Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

[#13043] Register over 'amptmend' rundt 1722?

Recommended Posts

Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Jeg undrer meg på hva som skulle til for å få bruke tittelen 'Amptmand'? Finnes det noe register over amtmenn?Mannen jeg er spesielt nysgjerrig på døpte en datter i Nykirken, Bergen i 1722:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Amtmannen styrte et amt, tilsvarende et fylke i dag. I Bergen hadde man stiftamtmann til 1918. I 1722 var Andreas Undall stiftamtmann i Bergen. Hele bispedømmet (fra Sunnhordland til og med Sunnmøre) var styrt av stiftamtmannen.Noen amtmann Ole var det nok ikke i Bergen. Det har vel heller vært et utnavn på en person om han ble kalt 'Ole Amptmand'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det kan kanskje dreie seg om et annet slags amt enn det territorielle amtet ? Det finnes noen andre muligheter. I Trondhjem i 2. del av 1600-tallet, muligens også senere, er et en person som er 'bismermader', som rimeligvis er en borger eller statstjenestemann med ansvar for å kontrollere vekten, eller bismeren - forløperen for dagens Justérvesen. Det burde også ha vært en tilsvarende person i Bergen. Men jeg har ikke funnet denne yrkesbetegnelsen (bismermann) i de Bergenskildene som jeg har gjennomgått fra 1700-1730. Personen finnes derfor kanskje under at annet yrkesnavn. Nok en mulighet er personale ved håndverkslaugene. Laugene het som kjent Amt på tysk, tildels også på dansk. (Gullsmeder på samme tid i Christiania kunne f eks være medlemmer av gullsmedamtet i København.) En ansatt ved et eller flere av laugene (dvs amtene)_kunne_ kalles amtmann. Tiden får vise om det ole Ammtmand dukker i i Bergen i andre kilder og samemnhenger, slik at vi nærmere kan beskrive hans yrke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Takk for nyttige innspill, begge to! Er det ikke noe underlig hvis et utnavn er brukt i en så offentlig sammenheng?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.