Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#13158] Dokumentasjon av skilsmisse ca. 1820

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

Jeg er på jakt etter en skilsmissedato mellom 1815 og 1825. Hvilken myndighet godkjente skilsmisser rundt 1820 og i hva slags protokoller eller dokumenter kan jeg finne noe om dette. Tamperetten som institusjon var vel nedlagt på 1700-tallet?Ekteparet dette gjelder, bodde i en by og det var kona som begjørte skilsmisse, - visstnok fordi ektemannen hadde oppholdt seg mye i utlandet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Det var amtmannen/fylkesmannen som avgjorde dette. Jeg har ikke arbeidet med dette materialet selv, men forstått at Fylkesmannen førte journal med register over behandlete saker. Der skulle det eventuelt være noe å finne. Disse journalene har Statsarkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Her bør det vel vises til doktoravhandlingen 'Separasjon og skilsmisse i Norge 1536-1909 : en familie- og rettshistorisk studie' av Hanne Marie Johansen. Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, 1997. 463 sider.Det har eksistert rett til skilsmisse ved dom for ekteskapsbrudd, rømning og landsforvisning. De sakene fantes i utgangspunktet i domkapittelsprotokollene, men gikk seinere over til det vanlige rettsvesenet.Fra rundt 1700 fikk man en praksis for at det kunne gis (kongelig) bevilling til oppløsning av ekteskap på en del gitte vilkår, f. eks. ved spedalskhet eller sinnsykdom. Den kongelige bevillingsretten ble rundt 1800 overført til lokalt nivå: biskop/stiftamtmann/amtmann.Rundt 1820 kan det ha vært skilsmisse ved dom, men mer trolig er det vel med bevilling. Fikk noen av partene gifte seg på ny? I så fall bør det stå en merknad i kirkeboken ved det nye giftermålet om hjemmelen for inngåelse av nytt ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg tok kontakt med Hanne Marie Johansen som ga meg referanse til en kildeserie i arkivet til Justisdepartementet. Fredagen ble tilbragt i RA, men dessverre viste det seg at protokollene for den aktuelle perioden ikke var på riktig plass i arkivet. Den skulle 'etterlyses', så det er vel et håp om at de dukker opp.Jeg vet imidlertid at det var strid om den aktuelle skilmissen, så kanskje jeg i mellomtiden skulle sjekke de aktuelle rettskildene. Er det da byfogdens arkiv som stedet å lete, - eller byrettens? Det aktuelle paret bodde i Kristiansund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.