Jump to content
Arkivverket

[#13049] BD87 - behov for ny versjon?


Guest Hallvard Bragstad

Recommended Posts

Guest Hallvard Bragstad

Jeg lastet ned en demo av BD87, og fikk et inntrykk av at programmet var litt vel 'gammelmodig'. Siste oppdatering var i 1997. Jeg har iallefall et helt annet operativsystem enn den gangen.1) Finnes det nye versjoner av programmet?2) Finnes det lignende programmer, eller bør man lage sin egen database i f.eks. access?

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Vasaasen

Dette er en debatt som har pågått lenge. Det finnes argumenter både for og i mot bruk av BD87 og det forsøk på standardisering (Standard 4G) som lå bak utviklingen av programmet. Et argument som ofte brukes mot Bd87 er at programmet deler opp et materialet i for mange felt. Det er ikke vanskelig å være enig i dette. I Hedmark Slektshistorielag har vi allikevel hovedsaklig valgt å bruke Bd87 som basis for dataregistreringen på Hedmarken. Vi har meget gode erfaringer med dette. Bla. finnes det hjelpeprogammer for korrekturliesing. Det er veldig gode søkemuligheter i programmet. Det kan lett gjøres tilpasninger som letter registreringen. Dessuten finnes det meget gode muligheter for å lage fine utskrifter fra det registrerte materialet. I tillegg er konvertering både til og fra Bd87 til f.eks. Access relativt enkelt. Det er også hos oss noen som ønsker å bruke Access til registreringen noe som er helt OK. Det kreves da bare litt forberedende arbeid før dette kan konverteres til Bd87. Det eneste jeg egentlig savner i programmet, er 'klipp og lim' og 'musepeker'-funksjonaliteten.Min anbefaling er at uansett hvilket program som brukes til selve registreringen, er noe av det viktigste at det ikke brukes for få felter! Det er mye lettere å binde sammen flere felter på et senere tidspunkt, enn det er å dele opp i flere felter. Men det aller viktigste er at flest mulig tar del i registeringen og at de som har tid og lyst kontakter noen som har oversikt over det som allerede drives av registering innenfor et geografisk område. For Hedmarken har Hedmark Slektshistorielag påtatt seg en slik koordinerende rolle.Uansett valg av program, lykke til !!Med hilsen Steinar Vasaasen leder i Hedmark Slektshistorielag.

Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg bruker selv BD87, og har blitt vant til programmet og synes det går fint å registrere med.Ikke minst er programmet utrolig stabilt. Jeg har aldri opplevd tull med programmet. Det er og viktig.Men tanken var ikke å skrive om BD87. Ville bare nevne for Hallvard at DIS-Norge har fått utviklet et Windowsbasert program de kaller Augustus. Etter det jeg har forstått skal programmet nærmest være ferdigutviklet. Har ikke selv sett programmet, og kan derfor ikke si noe om det.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.