Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Stig Steinkjer

[#13164] Løytnant Bastian Hafnor (1722-1792) Hole/Ringerike og Marit fra Verdal

Recommended Posts

Guest Stig Steinkjer

Søker etter opphavet til foreldrene til Johannes Bastian Langvassmo (1782-1859) Snåsa/N.Trøndelag:Ref. til Snåsa Bygdebok.Løytnant Bastian Hafnor (1722-1792) fra Hole på Ringerike. Bastian bygslet gården Gran søre på Snåsa/N.Trøndelag i 1757. Bastian var gift m. Bodil Kristine Schult. Som enkemann hadde Bastian en sønn Johannes med ei Marit fra Verdal.Er det noen som har tips om Bastian og/eller Marit ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

A. Lagesen, Ringerikske slekter bd. 1 Hole og Tyristrand: Hafnor gård. Gunder Guttormsen Hafnor gift med Lisbet. Lisbet levde som enke på gården i 1664.Guttorm Gundersen Hafnor, + 1726 81 år. Gift med Abel Nilsd. - av gamle Moesslekt, bodde som enke hos svigersønnen Moss. De fikk 1 s. og 3 dt. som vokste opp og ble gift: Nils, Anne gm. Petter Rødder (+ Hole 1722), Randi gm. Truls Sørensen, Vestfossen og Ragnhild gm Johan Moss, Hønefoss.Nils Guttormsen Hafnor. 1.gm. Karen Christiansd. Helmen. Barn: Bastian, Christen og Marie. 2.gm Else Cathrine Treubler, barn: Hans Jørgen, Guttorm og Karen Margrete.O. Ovenstad militærbiografi: Hafnor, Bastian (Sebastian) Helm, dpt. 17/10 1722 Hole krk., døde kort tid før 2/12 1762. Sønn av Niels Guttormsen Hafnor og Karen Christensd. Helmen. Dim. ca. 1765 med 72 rd. årl. pensjon. Gift med Boel Christine Schult. (hoppet over den militære løpebanen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Steinkjer

Berit, tusen takk for bidrag !1. Bastian's mor Karen Christensdtr. Helmen, er det noen som vet hvor Helmen er, og er det da noen som også kan sitte på kilder til hennes opphav ?2. Bastian's farmor Abel Nilsdtr. - 'av gamle Moesslekt', hvilken slekt er det og evt. hvilken tilknytning har Abel til denne slekten ? er hennes tilknytning til denne slekta at dattera Ragnhild giftet seg med Johan Moss ? mvh stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I 1801 finner du Helmen gård på Gran i Oppland. Det brukes også av noen få som etternavn.Det sto Abel Nilsd. - av gammel Moesslekt (Moe-slekt, høres bedre ut, mulig jeg har skrevet en s for mye). Det betyr vel at Abel var av Moe-slekta. Datteren var av Hafnor-slekt og ble gift med en Moss. Moe er en gård i Hole, Buskerud. Jeg er ikke sikker om det er akkurat den gården det gjelder, men det virker sannsynlig.Prøv om du kan få lånt boka. Jeg vil tro de fleste bibliotek har den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E. Yttri

Det er to forskjellige gårder som heter Mo i Hole, og Abel kom fra Mo i Steinsfjerdingen, gnr 180 i Hole. Dikterpresten Jørgen Moe kom fra samme gården og samme slekten. Den nye bygdeboka for Hole, 'Bygda og Folket' - bind 2, omtaler både gården og slekten. Den har med 2 generasjoner til, Abels foreldre og hennes mors foreldre, mens farens opphav er å finne på Jylland.I Hringariki nr 1 1997 kan du i artikkelen 'Jørgen Moe hadde også dansk blod i .......' finne noen flere detaljer om danske slektninger, nærmere bestemt soknepresten Hr Lars Pedersen i Hjørring.Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

I min database har jeg et par sannsynlige foreldre til Karen Christensdatter Helmen: Christen Pedersen (også kalt Helmen), født 1662 i Skedsmo, død 11/5 1698. Han var premierløytnant ved Hadelandske kompani, gårdbruker på Helmen i Gran fra 1694. Han tok nok navn etter gården. Han var gift med Johanne Olsdatter Bay. De hadde mange barn, hvorav 3 offiserer ved navn Helm (Helmen), blant andre kaptein Bastian Christensen Helm(en). Kilder: Militærbiografier av Ovenstad. Slekten Stabel-Stabell (ca 1200-1950), Castberg, 1955.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Ole.Er det så at Abel Nilsdatter var sønnedatter eller lign. av sogneprest Lars Pedersen i Hjørring. Eller er Lars Pedersen enda lenger tilbake i tid. Skulle vært artig å sjekke det i dansk prestehistorie i morgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E. Yttri

Nei, Hr Lars Pedersen i Hjørring var søskenbarnet til Abel og hennes 2 søsken, så hans far - Peder - må ha vært enten bror eller svoger til Nils Nilsen Moe. Jeg forutsetter da at de la samme mening i søskenbarn som vi gjør i dag.Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Steinkjer

Tusen takk for alle bidrag i dette tema ! det har vært til stor hjelp.Ole henviser til den nye bygdeboka for Hole; er det noen som har denne og kan hjelpe meg med informasjon om opphavet til Abel Nilsdtr. ?Hringariki nr 1 1997, er den tilgjengelig på nettet ?mvh stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har nå sjekket dansk prestehistorie, og fant bare at sogneprest i Hjørring Laurits Pedersen var f. i Ugilt S(Jylland?) 5/2 1634 - 6/5 1693 ugift. Far P. Nielsen og mor Dorothea Lauritsdatter. Faren var ikke prest så der stoppet det.Men, det kan se ut som om Nils Nilsen Mo kan være en bror av P. Nielsen.Når det gjelder Marith fra Wærdal blir det et større problem. Det er jo ikke oppgitt noe farsnavn på henne ved dåpen, og ingen av fadderne ser ut til å ha noe med Verdal å gjøre. Riktignok het 2 av fadderne Marith, Nielsd. Murbrek (ikke funnet gården) og Ingebrigtsdatter Omlien (hun er fra Snåsa).Da står kun hennes livsførsel tilbake som en mulighet til å finne henne. Ved dåpen står det: Marith fra Wærdalen hvor hun har begaaet nogle lejermaal, og ei var inlemet/intro? her i menigheten. Ergo må man lete i Verdal etter en Marit som har fått flere uekte barn før 1782.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Nå har jeg gjennomgått uekte barn i Verdal med mor Marith. Fra 1765-1782 var det 25 stk. Av disse var det 4 som fikk 2 barn.Marith Thomesd. Svindhamer, 9/6 1767 Thomas. Marith Thomesd. Bynen, 14/3 1770 Anders.Marith Torstensd. Overholm, 3/2 1771 Tørres. Marith Torstensd. Vangstad, 28/5 1772 Marith.Marith Johann. Ulvild, 29/7 1776 Haldoe. Marith Johannesd.. Ulvild, 9/2 1779 Malie.Marith Mikkelsd. Holmlivald, 26/9 1776 Martha. Marith Mikkelsd. Holmlien, 16/6 1781 Ingebor.Stort mere enn det tror jeg ikke jeg kan finne ut. Denne Marith i Snåsa giftet seg kanskje etter 1782 med en derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Steinkjer

Berit, tusen takk for gode og interessante bidrag ! Men det er noe jeg ikke får til å henge sammen.Nils Nilsen Mo, er det far til Abel Nilsdtr. ?I følge Ole E. Yttri, gir den nye bygdeboka for Hole informasjon om Abels foreldre og Abels mor sine foreldre.mvh stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg tyder det slik at Nils Nilsen Moe er faren til Abel, og sognepresten i Hjørring var hennes fetter. Siden farfaren til sognepresten het Nils og farfaren til Abel het det samme kan det se ut som om det er der linjene møtes.Jeg har ikke tilgang til den nye boka, så der kan jeg ikke hjelpe deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Den omtalte boka er Hole bygebok, bd.II. Forfatter er Gudmund Bakke, og boka er å få kjøpt i Ringerikes Sparebank, Hønefoss.Pris kr.350.-I Hringariki nr1, juni 1997, har jeg skrevet en artikkel: JØRGEN MOE HADDE OGSÅ DANSK BLOD I SINE DIKTERÅRER. Bladet som er medlemsblad for Eingerike Slektshistorielag, kan jeg sende deg hvis du oppgir din postadresse.Pris kr.100.- + porto. Vennlig hilsen Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei !Er det noen som vet om det finnes barn fra ekteskapet Bastian Hafnor og Boel (Bodil) Christine Schult ?Marie Stephensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei !Løfter denne opp igjen, i håp om at noen vet om noen barn fra ekteskapet Bastian Hafnor og Boel Christine Schult.Marie Stephensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei !Prøver med ett lite løft igjen !Marie Stephensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. Hirsch militærbiografier døde Boel Christine Schult kort før 2/12 1762 (muligens i mai?) og etterlot seg 2 barn. Navn på barna er ikke oppgitt. Som kilde? sto det (ref. Sag 2/2 1763 §7), og som jeg ikke vet hva betyr.Det sto heller ikke noe om Bastian giftet seg igjen da det evt. må ha skjedd etter hans militære karriere var slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei Berit !Tusen takk for hjelpen.Da er det 2 barn i ekteskap, og tror det er minst 2 utenfor ekteskap.Vil tro at de to barna er født i Snåsa, og siden jeg da ikke kommer meg til RA om dagen, så finnes det ingen andre kilder for Snåsa som jeg vet om enn Statsarkivet.Det var lagt ut at FS skulle ha IGI C426921 1733-1816 og C426922 1817-1856 Lenke.Det kunne jo ha gitt et hint. Men jeg får ikke frem noe på dette søk i FS.Marie Stephensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.