Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Eide

[#12910] Avdøde ikke gjenfunnet - kirkebokrutiner 1870-80.

Recommended Posts

Guest Geir Eide

Jeg har nylig vært bort i to tilfeller der personer er antatt omkommet ved forlis.Forlisene skjedde i 1880 og 1874.1)I 1880 finner jeg en person -X- innført i kirkeboken (ministrial) : Under rubrikken 'Om død af smitsom Sygdom, og da hvilken, eller ved ulykkelig Hændelse.' er det bemerket -Omkommet ved forlis ikke gjenfundet-.2)I 1874 finner jeg et lignende tilfelle angående person -Y-: Deen antatt avdøde -Y- finnes ikke innført i kirkeboken i det prestegjeld han soknet til. Enken til -Y- dør 7 måneder senere, og er da nevnt som enke etter -Y-. Kirkeboken er blitt gjennomsøkt 3,5 år etter at -Y- forsvant ved forliset.Foruten årstallet, er det som skiller de to tilfellene, at i tilfelle 1 er forliset skjedd ved vår kyst, i tilfelle 2 er det antatt at forliset har skjedd i Nordsjøen et sted.Er det noen som har erfaringer med kirkebokrutiner ved lignende tilfeller ?Mvh. Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per  Håkon Christiansen

Kirkebøkene registrerer BEGRAVELSER. DØDSFALL, derimot, kan være mere utførlig ført hos sorenskriveren, fordi han som skifteforvalter måtte ordne opp i arveforhold etter forsvunne personer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Finnes det en kilde DØDE I BERGEN for perioden 1816-1911?Min Mr.X er Julius Emilius Andreassen, malersvend fra Frederikshavn som bodde i Bergen. I følge FT 1900 er hans 10. barn født i 1897 og hans kone Anne Gurine er betegnet som enke (begravd i Bergen 1901) Ergo døde Julius mellom 1896 og 1900 - men han er ikke oppført under BEGRAVDE..Hvordan kan man finne ut om han omkom i en forlis eller i utlandet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Det er, som Per Håkon nevner, i skifteprotokollene en da må lete. Mitt spørsmål var mer hva en kunne forvente å finne i kirkebøkene, ut fra de to tilfellene jeg nevnte. En finner to, tilsynelatende like, tilfeller der avdøde ikke er gjenfunnet. Det ene tilfellet er innført blant døde, det andre ikke.Ut fra de to begivenhetene jeg nevnte i mitt første innlegg, kan det jo se ut som det ikke var noen faste rutiner angående kirkebokinnføringer av ikke gjenfunne døde.Mvh. Geir Eide

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Beklager, da var jeg ikke flink til å uttrykke meg. Jeg lurte på om protokollene fra skifteretten i Bergen ( 'Døde' hos DA ) er tapt for tidsrommet 1815-1911, slik at man må nøye seg med databasene for Begravde, som ikke nevner alle døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei Geir!Om jeg leser innlegget ditt rett er du inne på tanken om hvorvidt avstanden til fastlandet (altså henholdsvis forlis utenfor norskekysten eller ute i Nordsjøen et sted) kan ha spilt en rolle i sammenhengen. Jeg tror ikke det. Jeg har en slekning som i 1878 omkom på sjøen utenfor danskekysten, og han er i hvert fall behørig innført i kirkeboken for Borre i Vestfold.Et annet tilfelle er min tippoldemors bror, skipper Ole Petter Martinsen. Han døde riktignok i land, på Jamaica den 11.jul.1879, men dødsfallet er allikevel innført i kirkeboken for Ingedal sokn, Skjeberg.Uten å kunne påstå noe bestemt, eller kjenne til eventuelle retningslinjer for kirkebokføringen vedrørende dette, er mitt bestemte inntrykk at hvorvidt et slikt dødsfall er å finne eller ei er høyst individuelt.Nå var det jo ikke alle det ble holdt skifte etter, men i alle fall i lensmannens/sorenskriverens dødsfallsmeldinger burde vel alle kjente dødsfall være å finne?Mvh Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Takk for de eksemplene du kommer med, Marius. Jeg går ut fra at dette da har vært vurderinger de ulike prestene har gjordt. Jeg har kommet over manglende innføringer noen ti-år tidligere. Men jeg ville tro at kirken i 1874 hadde retningslinjer for slikt. Noe de da kanskje ikke hadde.Mvh. Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Hei igjen!Når det gjelder kirkebøkene fikk disse fastlagte skjemaer første gang i 1812. Senere kom det nye i 1820 og 1878. Jeg vil tro retningslinjer for føring har vært like så lenge samme 'skjemagenerasjon' har vært i bruk, og at 1850-tall således ikke burde skille seg fra semt 1870-tall?Maed vennlig hilsen Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Geir -Ved kongelig resolusjon av 13. juli 1877 om føring av kirkebøker ble det bl.a. bestemt at: 'I Afdeling E (Døde) bliver at indføre - foruden de, der begraves, - ogsaa Personer, om hvem det med Bestemthed vides, at de ere omkomne, men hvor Lig ikke have været at finde.'Kreative søk på 'Google' gir svar på så mangt, og her kan du lese om regler for kirkebokinnførsler gjennom tidene:http://digitalarkivet.no/arkivverket/kirkebok.htmMvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

Hei Arne, !Der fikk jeg nok forklaringen på mine to tilsynelatende like tilfeller. Det dødsfallet som ikke er innført er skjedd før 1877 (1874) og det andre etterpå (1880). Jeg har kun sett igjennom det som DA har lenket ang. kirkebøker, uten å finne nettopp det du fant, Arne. Takk, skal du ha!Mvh. Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.