Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Johansson

[#13137] RigsRegistraterna Band II

Recommended Posts

Guest Jan Johansson

2003-02-11 Jag vet inte om detta är rätt forum, men gör ett försök. Enligt uppgifter från en tidigare släktforskare finns en gammal bok i Norge som heter RigsRegistraterna. Enligt denne släktforskare finns i denna boks Band II sidan 613 följande uppgifter om gårdsbyte från slutet av 1500-talet. Peder Brems (stavning kan variera, Bremsis och liknande) gör Svågerbyte. Lämnar gård i Skår, Backa Socken Hisingen Bohuslän. Får istället Gården Kleven på Klåverön, Lycke socken, Bohuslän. Mina frågor är. Finns det någon som har tillgång till boken och som kan lämna uppgifter om vad exakt som står antecknat om denna affär? Vilket år? Namn på förre ägaren till Kleven? Finns ytterligare uppgifter om Peder Brems och hans familj? Om inte annat, kanske någon känner till var jag kan finna och läsa denna bok. Vänligen Jan Johansson ett Svågerbyte av gårdar som gjorts i slutet av 1500-talet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

'Peder Brems, Borgermester udi Marstrand, som til Kronen havde udlagt en sin Gaard paa Hisingen, udi Bakke Sogn, kaldes Skor (Skär), skylder aarligen 2 Tønder Malt, 4 Heste Foring og 2 Skl. Danske, med al samme Gaards Rente og Rettighed efter sit derom udgivne Brevs Lydelse, fik til Vederlag en Norges Krones Gaard udi Lykke Sogn på Kløverø, kaldes Kleven, skylder aaligen 2 1/2 Vorder Fisk og 1 1/2 Mk. Foring. Cum. claus. consv. et inhib. sol. Baahuus 24 Mai 1585. R. 496. Afskr. III. 462 (Uddr.)Henrik Gyldenstjerne fik Brev om samme Mageskifte med Bafaling at tage nøiagtigt Skjøde og Forvaring af Peder Brems paa denne Gaard, som han til K. Maj. og Kronen til Vederlag vil og skal udlægge, og den derefter lade annamme og indskrive udi Slottens Jordebok og Skjødebrevet hos andre Slottens Breve udi god Forvaring lade indlægge, og derefter overantvorde hannem K. Maj.s Brev paa den Gaard, som K. Maj. hannem haver begilget. Cum. claus. cons. Baahuus 24 Mai 1585. T. 315. Afskr. IV 855. (Uddr.)'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det ville være underlig om boka ikke er tilgjengelig i et bibliotek i Göteborg eller omegn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.