Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigrid Svendsen

[#12947] Ane Cathrina Grabow Karlsø 1801

Recommended Posts

Guest Sigrid Svendsen

Ane Cathrina Grabow folketelling 1801. 32 år g. m. Hans Mortensen Heggelund 40 år. Barn: Johan Hansen Ane Heggelund Er det noen som kjenner noe til Ane??? Hun er den eneste som heter Grabow i Norge på denne tiden.Hvor kom hun fra???? Mvh Sigrid Svendsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg ville også ta i betraktning dem som har etternavnet Grabo / Graboe i 1801 - de finnes i ST, NT, MR.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Grabow er et navn som finnes i bl.a Preussen.Jeg slo oppnavnet i Familysearch: Sjekk denne karen du - Jochums Grabow. Han får en datter i Trondhjem ca. 1656. Det finnes flere Grabow i trondhjem på et senre tidspunkt, men det skulle ikke forundre meg om han kan være stamfaren til Grabow'ene i Norge. Om så er så kanskje du kan finne når den første fikk borgerskap.I 1785 gifter det seg en MAren Kristina Grabow i Karlsøy med HANS JULL FIGENSCHOWAna Cathraina er muligens et navn som går igjen. I 1888 blir det føst en annen Ana Catharina i Karlsøy hvor moren heter Grabow.[url="http://home.no.net/salsten/kirke3.html>http://home.no.net/salsten/kirke3.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Du kan finne de eldste leddene på min hjemmeside:home.online.no/~leskjerv/aner/10181.htmJochum Ernst von Grabow f kr 1620 i Mark Brandenburg. Død 1655 i Verdalen. Nevnt i Verdalsboka III, s 398. Han hadde en datter Margrethe f kr 1650 og en sønn Hans Christoffer f kr 1653 d 1711. Ifølge 'Ovenstad' militær kariere 1659-1713. Han hadde sønnene Jochum Ernst f kr 1679, d 1718 på Ytterøy, Jørgen f kr 1682 og datteren Malene Elfrida Anne f kr 1685.En mulig sønn i et senere ekteskap Hans Jørgen f kr 1710.Flere ledd har jeg ikke.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Elin Galtung Lihaug har skrevet en artikkel om Grabow-slekta som vil komme i høstnummeret av NST.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Løytnant Johan Fredrik von Grabow hadde dattera Maren Cherstine som ble døpt i Bjørnør 1764. Kanskje det er henne som ble gift i Karlsøy 1785. Maren Cherstine hadde ei eldre søster Helvig Margrete f ca 1754. Helvig Margrete ble i 1781 gift med bonden Nils Nilsen Eian i Bjørnør. De fikk 9 barn, derav 5 med etterslekt. Disse opplysningene er tatt fra 'Bjørnørfolket IV'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Så vidt jeg har forstått Elin Galtung Lihaug beskjeftiger hun seg lite med slekten Grabows etterslekt i Norge.Hun opplyser at hennes 6.tippoldemor var den danske Barbara Grabow (1631-1695),som var datter av Joachim Grabow (1599-1634), som var sønn av Hans Grabow (1594-1625), som utvandret til Danmark fra Tyskland. Det er vel disse eldste ledd hun gransker.Leiv Skjerve

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Ja, det stemmer, Leif - bortsett fra at Hans Grabow var født i 1549, ikke 1594 :-)Barbara Grabow var gift med min 6. tippoldefar, Lauritz Galtung fra Torsnes i Hardanger.Jeg tar i min artikkel utgangspunkt i Barbara Grabows far, Joachim Grabow, og følger hans slekt bakover i Tyskland og fremover bl.a. i Norge hvor jeg presenterer etterkommerne etter Lauritz Galtung og Barbara Grabow i fire generasjoner. I de tidligste generasjonene er navnene Galtung og Butler de vanligste.Joachim Grabows slekt kommer fra tettstedene Grabow og Wutike i Mark Brandenburg. Det finnes flere andre slekter i Tyskland som heter Grabow, både i tidl. Preussen og i nåværende Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.Jeg kan nevne at Barbara Grabows far hadde en fetter, Adolph Friederich Grabow, som var øverstkommanderende for norsk bergverksdrift i 1624. Hvorvidt han er i slekt med noen av de Grabowene som er nevnt tidligere i denne tråden, har jeg ikke undersøkt, da det faller utenfor mitt tema i denne artikkelen.Barbara Grabow hadde også en bror, Hans Johan Grabow, som bosatte seg i Norge (Agder). Han var antagelig barnløs.Vennlig hilsenElin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigrid Svendsen

Hei alle sammen! Har vært borte et par dager. Hjertelig takk for mange spennende innlegg.Skal prøve å finne ut av hvordan disse damene Grabow i Karlsøy passer inn i puslespillet.Kommer tilbake med det senere. Mvh. Sigrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Hansen

Mens jeg satt her og leita i avskrift av kirkebok for Karlsøy etter noe helt annet, huska jeg innlegget ditt, da jeg så at Hans Juul og Maren Grabow i 1786 fikk en sønn: Christian Erich Lor. og en datter i 1788 ved navn Ana Chatarina Hedevig. De var bosatt på Berg.-Olaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigrid Svendsen

Hei Hans! Takk for umaken. Ja det kan se ut til at Ane Catharina er datter til Hans Juul og Maren Grabow, men for å være helt sikker må jeg sjekke Ane og Hans`s vielse ca 1807 + -.Dernest må jeg se på Marens vielse ca.1780-85 for om mulig finne navn på far el. fødested. Har du eller andre tilgang til kirkeboka for denne perioden og tid til å sjekke det opp?? Jeg må inn til Oslo på Riksarkivet for å finne ut av dette. Kanskje Halvor er på rett spor, det passer med årstallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigrid Svendsen

Hei igjen 'Hans'..... beklager det skulle være OLAF.Jeg er visst litt trøtt her på morgenkvisten og har fått Hans på hjernen.Mvh. Sigrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan den her nevnte Hans Juul Figenschou (g. Maren Kristina Grabow) være s. av Rebekka Mortensdatter Hegelund (1722-88) i hennes 2. ekteskap med Abraham Rubertsen Lockert (1729-69) ? (Hun var tidligere gift med Hans Jeremiassen Juul Figenschou (1720-56), og barna i 2. ekteskap fikk hans etternavn).Rebekka og Abraham fikk en sønn Hans (1759-1808) som i 1791 g. seg med Hanna Margrethe Evensdatter Schjelderup (1773-1847) fra Strausmfjord.Noe annet: Det virker som det er 20 års forskjell mellom det f.året Olaf Hansen nevner (1788) og det som står i FT 1801 (ca.1768) for Ana Chatarina Hedevig, som altå kan være datter av HJF og MKG.Og henes mann, Hans Mortensen Hegelund, er han monne sønn av Morten Sørensen Hegelund (f.1732) på Bakkeby, Ullsfjorden, Karlsøy, og Ane Mortensdatter Hegelund ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Hansen

Fra 'Slekten Figenschou' s. 103: Hans Juul Figenschou (Lorch) f. 1761, Karlsøy. Gårdbruker på Berg i Karlsøy. Gift 1785 med Maren Kristina Grabow. 2 barn.Christian Eric Hansen Lorch eller Berg, dpt. 11.5.1786, konf. 1803.Ane Cathrina Hedevig Lorch, dpt 18.4.1788.Foreldre til Hans, s. 94: Wiveke Johansdatter Wormhus f. 1717, begravet 2.2.1762 44 år gammel. Gift ca 1739 Eric Johansen Lorch, Berg, f. 1718, begravet 9.12.1781, 63 år. Gårdbruker på Berg i Karlsøy. Bygslet Berg 1749. Han giftet seg i 1765 med Aleth Mortensdatter Heggelund f. 1725 d. 1788. Enke etter Kjeld Hansen, Andersdal. Skifte etter Eric Johansen Lorch den 6.5.1783. (viste en aktiva på rdl. 131-3-14, passiva 65-0-5, netto rdl 66-3-9).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigrid Svendsenl

Ane Cathrina ble i følge Figenschouboka g. m.Hans Mortensen Heggelund i 1790.Maren Kristina ble g.m. Hans Juul i 1785.Marens datter Ane Cathrina Hedevig ble født 1788.Det mest sansynlige er at Ane og Maren var søstre og at Maren kaldte opp sin søster da hun fikk en datter.Ane Chatrina og Hans Mortensen Heggelund bodde på Ytre Berg.Hans var sønn av Morten Sørensen Heggelund f. 1731 Bakkeby og Anna Mortensdatter Heggelund f.1730, datter av Morten Hansen Horsensf. 1693 og Anne Margrethe Mortensdatter Heggelund f.1694. MEN....hvem var 'søstrene' Grabow. Er det noen som har tilgjengelige kirkebøker over vielsene??????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Av det ovenstående synes det nokså klart at Grabow-søstrene Helvig Margrethe (f.1754), Maren Christine (f.ca.1764) og Anne Cathrine (f.ca.1768) var døtre av løytnant Johan Fredrik von Grabow i Bjørnør (Fosen, ST), som antakelig var sønnesønn av Hans Christopher Jochumsen Grabow (ca.1653-1711/13) (som hadde barna Jochum Ernst, Jørgen og Malene Elfrida Anne), ev. av en bror av HC. HC hadde en søster Margrethe som ble g.m. Mats Mathias Andreassen Tønder fra Trondheim (død 1720).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Kona til Johan Fredrik von Grabow var Karen Kirstine Wulf. Det skal være et skifte etter bror til Karen Kirstine, Casper Wulf, på Statland i Namdal i 1784. Jeg har ikke tilgang til dette skiftet, men her finnes muligens navn på barna til Johan Fredrik og Karen Kirstine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Skulle jeg tippe på foreldre til denne Karen Kirstine Wulf (f.ca.1730 ?), måtte det bli gårdeier og sagfogd i Overhalla, Namdal, Hans Henriksen Wulf (ca.1683-1764) og Beret Johansdatter fra Overhalla (død 1759). Denne hans hadde en sønn Lorentz f.1715 som kjøpe Refsnes på Bjørnør i Fosen i 1790 av Maren K. Dreyer. Hvis Karen er hans søster er hun antakelig oppkalt etter sin faster (hel eller halv), Karen Henriksdatter Wulf (1698-1779), d. av gjestgiver på Korsnes i Halsa, Henrik Pedersen Wulf (død 1719).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Det var ikke Lorentz Wulf f 1715 som kjøpte Refsnes i 1790, men sønnen Lorentz Lorentzen Wulff f ca 1765. Lorentz d. y. kom til Refsnes 1789, sannsynligvis med farens kapital i ryggen. Maren K. Drejer var for øvrig enke etter sønnen til Karen (Henriksdatter) Wulf.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigrid Svendsen

Hei til Per og Halvor. Tusen takk for fortsatt mange gode innspill som høres riktig ut. Endelig konklusjon får vente til jeg har tid å reise inn til Riksarkivet.Dere skal få høre fra meg.Mvh Sigrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.