Jump to content
Arkivverket

[#13112] Ullensaker-Garder-eiet


Guest Øystein Lillegaard

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

Jeg har lånt bygdebøkene for Ullensaker, der leter jeg etter en av mine aner (Elisabeth Olsdatter)som skal bo på Gardereiet når hun blir konfirmert i 1834. Hun gifter seg senere med Hans Rasmussen. Ved konfirmasjonen oppgis det at hun er datter av Ole Olsen og Kari Gulbrandsdatter. Jeg kan ikke finne noen av disse personene eller Gardereieti boken, i alle fall ingen i rundt 1834. Jeg finner dem heller ikke på gården Garder. Jeg regner med at Gardereiet er en av gårdene under Garder? Kan noen hjelpe meg med flere opplysninger? Jeg kan også opplyse at Elisabeth eller Lisbeth trolig er født i 1819, Nes i Akershus.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei Øystein! Ullensaker-bøkene er mildt sagt elendige. De inneholder ikke husmenn og underbruk av hovedbølene omtrent.Hva slags opplysninger er du ute etter? Har du sjekket kirkebøkene for Nes? Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk for svar Laila! Jeg har ikke sjekket kirkebøkene for Nes, da jeg trodde jeg skulle finne mer bakgrunnsmateriale i bygdeboka for Ullensaker først. For å ta det fra begynnelsen så giftet min Oldefar Anton Kirkeby seg med Thora Rasmussdatter, Anton var handelsmann i Ullensaker. Thora hadde sine aner fra Ullensaker, hennes mor het Lisbeth Olsdatter og ved hennes konfirmasjon i 1834, står det at hun bor på Garder-eiet, men at hun er født i Nes 09.07.1819. Hun gifter seg senere med Hans Rasmussen f ca 1801, trolig i fra Nes også. Jeg var egentlig ute etter Lisbeths aner og historien til disse, men det ser ut som om jeg må lete i Nes i stedet. Finnes det bedre bygdebøker for Nes? Øystein.

Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Nja, de for Nes er noe bedre (5 bind gårdshistoie) men veldig mangelfulle.Der er du helt nødt til å vite hvilken gard hun kom fra, så du må nok først til kirkebøkene. Laila

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

H.Nesten omtaler knapt annet en hovedgårdene i sine bygdebøker og da i slektssammenheng eiere/brukere. Det er riktig at Lisbeth Olsdatter bodde på en husmannsplass under Garder da hun ble konfirmert i Hovind annekskirke i Ullensaker 21.09.1834, moren står riktignok som Mari Gulbrandsdatter, faren Ole Olsen (Ullensaker Klok I 1 1815-1835 9/11 p.620 no.16). Der (HF 347 Nes Mini 5 1815-1836 p.55 no.2) er født en Elisabet Christina Olsdatter, født 10.01.1819 på Hunstad, Nes døpt 17.01.1819 , (du vil ikke finne henne i Nes bygdebøker der Hunstad står i bind III), foreldre Ole Olsen og Aasle Maria Gulbrandsdatter (hennes etternavn er utelatt ved Elisabets dåp, men finnes ved deres neste barn Ole, døpt 01.01.1821). Ole Olsen Hunstad og Aasle Maria Gulbrandsdatter viet 25.07.1811 (HF 347 Nes Mini 4 1782-1816 p.210). Aasle Maria (f.1790) kom fra Funden (Funni). Ole Olsen som sagt fra Hunstad beliggende på Øststranda i Nes. Aasle Marias familie er endel beskrevet i Nes bygdebok Bind IV under gården Funni. Dette er den eneste Lisbet/Elisabet Olsdatter født i 1818,1819 og 1820 i Nes. Men det som 'skurrer' litt er følgende; under Lisbeths konfirmasjon er altså hennes navn endret, morens fornavn endret og under aldersrudbrikken (som riktignok mht. dato ikke er lett å lese pga. kolonneoppmerkingen i kirkeboka) synes å stå Nannestad 09.07.1819. Og ganske riktig, i Nannestad finner jeg (Nannestad Mini I 9 1815-1840 2/9 p.67 no.194) Lispeth, født 09.07.1819, døpt 18.07.1819, 'Uekte' barn av Pigen Maria Gulbrandsdatter og ungkar og soldat Ole Olsen - han fra Sundbye i Hovind, hun fra Bidsler, Nannestad. Faddere kan være interessante her; Marthe Hansdatter Gaarder eie, Gudbiør Hansdatter Gaarder, Povel Tordsen Gaarder Eie, Lars Larsen Gaarder og Lars Olsen Tønsberg. Forøvrig begges 1ste 'leiermål'. SOM DU VIL FORSTÅ ER DETTE SKREVET MENS JEG ARBEIDET. NES er ikke svaret.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg tok en rask titt på Bidsler i Nannestad bygdebok 1 (fra side 760) hvor både eiere, brukere og noen husfolk er omtalt. Dessverre fant jeg ikke Maria Gulbrandsdatter (eller Lispeth der). Men her var det mange navn og fort gjort å overse noen.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg sier takk for svar så langt, det var mye informasjon her. Selv ville jeg nok tro at den siste 'Lisbeth' må ha noe med Garder-eiet å gjøre. Jeg forstår det slik at den siste må være født utenfor ekteskap siden det nevnes leiermaal? Øystein.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg glemte en kuriositet ved Lispeth's dåp. Hun ble faktisk døpt Anne Sophie fordi gudmoren (Marthe Hansdatter)hadde glemt navnet barnet skulle ha. Dette ble senere rettet opp i kirkeboka av presten og satt som note i feltet for anmerkninger.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Ja, hun var født utenfor ekteskap. Det er også godt mulig at Maria Gulbrandsdatter f.eks. var tjenestejente på Bidsler, men opprinnelig kom fra f.eks. Garder i Ullensaker. Jeg tok med fadderene da jeg også fant dette påfallende.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg takker igjen for utmerket innlegget, ser at det er en del 'kuriositeter' ved hennes dåp. Da, får jeg vel lete litt videre i bygdebøker, det blir vel å låne for Nannestad denne gang dersom det finnes en god bygdebok derfra? Øystein.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg så på utflyttede Nannestad og innflyttede Ullensaker fra 1819 uten resultat. Men moren Maria Gulbrandsdatter er nok identisk med 'Pigen Maria Gulbrandsdatter Bidsler, 28 Aar' som 01.04.1824 i Nannestad ekter Thorer Olsen fra Gaardereie, 28 år. (Nannestad Mini I 9 1815-1840 5/9 p.410 no.274). Paret hadde allerede fått datteren Marthea født 09.10.1823, døpt 26.10.1823 og paret var på det tidspunkt troloved og bodde på Bidsler.Mens de bodde i Nannestad fikk de også Ole (født 27.07.1825, døpt 07.08.1825). Ved Martheas dåp står forresten moren oppført som Maria Elisabeth Gulbrandsdatter.Familien flytter nå til Ullensaker og får i hvert fall barna Gulbrand født 27.06.1828 på Gaarder, døpt 06.07.1828 i Hovind annekskirke samt Paul født 20.06.1830 (Gaardereie), døpt 04.07.1830 (Hovind). En ny Gulbrand blir født 19.12.1832 (Gaardereie), her står foreldrene oppført som Thorer Olsen og Mari Olsdatter. Dette siste er nok bare en feilskriving, for ingen Mari(a) (Elisabeth) Gulbrandsdatter dør på Gaardereie før Gulbrand blir født.(Gulbrand nr.1 dør 08.05.1829 på Gaardereie, begravet 17.05.)I FT 1865 står en familie som passer svært godt til din, under Gaarder søndre finnes husmannen Gudbrand Torersen, alder 34 og hans mor Mari Gudbrandsdatter, riktignok med alder 76, men dessverre med fødested Eidsvold (Kirkebøkene borte pga. brann).

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg takker igjen for utmerkede opplysninger. Jeg har prøvd å finne Maia i 1801 tellingen, men har ikke funnet henne så langt, men det skal nok la seg gjøre. Regner med at Ole Olsen er den Ole Olsen som finnes på en av de to Sundbye gårdene, men den som er ugift.Øystein.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg har funnnet Marie Elisabeth nå, det er nok hun som finnes på Myhrer Nordre i Eidsvold. Så igjen takk for alle gjelp for å komme fram til disse. Øystein.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Fra 'Eidsvoll Bygds Historie', gårdshistorien II, side 23 om matrikkelgården Nord-Myrer, Nordstun fraskilt Nystun:'Gudbrand Olsen f.1760, g. m. Anne Sofie Johansdatter, f.1767, bruker 1789-1805. Barn: Ole f.1790, Marie f.1793, Else Margrete f.1795, Johan Henrik f.1798, Kristen f.1800. Gudbrand opplot bygsla mot at den gamle vilkårsmannen Ole Andersen skulle beholde til slåttland Hanssetbråtan og et 'Potatos Beed' ved stua.'Ole Andersen er far til Gudbrand Olsen og var bruker før ham. Om ham står det:'Ny bygselmann ble Ola Andersen i Nystun. Han brukte samlet til 1789. Da overlot han bruket her til sønnen og tok føderåd. Ola skulle bl.a. ha den såkalte Hanssetbråtan til slåttland og 'en tet ved Stuen liggende Potatos Bænk eller Urte Sæng'. Dette er visstnok første gang potetdyrking er nevnt i Eidsvoll.'Altså finner vi Ola Andersen også i Nystun, her står det om ham;'Ola Andersen, f.1735, g.m. Berte Olsdtr. fra Julsrud, f.1736, br. 1759-1790 (se også Nordstun), da han tok kår og overlot gardsbruket til svigersønnen Gudbrand Larsen, f.1755, d.1817, g.m. Inger Olsdtr., f.1763'Mer stoff om gårdene finner du i nevnte bygdebok Bind II, 2.del 'Gardene på vestsida av Vorma' av Birger Kirkeby (Oslo 1959). I samme bind er Julsrud omtalt, kanskje finner du Berte Olsdatter nevnt der.

Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Jeg er igjen takknemmelig for ett aldeles utmerket innlegg! Kan nevne at jeg ser at det er mulig at samme Gudbrand Thoresen (Garderie-1865) har Sundby i 1875, Sundby er jo gården som Lisbeth's far Ole Olsen er fra( Husmann). Jeg regner jo med at det er denne Ole Olsen som er sønn av Ole Pedersen som er husmann uten jord under Sundby.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.