Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#12988] Halvor Gudmundsson Finholt, klokker i Sande (Vestfold) 1689- (1739?)

Recommended Posts

Guest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg søker opphavet til klokker i Sande (Vestfold) Halvor Gudmundsson Finholt. Halvor var klokker fra 1689, og muligvis til sin død i 1739 (Sandeboka, 1939, s. 159).Halvor kjøpte i 1698 gården Søndre Bø (Sande, gnr., 118). Første gang var han gift med Margrete Gunnarsdotter. I skiftet etter henne i 1699 hadde de barna: Johanne (f. ca. 1690), Anders (f. ca. 1691), Agnes (f. ca. 1692), Peder (f. ca. 1693). Halvor ble annen gift med Pernille Nilsdotter (datter av lensmann Nils Olsson på Østre Skjøl og Lisbet Amundsdotter). Med henne hadde han barna: Ole, Margrete og Marte (Sandeboka 1939, s. 622).Under Østre Skjøl er Halvor Gudmundsson av en eller annen merkelig grunn kalt 'Gifterend', hvilket jeg tror kan være en feillesing av et ord fra skiftet etter hans svigermor Lisbet Amundsdotter i 1709 (Sandeboka, 1939, s. 587). I alle andre sammenhenger brukte han navnet Finholt, og dette navnet benyttet også hans sønn Peder Halvorsson, som overtok som klokker etter sin far en kort stund, og senere ble klokker i Skoger.Jeg har en formodning om at slektsnavnet Finholt kan ha noe med gårdsnavnet Finholt å gjøre. Finholt er gårdsnummer 192 i Udnes sogn på (i?) Nes på Romerike (Akershus) (Ifølge Oluf Rygh, Norske Gaardnavne; nettversjonen).Fantes det noen Gudmund på, ved eller nær gården Finholt på 1600-tallet?mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har sjekket Finholt og nabogårdene i Ness bygdebøker, bd. V s. 235.Finnholt: 'Gudmund Paulsen solgte i 1670 hele garden med underliggende Munkerud og andre rydningsplasser, Fjell, Brandstorp etc., for 300 rd. til futen Anders Simonsen.'Ellers er ikke hans navn nevnt under gården. Sjekket nabogårder:Stubberud: en Nils Pålsen 40 år 1664.Fjell: Ole Olsen fikk bygselbrev 1666 av Gudmund Pålsen.Tveiten: Sognepr. Paul Trane fikk gården som pant i 1620 (sgpr. fra 1611, f. Stavanger.) Sønnen Samuel, også sgpr., overtok etter faren.Hvam: Historie henger sammen med Finnholt. Her står det mye interessant fra gammel tid.Brustad: Var midlertidig prestegård. Her nevnes igjen Finnholt og Hvam.Det var det jeg kunne finne i en fart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Berit:Tusen takk for opplysingene du har funnet frem. Jeg har en gang tidligere (for lenge lenge siden)forsøkt meg på bygdebøkene for området, men dette om 'Gudmund Paulsen' i 1666 og 1670 har jeg ikke fått med meg.Siden du nå har en referanse til en Gumund som i 1670 eide Finholt lukter jeg blod. Kan dette være klokkerens far? Denne Gudmund er derimot ikke nevnt som eier ved skattematrikkelen 1647. Da eide 'Søren Hinden' 1 pd. 9 lisp., 'Olluff Schoden' 15 lispd., Nes kirke 7 lispd og 'Tor Blachestad i Høland' 4 lispd.Så til gården Fjell som Gudmund var bygselrådig over i 1666. Dennne finner jeg ikke igjen i skattematrikkelen 1647. Hvilket gårdsnummer hadde Fjell og/eller hvilken annen gård kan den ha ligget under?Det at du trekker inn prestene Trane: Tror du at det kan være en sammenheng her i og med Halvor Gudmundsson Finholt senere var klokker? Tanken er jo forsåvidt interessant, men jeg tror vi trenger noen spor som peker direkte i den retning, før tanken bør tenkes fullt ut.Nå er vel heller ikke manntallene fra 1660-årene for Akershus digitalisert, så dette får jeg ikke sjekket før neste gang jeg er på Riksarkivet. Ja, da med tanke på å finne Gudmund Pålsson og eventuelt Halvor Gudmundsson i et manntall. Halvor var trolig for ung til å komme med i noe manntall på den tiden.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg tror Fjell lå under Finnholt, men husker ikke så godt nå. Jeg tok med alle tilgrensende gårder, derav de andre gårdsnavnene, for å se om det fantes mere med navnene Gudmund og Pål der. Via disse gårdene igjen eller var det i registeret at kom jeg innpå prestens navn, og bare tok med det også. Jeg tør ikke komme med noen som helst antydning til hvem hva hvor ut fra dette.Men, det er rart at Gudmund Paulsen bare dukket ut av det blå for å selge en gård. Han må vel nesten være nevnt ett eller annet sted ellers, men hvor? Det var en del av gårdeierne (eller delvis gårdeiere) som bodde i nabokommuner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Berit:Det at Gudmund Pålsson tilsynelatende dukket opp 'ut av det blå', har antagelig en grei forklaring. Det er jo kun i bygdeboken, dvs i litteraturen, at han er sparsommelig registrert. Jeg gjetter på at matrikkelen 1661 (Landkommisjonen) vil ha ham som eier av Finholt og Fjell, samt at han vil finnes i et av manntallene fra 1660-årene.Og i en eller annen kilde har man jo funnet opplysningene om 1666 og 1670. Dette kan være fra en tingbok eller fra et løst dokument.Vi mangler jo fortsatt bevis for at Gudmund Pålsson var Halvor Gudmundssons far, og vi vet jo ikke om Gudmund noen gang bodde på Finholt. Men siden vi her kan koble Gudmund-navnet mot gården Finholt, er dette et meget lovende spor å kunne forfølge.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.