Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Mo

[#13166] Lyder Tobias Sjøstedt

Recommended Posts

Guest Kjell Mo

Lyder Tobias Sjøstedt var f. 3.8.1918 i Sandefjord. Foreldre var Herman Sjøstedt f. 13.2.1863 i Sverige og Laura Jonette Hanssen f. 11.11.1877 i Glemmen. Moren døde da Lyder Tobias ble født, og han ble adoptert i 1924. Søker opplysninger om hvor Lyder Tobias Sjøstedt flyttet - antagelig til Arendalsdistriktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Opplysninger fra familiemedlemmer tyder på at Lyder Tobias virket som fotograf i Arendal eller området der omkring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Jeg har henvendt meg til Aust Agder Arkivet i Arendal, folkeregisteret og kirkevergen i Arendal, men jeg finner fortsatt ingen spor etter Lyder Tobias.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Om han beholdt sitt etternavn slå opp i telefonkatalogen. Lyder kan være i live, ellers så har han forhåpentligvis etterkommere.Antakelig skiftet han etternavn, og kanskje fornavn ...... så da er det en annen sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Jeg leter også etter slekten til Herman Sjøstedt i Sverige. Hans far er trolig oppgitt i kirkeboken da han giftet seg.Ifølge opplysninger i kirkeboken ved sønnens dåp giftet Herman Sjøstedt seg med Laura Jonette Hanssen i 1917, men det står ikke hvor. Det kan ha vært i Sandar eller Sandefjord fordi Laura Jonette flyttet fra Kristiania til Sandefjord i 1910, og jeg vet ikke om at hun har bodd andre steder enn i Sandefjords-distriktet etter dette. Moren var fra Larvik,så det kan også ha vært der. Når og til hvor Herman Sjøstedt kom til Norge vet jeg ikke. Kan noen hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Håkestad

Hei Kjell!Jeg finner ikke at de ble gift i Larvik, Sandefjord eller Sandar. Det er ikke notert at Lyder Tobias ble døpt.I Fødselsregisteret for Sandefjord, (FREG 1 -1916-1932, kort 2/8 ) er Lyder Tobias Født 3/8 - 1918. Far er Skreddersvend Herman Sjøstedt, f. i Sverige 1863, og mor Laura Jonette, f. Hansen i Fredrikstad 1876.Det er anmerket at Jarlsberg Politiembede, i 1924 har gitt adopsjonsbevilling til -( to navn )- for pleiebarn Lyder Tobias.Fra Sandefjord Klokkerbok (KLOK 3 1903-1920, kort 14/14) Fru Laura Tonette Sjøstedt, døde av hjertefeil og hjertelammelse 3. aug. 1918 og ble gravlagt 8. aug.1918. Hennes mand, skreddersvend Herman Sjøstedt, bosted Pukkstad 31, Sfj.Tonette kan ha vært i Sverige en periode og blitt gift der. Hvor har du deres fødselsdato fra ?.- Har de tilhørt et Disentersamfund ?. - Har du funnet ut hvor Tonette var 1900 ?. - Jeg finner henne ikke, det var mye trafikk fram og tilbake over grensen til Sverige, før og etter århundreskiftet. I Sandefjorddistriktet var det mange svensker og svenskættede.En annen sak er at de begge kan ha vært gift før. Alt dette er usikkert, da vi ikke har registrert deres vielse i 1917. Med hilsen K. H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Det finnes flere Sjøstedt i Sverige, men bare en Herman på Familysearch, og han var fra Skåne-----Herman Anders Magnus S...SSON SJOSTEDTBirth/Christening: 04 Jul 1861 Hagestadborg,Loderup, Kristianstad, SwedenDeath: 16 DEC 1926Father: SEVERIN JOHAN BENEDIKTUS SJOSTEDT, Mother: ANNA CAROLINA AUGUSTA NORRSELL-----

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Hei K.H.Fødselsdato 11.11.1877 for Laura Jonette har jeg fra kirkeboken for Glemmen (KLOK 5 1876-1893, 1/10), og fødselsdato 13.2.1863 for Herman Sjøstedt har jeg fra kirkeboken for Sandefjord(KLOK 4 1920-1931, 7/7)da han døde 29.9.1927.Hans Andreas Hanssen var bror til Laura Jonette. Han var metodist, og virket en perioden (1916-1919?)i Larvik som redaktør av 'Nybrott' i Larvik. Kan noen hjelpe meg å finne ut om Laura Jonette og Herman giftet seg i metodistsamfunnet?Ifølge FT 1901 bodde Laura Jonette i Kristiania i 1900.Med hilsen Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det var 5 metodistmenigheter i Kristiania i 1900. Hos Oslo Byarkiv har man noen 'beretninger' fra de såkalte dissentersamfunnene, men disse er svært mangelfulle - ikke minst for metodistene. Den 5. menighet (Grønland) som ikke finns idag, tror jeg RA har kirkebøkene for. Selv var jeg i 1. metodistkirke i Oslo ifjor og fikk utmerket hjelp. Jeg gikk igjennom kirkebøkene der og fant 'mine' fødte, viete og døde i denne menigheten. Dessuten var det tilleggsopplysninger i tilknytning til misjonær-virksomhet.Foreslår at du tar kontakt med Metodistkirken i Oslo så de kan hjelpe deg til å finne rette menighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Et nytt forsøk på om det er noen som har kjennskap til en gutt som het Lyder Tobias født 1918 i Sandefjord og som ble adoptert i 1924. Gutten het Sjøstedt til etternavn. Familien forteller at Lyder Tobias ble fotograf. Kanskje han byttet etternavn? På grunn av taushetsplikt i offentlige instanser, får jeg ingen opplysninger der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Kjell: du skriver at du finner Laura i Kristiania i 1900, det kan jo ikke være rett person. I innelgg 6 angis Laura som død samme dag som Lyder Tobias ble født.Er tausheten alltid ensidig fra det offentlige i adopsjonssaker? Her dør moren tydligvis under eller like etter fødselen. Faren var 55 år da han ble født, og døde i 1927 - 3 år etter at Lyder Tobias ble adoptert av familie xx. Gutten ble jo ikke adoptert pga. av at han led noen nød, men fordi moren var død og faren kanskje for gammel og syk å oppdra gutten. Men om Lyder T var klar over dette er jo en annen sak.Det finnes et fotografregister, men ingen Lyder T. der. Kanskje Preuss fotomuseum sitter på mer informasjon om fotografer som virket på samme tid og sted som du leter etter.Håper du finner dåpen hans og hvilke personer som var hans faddere. Kanskje disse senere adopterte Lyder T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Nina! Det er riktig at Laura bodde i Kristiania i 1900. Hun flyttet til Sandefjord med sine foreldre og søsken i 1910, og døde 3.8.1918 samme dag som sønnen Lyder Tobias ble født.I kirkeboken for Sandefjord (FREG) står det navnet på ekteparet som adopterte sin pleiesønn Lyder Tobias, men jeg har unnlatt å opplyse om disse navnene av hensyn til taushetsplikten i slike saker, se innlegg 6.Takk for tipset om Preuss fotomuseum i Horten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Uffda, hva tenkte jeg på?? Selvfølgelig!! Trøtte øyne jeg :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Forsøker igjen om det er noen som kan ha kjennskap til at en gutt på ca. 6 år ved navn Lyder Tobias Sjøstedt ble adoptert i 1924. Gutten bodde da antagelig i Sandefjord hos sin tante Danna Kirstine Michelsen (min bestemor). Fordi jeg ikke vil oppgi navnene på adoptivforeldrene slik de står oppført i kirkeboken, prøver jeg på nytt på denne måte. Gutten kan ha byttet navn, men trolig ikke både fornavn og etternavn?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Lyder Tobias var født i 1918, og det er sannsynlig at noen nålevende vil vite hvem han er. Jeg setter igjen min lit til kunnskap og kjennskap 'der ute'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Mo

Jeg har endelig funnet opplysninger om Lyder Tobias Sjøstedt. Han var stuert, har vært bosatt i Kristiansand og Tvedestrand (Holt), og døde i 1989. Han var gift og hadde fem barn. Jeg har nå fått kontakt med den eldste sønnen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.