Jump to content
Arkivverket

[#12949] fearholsman


Guest Kristian Fjeldsgård

Recommended Posts

Guest Kristian Fjeldsgård

Kom over dette i DN II, nr. 830, og det er Tord Roarsson som er 'fearholsman' for Gudrun Haavardsdotter.Jeg får dette til å mene noe slikt som at han har hennes eiendom i sin forvaring / verge ev. ombud.Er det noen som kan hjelpe meg med en mer presis definisjon?

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det har definitivt ikke noe med buskap å gjøre. Jeg har sett uttrykket 'fierholsmand' etc. brukt slik at det må forstås som verge e.l. Noen presis definisjon er jeg dessverre ikke i stand til å gi.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Fjærhold, også fjertil, - det å forvalte/bestyre en formue. F. brukes oftest om forvaltningen av umyndiges formue, altså vergemål, formyndeskap. Fjærholdsmannen var den som forvaltet formuen, formynderen. Ordet f. hører egentlig hjemme i gammelnorsk rettsterminologi, men forekommer ennå i norsk rettsspråk på 1600-tallet.Kilde: Norsk hist. leks.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Takk for hjelpa, det virker som om den tolkningen jeg hadde var riktig og at en ren språklig tolkning i form av feforvarer skal forstå i overført betydning: formue.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Og så brukte man 'Felag' som benevnelse for et formuefellesskap, sameie, - fra 1500-tallet mest brukt om felleseie mellom ektefeller. (Kilde: N. h. l.)Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Og når vi først er inne på det: felag brukes i vår tid i betydningen 'selskap', jmf det islandske flyselskapet Flugfélag Islands (Air Island (Co)). Ordet ble eksportert til England, og finnes i dag i formen Fellow (medlem, kamerat, kompis)!

Link to post
Share on other sites
Guest Ove Langlo

Og litt meir i same gate: Ordet 'fe' har truleg samband med ei germansk rot 'fehu'. På latin heiter kveg 'pecu',(latinsk p blir germansk f, jamfør pisces=fisk) av 'pecu' kjem 'pecunia' (pengar) og 'pekuniært'. Av 'fe' har vi også fått ordet 'felles'.

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Og så kan man filosofere over hva som kom først høna eller egget.Her virker det som om kveg/fe i levende forstand har vært opprinnelse til ordet for formue, altså at grunnlaget for å beregne formuen har vært buskap, ikke landeiendom, og da sansynlighvis har en så gammel opprinnelse som den gang man vandret med buskapen sin, uavhengig av eiendomsreten til jorda

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Ein treng elles ikkje vandra for at verdi ikkje blir målt i jord. Folk i Norge vart ikkje skatta etter kor mykje jord dei hadde, men etter kva denne jorda produsera. Ein betalt i skinn, huder, laup smør, tønner korn; m.a.o. ein del av produksjonen.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Eller for eksempel hva man hadde _på_ hodet (parykkskatt) og ikke nødvendigvis hva man hadde _i_ hodet (med mindre man regner koppskatten som dekkende for innhold også).Are

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.