Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kristian Hunskaar

[#12916] 1647: Dorte Fjære i Hedrum - odelsgods i Hole på Ringerike

Recommended Posts

Guest Kristian Hunskaar

Dorte på Fjære i Hedrum, Vestfold, var enke etter Henrik samme sted. Pr. 1640 eide de ikke jordegods, men 1647 står Dorte i skattematrikkelen for Buskerud med:6 lispund i By på Hole: 'Een quinde i Herim sogen paa Fiere 6 lispd. rougmell, hendes egenn oudell' hos 'Rolff Bye' på Hole.4 lb i By på Hole: 'Enchen paa Fiere 4 lb. rougmiell, hendes odel wden bøxell' hos 'Oluff Bye' på Hole.1 1/2 skippund i Foss i Sandsvær: 'Olle Faas 1 1/2 schippd. Eiger enchen paa Fielle j Herrembs soegen i Brunlaug lehn.'Da godset i By-gårdene var hennes odel, var Dorte kanskje fra Hole? Er det noen som sitter på informasjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Jeg vet ikke om følgende kan være til noen nytte: De 6 lpd i Nordre By som Dorte Fjære eide i 1647, eide 'en mann i Våle' i 1650. De 4 lpd som Dorte eide i Søre By i 1647, eide 'en kvinne i Våle sokn' i 1648 (det er vel Dorte?, og Nils Fjære i Hedrum i 1650. I følge adelsjordeboka i 1639 ser det ut til at det er Velb.Mogens Gyldenstjerne som eier disse partene, han eier 10 lpd, vel 6 lpd i nordre, og 4 lpd i søre, vel pant fra Guttorm og Jon By. I 1624 er ikke oppgitt noen eier til disse 6 og 4 lpd. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Takk skal du ha, Thorleif!Jeg får se om jeg har tid til å studere dette nærmere en gang siden. Ettersom partene kalles hennes odel, skulle en tro at hun har arvet dem. Kanskje er hun datter av Guttorm eller Jon?Det kan også tenkes at Dorte har blitt gift til Våle ca. 1648, og at hun er død straks etter, slik at godset 1650 er delt mellom enkemann og sønn. Dette med forbehold, da jeg ikke har bygdeboka for hånden akkurat nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.