Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Laila N. Christiansen

[#13123] Søke-mulighet

Recommended Posts

Guest Laila N. Christiansen

Hei! Jeg lurte på en ting (blant mange andre ting jeg lurer på), er det mulig å få til at jeg kan søke i de temaer jeg har hatt innlegg i?Altså ikke de temaer jeg selv har startet, men de jeg har svart på? Det hadde vært fint det!!Men, jeg vet jo at du er travel, Jan.... Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Hr er svaret eit absolutt nei. Grunnen er ikkje tid, men tekniske begrensingar. Det har rett og slett med måten debattane er ordna på. Utan at eg skal sei det sikkert ville eit slikt søk ta kanskje eit minutt. Og då ville heile digitalarkivet stogga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det er nesten som om man kan glemme gamle innlegg når de detter ut av 'ti i skuddet' dersom man ikke har klisterhjerne da.Hva med gamle temaer uten stikkord hvor 'oldefar' er teksten. Skal de ta opp plass på DA når de ikke er søkbare?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Du kan jo legge innlegget inn i dine egne favoritter i nettleseren din - her kan du også gi favoritten et navn som du selv vil assosiere med angjeldende innlegg.Disse favorittene kan du igjen organisere i mapper etter eget forgodtbefinnende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Takk Lars, det var en veldig god idé!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg har en liten fuskelapp, klistret på skjermen hvor aktuelle nummer er listet opp. Må søke på nummer innimellom for å sjekke opp, men det går greit.Sånn sett er det vel det samme problemet man har med diverse koder, pinkoder etc. Alt skal oppbevares utilgjengelig for andre, og man skal bruke sammensetninger som ikke er åpenlyse. En ting er at det begynner å bli mye å holde rede på, men behovet for slik identifikasjon er vel ikke alltid tilstede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Vel, jeg prøvde å se...Det har jeg i hvertfall ikke anledning til!Så mange debatter jeg er innom, og så skal jeg være nødt til å holde oversikt sjøl? Nope.Så lenge dette forumet er organisert på den måten det er, så har jeg fåreståels, men det er ikke direkte brukervennlig.Det er på tide noen (jada!!!) får årna et noe ala Anbytarforum, slik at Arkiv-folket kan holde på med Arkivene, og, vi kan få organisert etterlysninger!!! Vi trenger flinkinger!!!Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Til Laila: Kva er det som ikkje er brukarvenleg med dette forumet?Dei som nyttar det, har høve til å leggje inn både opplysande overskrift og alle dei stikkord dei ynskjer. Og fleire titals, om ikkje hundregtals personar overvåkar kvart einaste innlegg døgeret rundt og er hjelpesame (du sjølve og arkivfolka inkludert). At folk ikkje les vegleiingar osb., går ut over dei sjølve.Som Jan har skrive fleire gonger: Folk les ikkje hjelpefilar, dokumentasjon osb. Å lage slikt er meste nyttelaust. Eg har sjølv fått fleire epostar frå folk som t.d. spør meg om kva forkortingar tyder i basen min om 'Norske skip i krig'. Hadde dei tatt seg bryet med å lese dokumentasjonsfilen, hadde dei funne det ut sjølve. Det går ei grense for kor mykje barnepike ein skal vere i slike høve.Når det gjeld å vere innom debattar, fungerar det i alle høve slik hos meg at fargen skiftar frå blå til raud på dei eg har vore innom. Eg trur du kan styre sjølv kor lenge slik fargeendring skal vare. Men klikkar du på alt, også det du ikkje trur du vil svare på, blir dette eit problem. Likevel meiner eg det er spørgjaren som må lese det som står om korleis dei skal te seg med omsyn til stikkord o.a., for i framtida å få svar frå alle dei som er hjelpesame og gjev ein hand.Berre dei siste dagane har en vore tungt inne i fleire debattar, og seinast i dag dukka det opp noko frå ifjor på topp som hadde interesse for meg - avdi den som hadde stilt spørsmålet den gongen nytta høvelege stadnamn i overskrifta. Dette har jo 'alle' bede folk om å gjere i lang tid - og det står òg i vegleiinga. Like fullt er foruma fulle av 'Hjelp meg! osb.-overskrifter - utan at det står korkje namn eller stadnamn.Eg forstår godt Jan og dei andre når dei undrar seg over korleis dei skal lage info til slike fora. For dersom folk hadde lese om korleis dei skal te seg, hadde vi sluppe alt dette 'maset' om at opplegget ikkje er godt nok.Men om 'Anbytarforum' er betre, sæå hald deg der, sjølv om det sikkert vil verte ei sakn for mange her.Eg har i alle høve ikkje noko problem med det opplegget Jan har laga - og eg skjøner kvifor han ikkje kan gjere det på anna vis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Dersom 'Subject'-feltet i eposten man får når man har skrevet et innlegg inneholdt nummer og tittel på tråden, kunne disse arkiveres slik at man hadde en viss oversikt over hvor man hadde laget innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Til Laila:Det ville vera fint for meg om slektsgranskarmiljøet brukte energien sin på å laga eit eit ETTERLYSINGSFORUM. Det må då vea NOKON flinkingar mellom dykk. Men inntil så har skjedd er de velkomne til framleis å vera gjester i DEBATTFORUMET vårt. Men du må ikkje tru eg vil bruka fritida mi på å øydeleggja debattforumet for å få det til å høva ein hobby eg ikkje eingong er det minste interessert i.De er alle velkomne til som gjester å bruka debattforuma våre også til etterlysingar. De kan jamvel gjerne bruka det til å diskutera korleis den staden de helst ville vera skulle vera. Men hos oss er og forblir de gjester; med dei krav det set til oss, og til dykk. Og det er ikkje vanleg, sjølv om det skjer, at ein flyttar veggar fordi ein får gjester.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Til Jan:Det er kjekt å få vite at du egentlig ikke er så veldig interessert i slektsforskning, og at det da er bortkasta for oss å komme med forbedringer.Så lenge du ikke har interesse for 'faget' er det sikkert vanskelig å forstå behovet for enkelte av oss vel husvarme gjestene ........ Jeg må si at det av og til føles litt vanskelig for meg å forstå hvem som eier aktivitetene på DA, ja er det DA eller er det den som respresenterer DA med sine egne interesser?Nye databaser etc. legges til, og flott er det, men brukervennligheten holder ikke tritt.Jeg synes det er kjempeflott at vi har Brukerforum og at det finnes mange gode hjelpere, og sist men ikke minst at det er vel besøkt. Men det er kanskje fordi folk vet at det er hjelp å få? Hva da med de som går lei fordi at forslag slik som Laila her kommer med blir kommentert på den måten som du skriver i ditt siste innlegg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg glemte å kommentere denne uttalelsen Bjørn Davidsen sender til Laila:'..Men om 'Anbytarforum' er betre, sæå hald deg der, sjølv om det sikkert vil verte ei sakn for mange her.....'En slik kommentar står til -11 i stil ..... og passer bedre på Anbytarforum en her på DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Jeg vet jo det at vi er og blir 'gjester' her, Jan, og jeg hadde egentlig ikke forventet at det skulle bli anderledes enn det det var pga teknikken og sånn...Jeg er også enige i at det bør være slektsforskermiljøet som bør sette igang et skikkelig etterlysningsforum, selvom DAs brukerforum fungerer veldig bra.Mitt problem er at jeg nå leter etter 3 innlegg jeg har hatt de siste 3 årene her, og det er over 13000 temaer. Puh! (Det er jo lov å ønske:o)Til Bjørn Davidsen vil jeg bare si: Jeg er innom ca 5 forskjellige pc'er i løpet av uka, og da holder det ikke med 'fargen' på de stedene man har vært inne. OG, jeg har ikke i denne sakens anledning sagt et ord om hjelpefiler???En annen ting er 'Men om 'Anbytarforum' er betre, sæå hald deg der, sjølv om det sikkert vil verte ei sakn for mange her.....'noe av det mer saklige! Takk for den. Det er greit å vite hvor man ikke bør henvende seg....Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Kan det være mulig å liste ut de temaer som ble opprettet den enkelte måned? Vi har de siste 50 og de siste 100. HVa med å kunne velge år og måned? De fleste av oss har kanskje en svak formening om når vi la inn innlegg. I dag finner vi som Laila sier ikke igjen gamle innlegg med mindre vi dumper borti dem ved en tilfeldighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Du har også alle. Dermed kan du bla deg ned til rett år og månad. De må gjerne koma med forslag, men for tid er eg mykje meir interessert i å gjera døkesystemet i dataene våre betre, i tillegg til at me arbeider med andre ting som vil koma oss alle til gode.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Til Laila og Nina: dere er jø særs aktive her som hjelpere og bare det at dere er opptatt av å finne igjen emner som dere ikke selv har initiert, men der dere er bidragsytere, er jo et bevis på dette. Personlig ville jeg la oppfølgingen her være opp til dem som har stillt spørsmål, men det er jo en prisverdig 'bekymring' dere likevel uttrykker her.I denne debatten vill jeg også valgt å se Bjørn Davidsens kommentar som et kompliment og et positivt utsagn: ' ... sjølv om det sikkert vil verte ei sakn for mange her'.Interessant er det også å se hvordan slektsforskerne og hobby-historikerne har 'overtatt' forumet. Selv har jeg bare hengt med i snaue 2 år, men tok en titt på gamle innlegg. Hovedvekten i dagens 'debatt' (etterlysningene) var fullstendig fraværende! Så vidt jeg skjønner er dette altså noe som er 'eid' av Riksarkivaren og stort sett forvaltes av Historisk institutt ved Universitet i Bergen. Når vi slektsforskere i en viss grad har 'kuppet' denne basen, og det ikke bare tolereres, men også blir gitt støtte, hjelp og oppmuntring, synes jeg vi skal være litt ydmyke i forhold til våre 'krav' overfor Oldervoll og de andre.Til slutt vil jeg si at min (profesjonelle, som IT-arkitekt og bruker av maaange programmer)mening er at det er nettopp brukervennligheten som gjør digitalarkivets forum til det ledende debatt-sted (hvertfall i omfang) for slektsforskere. Debattene på News-gruppene mener jeg er tyngre og følge med i, og de er vel heller ikke så godt besøkt.... mener nå jeg da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

10 på en måned). Men dette dekker ikke historien ...Jeg er litt i tvil om hva Laila egentlig ønsker; 'søke i de tema ...' eller finne '... de jeg har svart på'?Det første er fritekstsøk i alle innleggene og dermed en kjempejobb. Det andre kan kanskje Jan ordne ved å generere en egen fil med f.eks. Tema #, Tittel, Innlegg #, Forfatter. Den kan gjøres søkbar på vanlig måte og oppdateres hver natt. Siste døgn regner jeg med at alle klarer å huske selv selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Dette skulle stå foran 10 på en mnd i (17):Ketil henviser i innlegg (9) til eposten som sendes og den inneholder allerede Tittelen. Nr i tillegg vil gjøre den entydig. Dette skulle løse problemet fremover dersom de arkiveres. Selv bruker jeg en spesiell web-konto til dette og har det dermed samlet uansett PC (som kan være flere enn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Jeg har gitt meg i denne diskusjonen, egentlig, men, men det du foreslår, jeg har allerede 15 eposter fra DA i dag. Og nå får jeg en til....Problemet er jo at jeg ikke fikk disse tidligere... Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Les heller i (17) ... Er det noe slikt du ønsker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Tor: Eg KAN gjera slik du sei, men eg vil ikkje. Problemet er no brukar eit søk i alle tema ca 0,24 til 0,5 sekund. Det er om lag 10 gonger fleire innlegg enn der tema. Grovt sett blir då søketida 10 gonger, eller 3-5 sekund. Når me har 5-6 søk i sekundet om kveldane vil det sei at 20-30 søk blir liggjande i kø medan nokon søkjer i temalista.I tilegg er det slik at det kjem til ca 700 nye tema kvar månad, eller om lag 8000 på eit år. Om vel eit år vil antall innlegg hos oss vera dobla.Under litt uheldige omstende er det slikt som alt nokjører servaren vår i senk. Så enten må det vera slik det er eller så må eg finna på noko lurare. Det kan eg nok, men som eg har sagt diverse gonger; det korkje kan eg eller vil eg bruka tid på med det første. Enten får de vera nøgde med tilbodet slik det er eller så stengjer eg det av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Jeg er fornøyd som det er, men av nyskjerrighet spør jeg likevel:Dersom du ikke alt bruker Webcens til å søke i etter tema vil da bruk av Webcens mot en slik ferdig liste gå fortere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Ad 15. Ja jeg er klar over denne muligheten, men den tar langt tid og datoen angir ikke når temaet ble opprettet, men siste innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Jeg har nok tildels 'skylda' for denne debatten, idet jeg sendte Laila N en mail og spurte om hva den debatten hun hadde vært aktiv i og som gjaldt en viss emigrasjon het. Hun husket ikke, jeg husket ikke. Jeg begynte også på et innlegg hvor jeg hadde tenkt å spørre Oldervoll om visse muligheter for 'forbedringer' av debattforumet, men droppet det, det hørtes for ironisk ut og, for å si det slik, takken til ham og de andre for et enestående forum (nyttårshilsenen) gjelder fremdeles!Så til saken: er det da mulig å ha oppe datoen for når FØRSTE innlegg er laget, istedet for (eller tillegg til) datoen for siste oppdatering? Da har vi ihvertfall en pekepinn på hvor vi kan gjenfinne ting. Datoen for siste oppdatering trenger vi jo ikke, det er i dag, for de første innleggenes del.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Bare for ordens skyld: det forrige innlegget mitt ble skrevet omlag kl 1230, sånn rundt Nina Møller Nordbys innlegg midyt på dagen i dag. Derfor er det litt ute av takt (jeg måtte løpe i et møte og fikk ikke fullført før senere.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.