Fåberg Kommune i årene 1924-27. I en artikkelserie i avisen GD (Gudbrandsdølen-Dagningen) 31.10, 2.11 og 5.11.2002 har Ola Matti Mathisen fulgt skjebnen til noen av de 33 som i 1924 emigrerte til Canada for kommunale midler. 'Kynisk sagt var det bedre å ha blitt kvitt de arbeidsledige enn å ha dem gående hjemme som en belastning på anstrengte budsjetter,' skriver han.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.