Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Askerøi

[#13152] Unnlatelse av å oppgi at slektninger midl. losjerte hos seg ved FT1900 Kri.a.?

Recommended Posts

Guest Tom Askerøi

I to av to tilfeller har jeg erfart at folk som, iflg egne opplysninger ved fattigforhør/hjemstavnsforhør, hevder å ha oppholdt seg hos navngitte søsken i Kristiania 31/12-1900 ikke står i folketellingen. Jeg finner søsknene med familie på oppgitt adresse, men altså ikke de angjeldende 'løse fugler'. Og de er heller ikke mulig å finne andre steder i tellingen, hverken der de kom fra eller noe annet sted.Nå er to personer lite å bygge statistikk på, så har vi noen oversikt over hvor vanlig det var å unnlate å gi slike opplysninger?Og hvorfor? Hadde man ikke lov til å la en bror/søster ta midlertidig opphold hos seg og unnlot å oppgi dem for å slippe bråk med huseieren, eller...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg er ikke sikker på om man kan si noe allmenngyldig om dette spørsmålet. Men til alle tider synes det å være personer som har hatt fiktive adresser eller 'pro forma'-addresser. Det kan ha mange årsaker.Rundt 1900 hadde bostedstid en relativt stor betydning for personer i de lag av befolkningen som kunne få behov for offentlig støtte. De måtte ha to års samlet botid et sted for å få 'hjemstavnsrett'. Med et slikt system har man selvsagt kunne friste folk til å tøye sin tilknytning til et sted, enten bakover eller framover, for å komme over to-årsgrensen. Man kan altså ha hatt glede av å hevde at man faktisk var kommet til f.eks. Kristiania før man faktisk hadde gjort det, eller man kunne ha behov for å late som om man bodde på tidligere oppholdssted også etter at man faktisk hadde flyttet.Jeg har i Bergen i 1875 observert at mange tjenere/tjenestejenter var hjemme hos foreldrene da tellingen ble holdt (31. desember). De står som midlertidig tilstedeværende hor foreldrene, og de oppgav å ha permanent bopel i Bergen, men de er ikke tatt med i tellingen i Bergen. Det kan antyde at huseiere/arbeidsgivere ikke har vært flinke til å la registrere sine fraværende leieboere/tjenere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Tusen takk for svar, Yngve.Selv om det dessverre ikke løser gåten i noen av mine 'tilfeller'. Den ene hadde velstående foreldre og hadde aldri noe behov for offentlig støtte - hans forhør gjaldt en farskapsak, og den andre hadde behov for støtten i forbindelse med fødselen, men oppga ikke lang nok botid til å få hjemstavnsrett, tvert om - hun hadde hjemstavnsrett i hjembygda og fattigvesenet DER plasserte barnet.Men ingen av dem ser ut til å ha 'fast bopel' på angjeldende tidspunkt iflg tellingen, mens begge altså oppgir opphold hos søsken som hadde flyttet til byen.Men, nok engang, TAKK for forsøket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.