Jump to content
Arkivverket

[#13039] Hans Hansen Ørbech - død i Romsdalen 1685


Guest Niels Ørbæk

Recommended Posts

Guest Niels Ørbæk

Er der nogen, der ved noget om Hans Hansen Ørbech 1644-1685. Søn af tidligere foged i Finmarken og rådmand i Bergen Hans Jensen Ørbech. Hans Hansen Ørbech skulle være død i Romsdalen fylke i 1685. Er der nogen, der ved i hvilket sogn, og om der findes et skifte. Jeg er især interesseret i hans søn Christen. Med venlig hilsen Niels Ørbæk Danmark

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Jeg har noen liknende navn, f.eks. Jens Hansen Ørbech (1656-1716), Mag. og sogneprest i Hafslo. Ett av hans barn, f.eks. Hans.Dessverre finner jeg ikke igjen referansen som jeg fant på Internet for noen år siden, nemlig: http://www.vestdata.no/~hjb men jeg har også oppgitt Norsk Slektskalender, bd. 2, Oslo 1951, s. 145, som referanse.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

I 'Ebedsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700' av Svein Tore Dahl står følgende om Hans Hansen Ørbech:'Sorenskriver i Romsdal 1675-1690 Hans Hansen Ørbeck. Han fikk bestalling på embetet den 27/5 1676. I amtsregnskapet er han nevnt som sorenskriver her både i tingsvitner og ved familieskattene i alle år fra 1680 til siste gang i 1687. Nevnes flere ganger i tingsvitner bl.a. 30/11 1685. I Romsdal futeregnskap er han nevnt som fogd [feil for sorenskriver?] i årene 1688, 1689 og i 1690. I Romsdal tingbok er han nevnt som forrige sorenskriver den 5/10 1691. I 1686 betalte han for seg, sin hustru, en tjener, to tjenestepiker og to tjenestedrenger. I kvegskatt betalte han for 1 hest, 5 kyr, 4 geiter og 1 svin. Han bodde da på Torvik i N-Møre. Den 6/4 1689 fikk han beskjed om å flytte til Romsdal fordi at almuen hadde klaget over hvor tungvint det var at han bodde i N-Møre. I familieskatten for N-Møre i 1690 kommer det frem at han hadde flyttet til Romsdal. Han må ha blitt gift i 1686 for da betalte han copulationspenger i Romsdal.'Hans hustrus navn oppgis til Gunnhild Hansdtr Leth og kjente barn var Hans, Christen og Otter, sikkert funnet i manntallet for 1701.I bygdeboka for Gjemnes heter det at han var bruker av gården Bøen i Torvik 1688-1704.

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Kari Larsen og Lars Steinar Hansen. Tak for de fyldige oplysninger. Det er utroligt som denne udveksling af oplysninger er givende. Med venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Kari. Så vidt jeg kan se, er Jens Hansen Ørbech en bror til Hans Hansen Ørbech. Jens Hansen Ørbech var sognepræst i Hafslo, født 1656 i Vardø, Finmarken, død 25/12-1714 i Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane fylke. Han var magister og betegnes som en rig man. Oplysningerne har jeg fra Lenke Med venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

HeiDet finnes en Christen Ørbech i Orkdal i første det av 1700-tallet. Jeg har også vært borti Hans-navnet i den forbindelse. Det jeg har klart å finne av mine notater sånn i farten er følgende:Trolovet 17.1. 1740, Svorkmo (Orkdal), Gift 1.5. 1740:Aren Halfversen og Maria ChristensdatterSp. Christen Ørbech og Hr. Baltzer HeintzDøpt 24.7. 1740, Svorkmo: Aren halfversens pigebarn N: KarenFaddere: Ole Edskelsdend q, Peder glasmagers q., Maren Jensdatter, Hr. Christen Ørbech og Peder Olsen skomagerChristen Ørbech og datteren Gundel Kierstine Ørbech var også faddere til Ole Fredrichsen Brustuens sønn, Christe, døpt 21.11 1751.Ei Maren Ørbech ble i 1752 gift med Johan Christopher. Dessuten er Christen Ørbech forlovere til flere i denne tida.Beste hilsen Inger Bjørnaas

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Inger! Tak for oplysningerne. Jeg gad vist, om det er den Christen Ørbech, jeg søger. Det kniber ind imellem lidt med det norske. Hvad mener du med: 'Jeg har også været borti Hans-navnet i den forbindelse?' Hvad betyder forkortelsen Sp? Er Orkdal et sogn? og i hvilket fylke ligger det? På forhånd tak. Venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

HeiBeklager, jeg var kanskje litt uklar i mine forklaringer. Orkdal er et eget sogn i Sør-Trøndelag. (Ikke langt fra Trondheim). Når det gjelder Hans-navnet, mente jeg at jeg har sett dette navnet i forbindelse med Ørbech i Orkdal. Er ikke sikker på om det var Christen Hansen Ørbech, eller Hans Hansen, mener i alle fall at Hans er nevnt i forbindelse med dette etternavnet. Skal se om jeg kan finne noe mer om dette så snart jeg får tid. Har tatt en rask sjekk i skifteregisteret etter Ørbech-navnet, men fant ikke noe. Skal prøve å se om jeg kan finne ut mere om barna til Christen, og om det kan finnes skifter i denne forbindelse.Sp. betyr 'sponsores' og er brukt i betydningen forlovere. (Vitner ved en forlovelse).Beste hilsen Inger Bjørnaas ibjoerna@frisurf.no

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Den Christen Ørbech som Inger omtaler, var proviantskriver ved Meldal Kobberverk fra 1729 til 1741. Jeg vet ikke hva han gjorde etter 1744 bortsett fra at han i 1744 hadde et oppdrag for Nordenfjeldske Bergamt. I mine kild, - som er jubilumesboka om Meldal Kobberverk (d.s.s. Løkken Verk), kalles han 'Christian', men det behøver ikke bety så mye. Dessverre er det ikke nevnt noe patronymikon og det er heller ikke nevnt noe om hans opphav.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei,Jeg ville ha trodd at Sp. også kunne bety sogneprest. Ihvertfall er Hr. Christen en prest, det viser jo titelen 'Hr.'Dessuten kan han ha vært venn og kollega av Hr. Baltzer Heintz, muligvis i et annet sognekall i Sør-Trøndelag?

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Jeg kan med sikkerhet si at i dette tilfelle betyr sp. forlovere. Det går igjen ved forlovelser i kirkebøkene for bl.a. Orkdal, men også i flere andre kirkebøker jeg har. Enkelte ganger brukes også f.m. (forkortelse for fæstermænd).Fant dessuten dette omtalt undre garden Svorkmo, s. 289, bind 3, Orkdalsboka:'Av andre meir 'prominente' personar som har levd på denne garden, må nemnast proviantskrivar Christen Ørbech og ymse gjestgjevarar. Christen Ørbech var ein mykje byggjeglad herre. I 1737 restaurerte han den gamle verkskyrkja og fekk laga den nye fløya som idag er fest over inngangsdøra til Moes-kyrkja. I 1740-åra bygde han første brua over Orkla ved Svorkmo. Men den mektige dir. H.R. Muller fekk han avsett frå proviantskrivarstillinga, og han fekk sin eigen svigerson, Lars Møller, tilsett i staden.'

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Har sjekket litt i kirkeboka i dag, og fant blandt annet dette:Døpt 22. oktober 1730, Svorkmo (Orkdal):Monsr. Ch. Ørbechis drengebarn N: Hans ChristianFaddere: Hr. Direchteur Hans Møller og kiæresten, Christian Moslings kiæreste, Mademos. Gundel Maria Tønder, Fredrich Zeiufthen og Nicolai Daugaard.Mandag 20.11. 1730, Svorkmo, blef Monsr. Ch. Ørbechis salige drengebarn begraf. N: Hans Christian.Introduseret. 1. advent 1730, Svorkmo: Monsr. Christen Ørbeches kiæreste.Trodde først at 'kiæreste' betydde at de ikke var gift, men det ser ut til at presten brukte det istedet for 'kone', da det er veldig mye brukt.

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej alle! Tak for oplysningerne. Nu mangler jeg lige at finde ud af, hvem denne Christian Ørbech stammer ned fra. Desværre kan 'jeres' Chistian Ørbech nok ikke være den løjtnant Ørbech, der dør i Stege på Møn, Danmark, da denne bliver begravet her i 1747, og den Christian Ørbech, som Inger Bjørnaas omtaler står fadder i 1751. Når jeg interesserer mig for den norske Ørbech-slægts forbindelse til Danmark, skyldes det, at Personalhistorisk Institut(som jeg i øvrigt ikke ved noget om) i 1942 mente at have fundet ud af, at den Ørbech-slægt i Danmark, som stadig er meget udbredt, via løjtnant Peter Christian Hansen Ørbech stammer ned fra slægten i Norge. Hidtil har jeg bare ikke kunnet verificere denne oplysning. Der ligger også lidt undervisning i norsk i dette: Hvad betyder ordet 'ymse'? I skifteuddraget fra skiftet efter Hans Andersen Ørbech, Natvigen står der om en person, at han 'bur hjå' og om en anden, at han 'er hjå'. Hvad betyder det? I har vel i øvrigt set skifteuddraget efter Maren Hansdatter Ørbech, Årdal, som giver en vældig oversigt over Hans Jensen Ørbechs første efterkommere? Med venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Det er ikke alltid like greit å orientere seg i det norske språk, spesielt ettersom vi har to; bokmål og nynorsk. Ordene du lurte på er nynorsk og betyr: ymse = forskjellig, bur hjå = bor hos, hjå = hos.Jeg har ikke sett skifteutdraget etter maren Hansdatter Ørbech, Årdal. Det kunne vært interessant.Skal fortsatt se om jeg finner noe mer om Christen Ørbech i Orkdal. Det er forresten Christen, og ikke Christian. Det var Christens sønn som ble kalt Hans Christian.Det hadde også vært interessant å vite de navnene du har på Hans Hansens etterkommere.

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Namn arvtakar: Hans, AndersenØrbechGard: Natvigen, nr.:2Husmannsplass:Yrke: MandSkipreide: ÅrdalProtokoll/side: 7a-45bDatering: 1751-1762Dato: 13.3.1752Eiga: 1227 Dalar, 2 ort, 0 skilling Gjeld: 431 Dalar, 1 ort, 15 skilling Netto: 794 Dalar, 0 ort, 1 skilling Merknad: Skifte og 14/15.3.1752 Personar i skiftet : (1) Helene Hansdatter Død Datter (2) Hans Pedersen 7 Aar Dattersøn (3) Kristine Pedersdatter 6 Aar Datterdatter (4) Marie Hansdatter Datterdatter (5) Araham Felthuus Gift med Kirstine (6) Kirstine Helene Hansdatter Ørbech Datter (7) Anna Hansdatter Ørbech 35 Aar Datter (8) Mette Kirstine Hansdatter Datter (9) Øllegaard Hansdatter Ørbech 32 Aar Datter (10) Jens Sergiant Johansen Bremer Gift med Meette (11) Boets gjeld Kreditor (12) Martin Kruese Sogndal Hans er hjå (13) Henrich Monssen Mariestuen Gift med Torber (14) Peder Næsgaard Gift med Helene (15) Ole Wedscher Bierch, Lyster Kristine bur hjå (16) Ole Wedscher Marie bur hjå (17) Zidselle Arentsdatter 10 Aar Datter (uekte) (18) Kristine Kiøningsham Hansdatter Ørbech Datter (19) Torber Hansdatter Ørbech Datter (20) Karen Hansdatter Ørbech 30 Aar Datter (21) Dominicus Hanssen Natvigen Søn, gift (22) Niels lieut: Heyer Gift med Kristine He (23) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 6863 L

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Forrige Post 60 av 448 Tilbake til lista Neste Namn arvtakar: Maren, HansdtrØrbechGard: , nr.:0Husmannsplass:Yrke: MatroneSkipreide: ÅrdalProtokoll/side: 5b-262bDatering: 1741-1748Dato: 7.7.1741Eiga: 153 Dalar, 0 ort, 11 skilling Gjeld: 174 Dalar, 1 ort, 8 skilling Netto: 0 Dalar, 0 ort, 0 skilling Merknad: Falitt Personar i skiftet : (1) Christopher Munthe (2) Hans Ørbech Far (3) Anna Nagel Mor (4) Christen Ørbech Brorsøn (5) Otte Ørbech Brorsøn (6) Hans Ørbech Død Brorsøn (7) Jens Ørbech Død Bror (8) Kirsten Madame Jensdatter Ørbech Brordatter (9) Christopher Munthe Gift med Kirsten (10) Otte Ørbech Bror (11) Nicolai Ørbech DødRingebu Brorsøn (12) Anders Ørbech Danmark Brorsøn (13) Hans Ørbech Brorsøn (14) Østen Ørbech Brorsøn (15) Lars Ørbech Død Brorsøn (16) Otte Ørbech Død Brorsøn (17) Kirsten madame Ørbech Brordatter (18) Dorethe mademaselle Ørbech Brordatter (19) Margrethea Ørbech Kristiansand stift Brordatter (20) Anna Ørbech Søster (21) Karen Haurits Enken Søsterdatter (22) Berent Nagel DødSunfjor Bergen Sitft Gift med Karen (23) Elen Ørbech Søster (24) Anders Sørensen Indre Sogn Gift med Elen (25) Hans Ørbech Indre Sogn Bergen St Søstersøn (26) Maren mademoiselle Ørbech Bergen Søsterdatter (27) Kirsten Ørbech Død Søster (28) Ludvig Paust Gift med Kirsten (29) Ludvig Christian Paust Watzøe Søstersøn (30) Christian capitain Paust Sundfjord Søstersøn (31) Abel madame Paust Død Søsterdatter (32) Kristine Helen Paust Søsterdatter (33) Hans Drøy Gift med Ingebor (34) Hans Norenberg Bergen Gift med Berethea (35) Boets gjeld Kreditor (36) Reesen Gift med Anna Lovise (37) Martha madame Ørbech Brordatter (38) Anna madame Ørbech EnkenBergen Brordatter (39) Ingebor Paust Død Søsterdatter (40) Hans Ørbech DødRomsdahlen Bror (41) Jens Ørbech DødNesstrand Brorsøn (42) Capitain Hauritz Goft med Anna (43) Anna Lovice Paust Enken Søsterdatter (44) Berethea madame Paust Søsterdatter Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 6863 Leikanger

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hermed sender jeg udskrift af 2 skifter Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vedrørende Maren Hansdatter Ørbech og Hans Andersen Ørbech. Vær opmærksom på, at der kan være fejl, f.eks. må det være forkert, at Anna Nagel står som mor. Det var Christina Cunningham, der var Hans Jensen Ørbechs hustru. Udskrifterne findes på adressen: http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp Med venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Er der nogen der ved, hvor langt tilbage skifteprotokollerne for Romsdalen og N. Møre fylker går tilbage? Hvad forstår man egentlig ved 'skipreide' og 'prestegjeld'?Venlig hilsen Niels Ørbæk

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Inger Bjørnaas

HeiKom over et notat jeg har skrevet ned fra kirkeboka for Svorkmo (Orkdal):7.1. 1762 een Torsdag var provsten i kirken og holt liig Prædiken over forrige Proviantskriver nu sl. (= salige) Christen Ørbechs Liig som blev nedsat her i kirken, atatis 72 aar, 9 maaneder.Ut fra dette skal altså denne Christen Ørbech være født ca. 1689/90.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg har notert meg:'Jens Søfrensen Ørbech, rådmann og toldskriver i Horsens i 1630-årene, hadde med sin hustru Anna Madsdatter Lime bl. .a. følgende barn:Hans Jensen Ørbech født i Horsens 1616 blev fogd i Finnmarken 1641, hvor han var til han i 1663 blev rådmann i Bergen'Dette er fra en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrif Bind 1 - 1928.Artikkelen heter 'Gamle ætter i Sogn', undertittel 'Ørbech' side 230-233.Noen sønn Hans Hansen er ikke nevnt, men nevnt er brødrene Nils, Søfren, Knud, Oluf og MikkelLeiv Skjerve

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Fant en Hans Hansen Ørbech, 17 år, konfirmert i 1737 på Svorkmo, Orkdal. Han skulle være født ca. 1720.Maren Ørbech ble 10.12. 1752, Svorkmo, gift med Johan ? Christopher StimandBeste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Ifølge 'Ovenstads Militærbiografier' var Hans Ørbeck underoffiser i 10 år ved Trondhjemske nasjonale infanteriregiments Rennebuskes kompani. Blev satt på vartpenger i 1718. Avskjed med pensjon i 1727. Død 21/1 1733 i Trondhjem. Gift med Ingeborg Olsdatter.Dertil er nevnt en Jens Thomsen Ørbeck født i Nyborg. Kom til Norge i 1764. Død 6/4 1800, trolig i Bergen.Leiv Skjerve

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.