Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alf Thynes

[#13135] Skifte etter Kristine Andersdatter Berg, Lervågen i Limdås, d. 1742

Recommended Posts

Guest Alf Thynes

I 1742 døde Henrich Jansen Lervågens kone. I følge opplysninger (se brukarforumet nr. 13119) het hun Kristine Andersdatter Berg. Paret hadde små barn og Henrich giftet seg igjen i 1743 på Askøy. Det er tenkelig at det ble holdt et skifte etter Kristine, men jeg har ikke funnet navnet hennes i den form det her er skrevet. Et aktuelt skifte peker seg imidlertid ut som interessant, og jeg lurer på om det er mulig å få dette sjekket i forhold til nevnte Henrich og evt. arvinger. Det aktuelle skiftet er registrert på Christi Arnesdtr., Leirvåg i Lindås, side 140, protokoll 4a for årene 1757 - 1760.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg trur ikkje det skiftet har med henne å gjere. Til det er det gått minst 15 år frå ho døydde og til det skiftet fant stad. Dessutan tok Henrik Jansen borna med seg; dei tre du finn namnet på i Leirvågen: Ludvig, Marite og Christi. Marite døydde vel 20 år gamal på Ravnanger, så vidt eg minnes. Ludvig vart gift i Askøy 1756 med ei Birte Jævlesdotter (som truleg skriv seg for noko anna til farsnamn året etter då dei fekk eit barn). Meiner å vite at han døydde på Tveit (nabogarden til Ravnanger). Christi vart 1865 gift med ein enkjemann, Ole Samuelsen, frå Stien i Meland (men på Askøy, like nord om Ask og meste nabogard til Ravnanger).Så det er nok folket frå Leirvågen som kjem til Ravnanger. For å finne koplinga til Jølster/Førde, er det nok meir gjevande å sjå om det finst skifte der som peiker mot desse folka. Eg trur ikkje der er skifte etter nokon på Stevold, men kan hende på Berg? Det er der andre som heldt styr på.Elles kan ein jo sjå om nokre av desse folka vert nytta som forlovarar eller fadrar t.d. i høve til Gudmund sine born eller barneborn, evt. motsett. Det er eit litt større arbeid, men let seg gjere når eg kjem til Bergen om ikkje så lenge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet 29. mai 1758 gjelder to ugifte jenter, Rangele og Kiersty Arnesdøtre, døtre og arvinger etter Arne Mikkelsen Lervaag, som det ble skiftet etter 31. mars 1749.Skiftet etter Kristine Andersdatter burde ha vært holdt i 1742-43. Da finnes det ikke skifteprotokoll, men skiftedesignasjoner. Men heller ikke der finner vi noe, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alf Thynes

Utgangspunktet mitt for undersøkelsene rundt Henrich Jansen var Mari Henrichsdatter som giftet seg i Lindås henholdsvis 1766 og 1778. I følge FT 1801 skulle hun være født ca. 1737. Hypotesen min var at hun kunne være identisk med Marite Henrichsdatter, men jeg ser nå at dette blir litt problematisk. Selv om personen som dør på Askøy omtales som Martha, stemmer alderen veldig godt. Nå var Henrich Jansen far til fire barn, uten at navnet til det fjerde (født 1739) er oppgitt. Vel, vel, opprettelse og forkasting av hypoteser er en del av dette gamet. Jeg takker for hjelpen, og Bjørn, finner du noe i Bergen tar jeg imot med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Marite, Mari, Marte, Martha; det kom an på både presten som skreiv og kva han oppfatta folk sa. Du kan jo sjølv tenkje deg ein dansk prelat i samtale med striler, sunnfjordingar eller for den sakens skuld nordlendingar. Kva sa dei, og kva fekk han ut av det - og korleis vart det bortført. Sat sjølv nyss attmed ein kar frå det lokale 'strilelandet' kring Arendal som talte lavmælt på sin dialekt. Trass i lang røynsle, var det ikkje godt å oppfatte ka han sa. Og slik var det nok med dei dansk-utdanna prelatane på 1700-talet òg.I det høvet kan eg nemne at Henrik si andre kone, ho Randi, vart skriven 'Thorbjørnsdatter' då dei vigdes med han. Men etter nærare gransking har eg funne at ho truleg var dotter av ein Guttorm. Det vart ho skriven som både fyrste gongen ho vigdes til enkjemannen Tollef Knudsen på Ravnanger, to gonger ved barnedåp av ungar og då ho døydde. I mellomtida vart ho omtala i kyrkjebøkene både som Monsdatter og Thorbjørndatter.Eg skal love å sjå nærare på denne Mari Henriksdatter i Lindås. Det kan jo hende vi finn henne òg døypt einkvan stad. Men uansett skal du ha hjarteleg takk for at du sette oss på sporet av nye sunnfjordingar kring Bergen. Der var nok fleire av dei enn det vi har funne til no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.