Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#13034] Urbanus på 1400-1600 tallet - fleire enn på Sunnmøre?

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Urbanus på Norang i Hjørundfjord var skattytar 1520, og ein Urbanus Amundson opptrer 1540 som lagrettesmann i Sørluten på Sunnmøre - svært trulig samme mann. Den svært sannsynlige sonen Olaf Urbanusson kom til Ørsta og gjorde odelskrav gjeldande m.a i Åm; budde på Brekke, sidan Barstad, der han hadde odel. Olaf må ha hatt ein son Urban(us), far til Ola Urbanson på Lystad.Kjenner noken dette namnet (Urbanus, Urban, Orban, Orben) fra andre stader i landet i tida 1400-1700?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

I tiendepengeskatten 1521 finst det ein Urbanus i Sogndal i Sogn, kan henda på garden Kvam. Han er skrive utan gardsnamn, så det er litt vanskeleg å seia. Men eg kjenner ikkje namnet frå seinare i 1500-åra eller frå 1600-talet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Navnet Urban finnes bla. i Nordland og Finmark sent 1600- og tidlig 1700-tall. Legg inn et søk på Urbanusen i Familysearch så kanskje du kan finne ut noe mer om navnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for tipsa. Eg fann dette i NRJ III, s 392f (1522, Sogndal skipreide): 'Jtem j lot sølff Andor paa Qvamme ssz.t totum Jtem xx sk penninge Vrbanns Jtem j lot sølff Andor paa Qwamme ssz.t totum' Er 'Vrbanns' ein person (ikkje innført i registret) eller ein eigenskap ved dei pengane Andor betalte inn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Urbanus er i registeret. Du må nok berre sjå ein gong til:-) Eg fann han i det minste der. Eg trur neppe det kan vera ein eigenskap ved pengar -- eg har aldri høyrt om ei slik nemning, og kan ikkje finna noko i dei oppslagsverka eg har tilgjengeleg (KLNM, Lexicon minus, Lexikon des Mittelalters).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ja, eg har funne han. Var det ellers to Andor'ar på Kvam?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Om det var to Andor'ar på Kvam er eg uviss på, men namnet Andor (ei relativt vanleg 1500-tals skriftform for Anders) er så vanleg at det ikkje kan utelukkast. Noko sikkert svar er vel uråd å få på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nils Johan Fosli

Heisan :-)Urbanus var ganske vanlig på Skjerstad i Nordland på 1700-tallet. I andre deler av Nord-Norge har jeg ikke registrert dette uvanlige navnet.Nils Johan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siw Sværholdt

Vet ikke så mye om fra før 1700-tallet, men kan ellers fortelle at 'alle' mannlige slektninger i min familie het Urbanus frem til 1900. Den første jeg har funnet er min tippx4-oldefar som het Urbanus Getzmann Hoff eller Mollerop (står litt forskjellig) Han ble født i 1755 sannsynligvis på Tysnes eller Os i Hordaland. (har funnet gravstenen hans på Os kirkegård. Min tippoldefar het Lars Urbanus Sværholdt. I mellom de to var det mange Urbanus, Urbandine og Urbanusdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Urbanus Johannissen var født ca. 1655 på gården Lund i Salten (Fauske),Nordland. Han hadde m.a. en sønn Mogens (Mons) som i 1717 kom til Ansnes i Malangen, Troms. Han igjen hadde en sønn Urbanus som slo seg ned på Ansnes i Loppa, Finnmark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Det finnes en Urban(us) Ottesen Gitzmann/Gismann/Gietzmann død 1741 i Giermundshavn i Kvinnherad. Han giftet seg 1721 med Dorethea Christiansdtr. Lamberg (oppgift med Tomis Thomesen Weiner). De hadde bl.a barna Margrethe Maria gm Ole Omundsen Synistved, Anne Cathrine gm Henrich Hansen Smeding, Maren, Christiane gm Frideric Christian Møllerup, Otte og Dorethea gm Betel Hoff d.eSe ellers Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Handeland

Urbanus fantes også i Lensvika og på Stadsbygd i Sør-Trøndelag 1700-1800 tallet.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.