Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#12991] Alexander og Sofie von Erdensowsky i Christiania 1900 - kven var Sofie??

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

!900 teljingi for leigegarden i Bakkegata 11 i Christiania syner dette parfolket:~~~~~~~~~~Alexander von Erdensowsky, Skræddermester f. Warskou Polen 1847 (Katolsk)Sofhie von Erdensowsky, Hustru f. Vardø 1863~~~~~~~~~~Eg mistenker denne Sofhie von Erdensowsky å vera identisk med Oline Sofie Pedersdotter KVAM, fødd i Vardø 10.10.1863, dotter av Peder Erikson Kvam frå Hafslo i Sogn og kona Hanna Kirstine Olsdotter frå Bodø.Er det nokon med tilgang til lokale kjelder (byarkivet?) i Oslo som kan stadfesta identiteten til Sofie?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Bakkegaten hørte vel under Trefoldighetskirken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

En rask kikk på 'dissentere' i Johannes menighet var negativt ( i håp om at de giftet seg i Kristiania i den menighet de tilhørte i 31.12.1900). Han står ikke oppført i 'Den katolsk-apostoliske menighet i Christiania' pr.31.12.1891 (Mini 1 1877-1891 2/3 p.94-97). Når det gjelder dissenter-'regnskapene' som ligger hos Oslo Byarkiv, mener jeg å huske at de også er svært mangelfulle, men tror katolikkene var blant de 'bedre'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ingjerd van Bruggen

Selv om han var katolsk, kunne de ikke gifte seg i 'vanlig' kirke da? Hvis hun ikke var katolsk mener jeg. Eller kanskje kan de ha giftet seg borglig?Selv om de bodde i Johannes menighet ved folketellings-øyeblikket, kan de jo ha giftet seg lenge før det og flyttet 'ørten' ganger. Hva sier kirkeboken fra Vardø om evnt. utflytningsattest for Sofie?Hvis du tar kontakt med Oslo Byarkiv, er de sikkert behjelpelig med å slå opp i en folketelling som viser personenes fødselsdato - og andre nyttige opplysninger.Hilsen Ingjerd :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei Lars! (så jeg fikk mail fra deg ang. dette, og greide å slette den!!!!)Jeg har ingen nære planer for Oslo Byarkiv akkurat nå, men kanskje jeg skulle ta meg en tur til uka? Hvis du ikke har fått noen lur tilbakemelding innen jeg har tenkt å gå dit, ja da.. Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg er framleis svært interessert i fleire opplysningar om dette paret som i 1900 budde i Christiania. Har du, Laila, hatt høve til å sjekka Byarkivet?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi! Dette brukarforumet er ein framifrå møteplass!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Med den gode medvind som spørsmål om ætter i Christiania har hatt i seinare tid tillet eg meg å koma fram att med denne forespørsli mi om eit framleis ukjent par i hovudstaden.Eg vonar at Sofie von Erdensowsky kan identifiserast, og at ho er den eg leiter etter?Nok ein gong, hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg vil i ei sein, men mild natt på fjellet, gjerne få trekka fram att denne saki, som eg ikkje kan sjå at nokon har funne ei løysing på so langt.Kanskje er det kome til nye lesarar i Brukarforum som kan hjelpa meg identifisera Sofie von Erdensowsky i Christiania?Eg takkar nok ein gong for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Når man skal prøve å løse en garnfloke, må man prøve å finne en ende å nøste fra. Jeg vet ikke om dette er til hjelp, men jeg tror det er Oline Sofie vi finner i Trømsøysund i 1875. Det ser ut som om hun er fosterdatter i huset.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Om disse giftet seg i i romersk-katolsk kirke i Christiania, må det ha vært i St. Olavs kirke. Ta kontakt med menighetskontoret der (de holder til i Akersveien) og be dem se etter eventuell vielse der. De hørte neppe til den katolsk-apostoliske menighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg ser at den romersk-katolske kyrkja i Oslo sine kyrkjebøker ligg mellom dei skanna kyrkjebøkene under Oslo. Eg har søkt der etter vigsli til Alexander von Erdensowsky og kona Sofie.Eg trur ikkje kyrkjebøkene er vegen å gå med dette parfolket, for dei kan jo ha gift seg nær sagt ''kvar som helst''...For å freista på ny å finna ut meir om dette parfolket, er det nokon som har tilgjenge til ADRESSEBØKER for Christiania i åri kring 1900 eller eventuelt kommunale FOLKETELJINGAR som syner denne huslyden og som kan hjelpa oss identisera Sofie?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Korrigering: Det er ikke kirkebøkene for den romersk-katolske menighet som ligger under de skannede kirkebøkene for Oslo - det er kirkebøkene for den katolsk-apostoliske menighet. Dette er ikke det samme. Kirkebøkene for den romersk-katolske menighet befinner seg fremdeles ved menighetskontoret i Akersgaten.Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Ang. Oline Sofie Kvam f:1863 i Vardø. Det har forundret oss å finne henne i 1875 som fosterdtr. hos Ole Andersen i Kvalsund nord for Tromsø. For Ole hadde vel mer enn nok med å fø sin egen familie. Ole var født i Østre Gausdalen i 1811, og hans foreldre var Anders Johnsen og vel Anne Olsdtr. (Det var to A. J. som samtidig døpte en sønn Ole, den andre barnemoren var Giertrud Larsdtr.) Ole ble: 'confirmered paa Tukthuset'. Han kom nordover. Han var i Tranøy i 1852 da han fikk den uekte sønnen Andreas Trane (ikke født i 1833 som det står i F.T. i 1875) med Martha Henrichsdtr. Det er litt uklart om de ble gift for Ole kalles senere dels for ungkarl og dels for enkemand. Men sønnen Andreas fulgte med sin far. I 1860 traff Ole i Tromsø Karen Cecilie Richardine Andreasdtr. som var født i Tromsø. De fikk flere barn, men de giftet seg ikke før i 1867. Det er da det står at han var konfirmert på Tukthuset ifølge attest fra en Roll. Tukthuset i Trondhjem? Så flyttet de omkring: Andamsbotn, Vågen/Kårvik søndre, Sandsletta/Skarsfjorden/Blombakken og endte opp som husmannsfolk på bruket Sandhalsen under gården Nord-Hella. På Tukthuset hadde vel Ole lært noe om smedarbeid, men det var nok lite slikt arbeid der der han bodde. Men han skulle være en flink smed. Han ble dels kalt for Smed-Ola, men også for Farke-Ola, da han jo hadde rekt så mye omkring. Kan han ha vært oppe i Vardø i fiskesesongen som smed, og kom så hjem med lille Oline Sofie? Men hun kan ikke ha blitt så lenge der. I aktuelle periode er hun ikke konfirmert i Tromsøysund eller i Tromsø by. Hun er ikke i familien eller i nærområdet ved F.T. i 1891. Hun er ikke død i perioden 1875-91. Hun er ikke i Tromsø by i 1885.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

HeiHar sett litt på adressebøkene og FT for Oslo på Erdensowsky,AlexHan er ingen lett mann å finne! Ser ut som de flyttet ihvertfall en gang i året,mener å ha hørt att det hadde noe med redusert husleie å gjøre hvis man flyttet ofte.1907:Fredensborgvn 41 b 1908: Chr.Kgoghsgt 51 b, 1909: Lakkegt 6,1910 Heimdalsgt 27Har også sett på FT 31 des.1905,da den gir opplysnninger om når man flyttet til Christiania,men her var han heller ikke på den adressen som sto i adressebokaDette ble ett magert resultat,men skal ha ham på blokka mi til neste besøk i byarkivet Det blir nok ikke før i juli mnd,hvis ingen andre har anledning før.Mvh Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Else, Alvin og Solveig for nye innlegg.Eg har siste døgeret sete nokre timer på Riksarkivet og fann m.a. følgjande:* Oline Sofie ERDENSOWSKY, 45 9/12 år, bustad Tøiengt. 40, døydde 18.7.1909.Ho vart etterlevd av enkjemann Alexander. Dei var barnlause, og det var heller ikkje noko til arv.Eg leitte litt etter Alexander i adressebøkene, men har er ikkje nemnd i 1910 og 1911, og han er heller ikkje i dødsfallsprotokollane for perioden 1909-1919!Kan du, Solveig, ved høve, sjå etter i Byarkivet om der finst fleire opplysningar om Alexander, innflytting og utflyttng mm.?Men, uansett; denne dødsmeldingi stadfester at me har den ''rette'' Oline Sofie frå Vardø! HURRA!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Lars! Kan det være en ide å se om det finnes en dødsannonse etter Oline Sofie. Min erfaring er at i 1909 var det sparsomt med dødsannonser etter vanlige folk i lokalpressen utover i landet. Men i Oslo kan det ha vært annerledes. Det må da være i Aftenposten. Disse filmrullene fant man i hvert fall tidligere i det daværende Universitetsbibloteket, men de finnes sikkert også i Byarkivet. Kanskje vil man finne Olines pikenavn eller hvor hun var født eller annet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Så flott at du fant Oline Sofie !Ser nå at hun er innført i kirkeboka for Tøyen når hun døde.Skal på UB imorgen,sjekker om det er en dødsannonse i avisenNår det gjelder mannen kan nok han bli værre å finne Har idag gått gjennom dødsfallsmeldingen for Oslo 1920-1939 (han kan jo ha blitt 100 år!) Skal se om det er noe å finne i Byarkivet imorgen eller mandagMvh Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Alvin og Solveig for fine innlegg. No ventar eg spent og vonar at Byarkivet hatr noko å by på...Med sommarhelsing frå,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Og her har vi dåpen til Oline Sophie i Vardø: Lenke nr. 43Født 10.10.1863, døpt 26.12.1863, OLINE SOPHIE, ægte, datter av Skolelærer Peder Eriksen Qvam og Hustru Hanna Kristine Olsdatter. Vardø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Fant denne dødsannonsen i 'Christiania Nyheds og Avertissementsblad' Onsdag 21 juli 1909Min kjære hustruSophie v.Erdensowsky f.Qvam, afgik ved døden 18 juliA.v.ErdensowskyBegravelsen foregår lørdag 24 juli kl.12 1/2 på Oslo Gravlund.FT Kristiania 1.februar 1909 Lakkegt.6 2etg:Alexander von Erdensowsky,21/12-1847 Warschou,skreddermester,giftSophie Erdensowsky,10/10-1869 VardøBodde 1 febr 1908: Chr Krogsgt 24 Dato for flytting: 20/8 (Fikk ikke sett på tell.1908 da denne er inne til filming)FT 1910 vil nok gi svar på hvor i landet han er,synd den ikke er tilgjengelig enda.Kanskje Riksarkivet kan gjøre et søk i denne.Mvh Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Gisle, Frank og særleg til Solveig for spennande opplysningar om denne huslyden. Eg ser Sophie jugde på alderen sin med seks år, men det er vel ikkje noko ukjent fenomen med desse damene...; eg har sett verre! Men no har me i det minste ein nøyaktig fødselsdato for Alexander, men so var det å leita vidare i Warszawa... Og kvar han vart av... Namnet von Erdensowsky let til å vera ganske so ukjent uansett kvar ein leiter...!?Med varme helsingar,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.