Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Grasto

[#13146] Munk Crispinius d. 1572, sogneherre til Jølster

Recommended Posts

Guest Magne Grasto

Munken Cripinius Joansson/Johannesen, sogneherre til Jølster 1565-1572, Crispinius også skrevet Krispinus og Krispines. Død 1572. Gifte 1. med Kari (tå?) Hus og fikk 2 barn med henne før han døde. Hun giftet seg igjen med presten Per Nilsson og de fikk 9 barn.Vet noen noe om denne munken? Hvor kom han fra? Ved søk på Cripinius, kommer en masse tyske sites opp, kanskje er det en forbindelse der... En tysk historiesite har faktisk hans navn som adresse. Bare en hadde mestret det tyske språg... Hvilke/hvilket kloster kan han ha hatt en forbindelse til her i Norge?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Ved søk på Familysearch, finner jeg en Anders Chrispiniusen, født 1564 i Jølster, men foreldre Chrispinius Johannesen og hustru Kari Tollefsdatter.Her er også oppgitt to gifte: 1. Gift ca. 1592 med Johane Nilsdatter på Nedrebo i Jølster, f. ca. 1568, d. 24.05.1655.2. Gift med Susana Chrispiniussen, f. 1572 i Jølster, d. 16.06.1650.Anders skal være død 04.03.1643 på Sandal, Jølster. Personlig synes jeg annet gifte ser litt mistenkelig ut, kanskje er det er liten skriveleif fra Familysearch sin side..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Crispinus Johannessen har neppe vært munk. Han har trolig vært en ganske ung mann da han kom til Jølster rundt 1565. Det er neppe noen som vet hvor han kom fra, men en lokal tradisjon har omtalt ham som 'Sogning', og hans sønnesønns sønn har gitt mange opplysninger om 'munken' Hans/Johannes, som var prest i Jølster ca. 1540, for så å reise videre til Holmedal, og til sist til Hafslo, der han døde, og hvor han etterlot seg mange barn. Det kan være fristende å koble denne Johannes i Hafslo til Crispinus Johannessen, som trolig var født rundt 1540.Anders Crispinussen (død 1643) var vel trolig født rundt 1570. Han kom til Nedrebø kort etter 1590, og var gift med Johanne, en slektning av Oluf på Furebø i Førde. Hun overlevde sin ektemann med mange år.Susanna Jensdatter var gift med sokneprest Jacob Hansen (død 1628) i Jølster, og mor til Brite (ca. 1604-1669), som var gift med Nils (ca. 1600-1669), sønn til Anders Crispinussen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

En liten avsporing fra spørsmålet i innlegget, for nå begynner jeg å tvile på skolelærdommen min, og vil derfor bare spørre: Kunne en 'munk' gifte seg, selv i gammel tid? Jeg mener at katolske prester giftet seg selv om de eg. ikke skulle, men trodde munker absolutt ikke kunne. At de fikk barn var vel en annen ting, og det skjedde vel. Er det noen som vet noe om fakta her, men ikke la det bli en debatt ut av det her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Noen opplysninger kan muligens finnes i lensmann Jens Nilsen Nedrebøs opptegnelser:LenkeDer finnes mange genealogiske nedtegnelser, se bl.a. s. 108.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

En munk kunne, og burde nok også, gifte seg etter reformasjonen. På den måten kunne han vise sin oppriktighet i forhold til den nye trosretningen. Og det var slett ikke uvanlig at prester, biskoper og sikkert også munker hadde koner, friller og barn i katolsk tid, heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Takk for all hjelp så langt.Vil også legge til at denne etterlysningen jeg la inn 'på sparket' etter å ha fått en forespørsel om det. I hvilken grad opplysningene er kontrollert vet jeg derfor ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk skal du ha Yngve for at du svarte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Herstad

Anders Crispinussen (ca 1570 - 1643 ) og Johanne på Nedrebø, fikk en sønn i 1603 ved navn Crispinus Anderssen, som senere endte på Befring (Nilstunet) - hvem var han gift med ? Jørn i Drammen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Crispinus Andersen (ca. 1603-1683) på Befring var gift med Gjertrud, jfr 'lensmannsboka' http://digitalarkivet.uib.no/sab/lensmann.htm'Anno 1683 den 7 Aprilis Døde sallige Chrispinus Beffring min Fader Broder gud gllæde Hans Siæl I Himmelrige Oc haffuer Hand Læffuit 80 AarAnno 1691 Den 30 NOVEMBER Døde sallige gertru Beffring S: Chrispins quinde der hun Haffuet Liiffuit'Gjertrud nevnes som hans kone i 1664. I 1630 fikk Crispinus det bruket på Befring som gamle Knut ikke kunne drive lenger, og siden Crispinus får en sønn Knut, var det jo fristende å gjette på et ekteskap mellom Crispinus og en datter av Knut. Men kildene er tynne, og noe sikkert kan ikke sies.I Nordfjord tingbok for 1657 nevnes det at Crispinus Befring var i Breim for å gjøre krav på noe jordegods hans kone hadde arvet. Det framgår at det i alt gjaldt 1 pund 10 merker smør, der det var en bror og tre søstre som hadde arv. Crispinus sin kone har trolig vært den ene av søstrene. De andre tre impliserte var Antuns Støyva, Erik Torheim og Peder Hole, og de er vel svogrene til Crispinus. Dersom Gjertrud var fra Breim, vil det vanskeliggjøre gjetningen om at Gjertrud kan være datter av gamle Knut Befring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Herstad

Et spørsmål i denne sammenheng; Var det bare garden Førde, som var tilknyttet Breim i sin tid eller var andre garder i Stardalen også det ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Førde i Breim ble overført til Jølster kommune i 1964. Andre garder i Breim har ikke vært overført til Jølster. En annen sak er at Jølster i middelalderen har vært regnet til Nordfjord, og at folk fra Helgheim sokn hadde hestebeite på Sandane, og må ha hatt naust liggende der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Kan jeg få henge et innlegg til denne tråden?Jeg er etterkommer av Iver Andersen Befring, sønn av Anders Chrispinussen Befring (67 år gammel i 1701) og sønnesønn av Chrispinus Andersen Nedrebø Befring (1603-1683).Spørsmål: Er det kjent hvem Anders Chrispinussen var gift med respektive hvem som var mor til Iver Andersen? Hvor lenge var Anders i live?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anders C. var først trolovet med Anne Iversdatter Huus, men hun døde før de ble gift, og deretter giftet han seg med Seselje Olsdatter fra Kjøsnes, som må være mor til hans barn. Denne forbindelsen framkommer i et tingsvitne i 1684, der Anders kvitterte for arv. Seselje var datter av Ole Eriksen Kjøsnes (død 1653).Anders C. levde forbi 1704 (lensmann Jens Nilsens død), men hvor lenge er ikke kjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Det er svært synd at ingen av Jens Nilsens barn har ført dagboken videre.Hjertelig takk for opplysningene. Mvh. Barbara Lose

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.