Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Rustad

[#13091] Navneendring ved ankomst USA?

Recommended Posts

Guest Tor Rustad

5 mai 1882 utvandret en ugift pike; Helena Maria Olsd. fra Ø.Toten sammen med sin 13 år gamle sønn sønn Mathias Edvartsen. Guttungen var døpt Johan Christian - hvorfor 'Mathias' vites ikke, og er heller ikke så viktig. Spørsmålet er imidlertid:Hva slags navn er det mest sannsynlig at gutten finnes under i USA (i hvert fall til moren event. giftet seg og gutten event. da blir adoptert) Her har vi tre mulige fornavn og to grunnlag for amerikanisering av etternavn. Ut fra min beskjedne erfaring vil jeg umiddelbart tro at immigrasjonsmyndighetene i New York dengang ville brukt morens etternavn som guttens, dvs 'Olsen/Olson' Men kan det være at ettersom hun var ugift og gutten kunne sies å bære farens navn at dette villle gjelde her?? At Edwards e.l. er mer sannsynlig? Hva slags mening/erfaring har dere? Er det mulig å oppdrive imigrasjonsdokumenter? De ankom med SS Hekla,såvidt jeg har funnet ut den 6 juni 1882

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg tror det er vanskelig å finne noen mal, men Edwards synes jeg er en godt alternativ. Forøvrig står hun bare oppført som Marie Olsd. når hun reiser.Hva het stedet/gården der de kom fra? Mange skiftete navn i det de satte beina på land.Hvor kom de fra og når var de født? Noen medreisende? Gausdal ser det ut til av linken. Han er 11 år og hun 31.LenkeJeg ser også at det er 2 stykker til fra Gausdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Nina har kanskje rett og tar feil: Gausdal er strøket over, så gausdølene her har neppe noen betydning, de kom tydeligvis fra Toten. Ellers kan de, som Nina sier, ha tatt et gårds- eller bruks- eller stedsnavn, eller beholdt Mary Olson, Matt Edvardson, Matt Edvards, Matt Olsson el.l. Hva de kunne finne på å ta av navn har nesten ingen grenser, det var nok mye opp til fantasien til funsjonæren de traff og hva de gjorde utav situasjonen. FØDSELSDAGEN OG ÅR kan nok bli avgjørende for å finne dem igjen. En familie jeg vet om som het Chelenogorski el. noe liknende tok navnet Ski da de emigrerte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

De var nok utvilsomt fra Toten. Jeg skal sjekke vilken gard de var på før de dro; men med to så gode utgangspunkt for amerikanisering av navn som Olsd. og Edvarts. håper jeg at det ikke var Rustad - det er det alt for enkelt å utttale over there; 'it's thousands of them'.......Kan ellers nevne at jeg ved å søke på hele USA i 1920 etter Math* Ols* Norw* + alder 70-74 år har funnet en mulig kandinat i Chicago - men den er alt for 'tynn' ettersom jeg hitill ikke har klart å knytte han til mora der. Hun kan jo også ha giftet seg - har heller ikke klart å knytte henne til Chicago ved fornavssøk der.Må nok håpe på immigrasjonspapirer fra US??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Tor, hva er reisemålet? Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Hans, reisemålet var New York. Iflg 'Solem, Swiggum..Ship Index' ankom SS Hekla den 6 juni 1882.Jeg har jo muligheten til å undersøke om noen i hennes familie allerde var i USA; da har jeg et geografisk område å lete i. Men ettersom det fortsatt er stor usikkerhet om vilket navn han brukte i USA bør jeg nok starte 'i havna'. Forøvrig har jeg fått tips fra Norway Heritage on at mormonerne har microfilmer av immigrasjonsprotokollene. I Oslo??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei Tor! Mormonerne har 'alt', men ikke så mye i Oslo. Du må kontakte dem, og få dem til å bestille inn den rette filmen til deg fra Salt Lake City. Denne må du så til Hekkveien i Oslo å lese. Dette kan ta ett par måneder.Lykke til!! Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Tor, det står bare Marie Olsdatter så hvordan kan du være sikker på at hun het Helene Marie og at det er Johan Christian som kalles Mathias? Dette rimer ikke. Hva sier kirkeboka om utreiste? Hva sier folketellingen 1875? Det finnes en Helene Marie Olsdatter 2 år på Heggerud i 1865 men det finnes også Marie Olsdatter på 3 år på Ø-Toten i 1865. Før jeg ser noe mer på dette bør en være sikker på dette navneskiftet til Johan Christian noe jeg ikke tror på. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Vedr. navnene og mulig blanding: Det ER de samme. Sønnen Johan Christian bor i 1975 på Vestre Skorkedalen (matrikkel 173), men 'underholdes av moderen' Hun er på en annen gard på den tiden, fortsatt ugift. Døpenavnet er sikkert på begge; hvorfor hun kaller han Mathias senere vites ikke; men dette er ikke så enestående. Det er riktignok et vel stort sprik på guttens oppgitte alder i DA og i dåp; men på Dokumentasjonssenteret på Kapp viser det lokale emigrasjonsmaterialet at Helena Maria Olsdatter emigrerte i '82 sammen med sønnen Mathias f. 1869.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Hans stiller et legitimt spørsmål her, så for å gjenta før noen leter timevis forgjeves: hva gjør deg BOM SIKKER på at det virkelig er de samme? Hvis Johan Christian hadde hadde enda et fornavn derimot. Og ja: jeg har sett navneskifter tidligere, men ... og særlig hvis det også er sprikende angivelse av alder. Kan du presisere hvorfor du er sikker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Takk for irettesettelsen - en kan jo risikere at hovmod står for fall! Og jeg forstår skepsisen godt - hadde den selv. Ber derfor om fortsatt krtisk vinkling også etter denne redegjørelsen: 1: Dette er registert av en usedvanlig pålitelig og respektert slektsgransker på Dokumentasjossenteret på Kapp; Ø.Toten. Jeg har kontrollert opp mot orginalkilder og har ikke funnet noen feil 2: Barnefaren til gutten med døpenavnet Johan Christian Edvartsen var min oldefars bror Edvard Julius Nielsen Rustad; som stakk av til USA 1 mnd. og 3 dager før guttungen ble født. 3: Det er ikke registrert andre guttebarn av far med fornavn Edvard i perioden 1865-75 på Totenbygdene. 4: Heller ikke i Gausdal for de som lurer på det. 5: Kvinnen som er nevnt som Marie Olsd. er identisk med Helena Maria Olsd.(Den eneste aktuelle kandinaten fra Toten til USA på den avreisedagen - hun finnes også i lokale arkiver. 6: Hun var fra et husmannsbruk under min nabogard; har således en viss peiling på henne etter hvert. 7: Edvard Julius var aldri hjemme igjen,så om kirkebøkene eventuellt 'lyver' kan han ikke være faren til flere enn Johan Christian 'Mathias' 8: Den eneste guttungen med navn Mathias '+/-' var en Mathias Oscar med dokumentbare foreldre - han var født i 1869 9: Andre Johan Christian'er var det heller ikke i den aktuelle perioden 10: Sist - men ikke minst; det finnes ikke spor til at Helena Maria hadde andre barn med andre menn.Til orientering; hun reiste IKKE etter til USA for å slå seg ilag med Edvard Julius. Han var forlengst gift og hadde flere barn.Tusen takk for engasjementet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Men du siden du først når forteller oss at barnefaren også dro til Usa, hvor dro han?Det er jo ingen umulighet at sønnen da skulle ta navnet Rustad i Usa og kanskje etterhvert bosette seg i nærheten av sin far og øvrige søsken.Noe annet har du jo ikke å gå etter. Finnes det noen andre på fars eller morssiden med en eller annen tilknytning til navnet Mathis? Navn eller gård?Marie, hadde hun foreldre i live når hun dro? Hva sier skifte etter disse om hennes eventuelle bosted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Tor, det du har beviser ikke hvem disse er, men er kanskje en rimelig grunn til å tro at det kanskje er dem. At Helene Marie blir kun Marie er helt vanlig, men at Johan Christian blir Mathias er uvanlig. Jeg spør en gang til:Hva står det i Udflyttede i Ø.Toten kirkebok, sjekk også klokkerboka? Det hender nemlig at de oppgir fødselsdato og DA har du dem. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Jeg tror nok du gjør lurt i å ta den ekstra-sjekken som Hans ber om her, om du da ikke allerede har gjort det. Gutten, Mathias Edvartsen eller hva han da ble kalt er 13 år da de drar, kanskje et år for ung til å være konfirmert før de dro? Jeg går utifra at du har sjekket det, (og at det ikke finnes en av hver, en Mathias og en Johan Christian!) Finnes det bevart skoleprotokoller? Det var vel ikke helt uvanlig å sørge for å bli konfirmert før en dro, hvis alderen da var passelig. Har du sett etter en utflyttings-attest? Uansett: hvis du mener å ha fastslått at det faktisk ER de samme, så har du jo nå gitt en rekke tilleggs-opplysninger som kan komme til å bli nyttige. For eksempel er det jo slett ikke usannsynlig at gutten bodde slik at faren kunne ha kontakt, i allefall de første årene, selv om han hadde familie og det var gått lang tid. Å emigrere var jo ingen spøk, med mindre de mot formodning hadde penger nok. Dette kan nok virke som å lete under lyktestolpen, hvor det er lysest, men du må jo uansett begynne et sted, og når navnene her er så usikre så kan du like gjerne begynne der som et annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Du synes kanskje vi maser nå, men det kunne jo vært av interesse å visst om Mathias-navnet var noe han fikk idet de emigrerte, eller om han kanskje hadde gått under det navnet også under skilegangen (og for presten, hvis han rakk det), og det ville samtidig gitt deg en dobbel sikkerhet for at det virkelig er den samme. Dette er jo ikke lenger siden at du kanskje finner ham i diverse arkiver de første leveårene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Hans: Nei selv det som står i en kirkebok behøver ikke være noe bevis. I Utfflyttede står det Helena Maria og Mathias. På DA står det som bekjent Marie og Mathias. Johan Christian er født 8 juni 1969 av foreldre Helena Maria Olsd. og Edv. N. Rustad. At Johan Christian har eksistert er sikkert (om en skal tro på kirkeboka??) Ingen har enda funnet noen Mathias som 'matcher' han. Jeg har ikke funnet noen Joh* Edv* f ca 1869 Tot* noen steder i landet i FT 1900 Heller ikke som død her i kommunen. Heller ikke som utvandrer senere. Forsvant han i løse luften - eller ble han forvandlet til Mathias??Til Nina: Edv. Rustad emigrerte den 5 mai 1869 og endte opp først i Iowa, så Minnesota for til slutt å ta land i Rolette i N.Dakota. Hele hans livsløp fra og med 1880 og til tidlig død er jeg godt kjent med - likeledes hans store etterslekt. Det finnes riktignok Mathias Rustad'er i USA, men den eneste interesante jeg har funnet er en Mathias som emigrerte ilag med Edvard. Denne var dog født på '20-tallet. Men du kan likevel ha gitt meg et spor: Selv om jeg har liten tro på noen forbindelse mellom disse to tidligere turtelduene etter Norge var det mange JOHN Rustad'er i USA. Skal selvsagt sjekke disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

For ordens skyld tilføyer jeg at den Mathias Rustad som emigrerte ilag med Edv. IKKE har noen som helst kjent tilknytning til Rustad utenom at han var snekker og KUNNE ha vært her på garden i oppdrag, OG at han reiste ilag med en Rustad fra samme bygda. Denne saken hadde jeg gående for noen dager siden i et annet innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Per Håkon; beklager at jeg ikke har svart deg: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke har sett etter gutten som konfirmert. Men: Jeg har i hvert fall uansett hvor mye jeg har lett IKKE klart å finne 'en av hver' som det også orienteres om i innlegget kl. 18.53.Til Nina: Jeg har lett på både ancestry.com og genealogy.com nå i kveld etter Mat*/Joh/*Chr*Rustad Norw*født i perioden 1868-72 uten interesante svar.Ærlig talt hadde jeg heller ikke noe tro på det - på bagrunn av min 'kjennskap' til Edw. Rustad, men du fikk meg til å forsøke det jeg burde ha gjort allerede. Takk!Det jeg i hvert fall er så sikker (på som det er 'lov' til å være?) er at min oldefars bror's tidligere elskerinne emigrerte i '82 med en guttunge med patronymet Edvartsen. Hva han ble registrert som ved ankomst USA; og som var starten på denne debatten, er fortsatt - og kanskje selvsagt - enda uløst. Jeg må sjekke om noen i hennes nære familie allerede var utvandret - er enig i at det var vel tøfft å reise uten den drahjelpen. Har kanskje glemt å nevne at det i familien i flere generasjoner har vært et mysterium hvorfor Edv. emigrerte? Akkurat på den tiden (ikke senere!!) var det god økonomi her - tre garder til tre sønner) At han hadde 'satt unge på ei fattigjente' er kanskje ikke noe bevis; men i hvert fall er det et indisium i tillegg til 'svart på hvitt' i kirkeboka at så hadde skjedd. At stakkaren i tillegg hadde ei hard og striks mor - min tippoldemor - gjorde det sikkert ikke lettere..... Jeg takker MYE for alle innspill - ikke minst fra Per Håkon om å være 'bom sikker'. (at det til mitt forsvar kunne vært fristende å si at jeg var så sikker som 'en kan være' holder desverre ikke) Dette er IKKE ment som at jeg ønsker å avslutte - selv kritiske innlegg mottas med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Tor, jeg har ikke ment at det som sto i en kirkebok ikke var noe bevis. Jeg visste ikke at du hadde sjekket Udflyttede i Kirkeboka og klokkerboka, hadde håpet at det der kunne gi en fødselsdato. Dette fordi før jeg la noe mer jobb i dette ville være sikker på å lete opp riktige personer. Vel, det er immigrasjonsregistret i New York 1882 som kan si oss hvilket navn han brikte der. Så har jeg jobbet litt allikevel, prøvde flere mulige navn og kommet opp med en John Edwardson, 50 år, gift, kone Ella 50, f. Minnesota, datter Dara 13, f. Minnesota. Han ser ut til å ha kommet til USA 1882 (usikker på det siste tallet,kanskje 7) og naturalisert 1900 eller 1905. Lemond Township, Steele County, Minnesota i 1920 tellinga. Her burde du skrive eller ringe til:Steele County Clerk, 111 East Main Street, P.O. Box 487, Owatonna, MN 55060, USA. Birth Certificates: Steele County Administration, 111 E. Main Street, Owatonna, MN 55060 USA. Det KAN være din Johan Christian/Mathias Edvartsen. I ekteskapet, som er hos County Clerk'n vil hans foreldres navn vanligvis stå. Holdt på å glemme telefonnummeret:001-597-444-7700. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Hans og dere andre - dette har vært et eksempel på at jeg som innlederkanskje skulle ha oppgitt mer av kildene på forhånd?(jfr 13067) Hans:Kanskje et dumt spørsmål; men betyr det at du har immigrasjonsregistret? Og i så fall; er det katalogisert år for år?? Med opplysninger som ankomstdato 6 juni 1882; SS Hekla fra Norge og alder/kjønn/+ 'usikkert norsk' navn - skulle det ikke da være rimelig enkelt å plukke ut kandinaten? Jeg stiller spørsmålet for å lære - jeg forstår ikke helt hvorfor det er usikkert om ankomst er 1882 eller '87 når det letes i '82?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Tor: det hadde jo vært morsomt om du hadde fått hull på denne byllen. Mange av oss har gåter som vi strever lenge med, og som vi kanskje aldri klarer å løse. Det mest lærerike eksemplet jeg kjenner er fra en emigrantfamilie som Laila Normann Christiansen klarte å finne igjen, og hun klarte t.o.m å nøste seg bakover og finne opphavet til etternavnet de brukte. (Jeg må maile henne om hva diskusjonen het, for jeg finner den ikke igjen på stående fot.) Poenget her var at det var den ene lille, tilsynelatende bagatellen av en opplysning som gjør det mulig å løse gåten. Og slik er det ofte. Det er derfor helt avgjørende å fortelle alt hva man vet, dvs. alle fakta. Så er det kanskje en eller annen som plutselig ser en sammenheng. Du får ha lykke til, og fortell oss om det hvis du kommer videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hei Tor, hadde Helene Marie Olsdatter noe med en gard som het Solberg å gjøre? Hvis du kan bekrefte det så har jeg funnet familien. Hun var 70 år i 1920 og det stemmer vel godt. Du kan gjerne ringe. 62352285/48103860, gjør ikke noe om det er sent. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Spennende Hans. La oss andre også få høre hvordan det henger sammen, dersom det viser seg å være riktig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Ja da Per, bare Tor gir lyd fra seg nå så. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Det gjør han nok. (Jeg har forresten en gammel diskusjon med deg ang. en familie fra Nes. Det viste seg at du hadde rett, jeg var litt for rask i konklusjonen, men informasjonen var vanskelig å finne. Jeg kontakter deg.) ph

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.