Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carl Müller

[#13208] Mer om Ørbech, Cunningham og Nagel.

Recommended Posts

Guest Arne Solås

Hei igjen. Jeg har nå mottatt kopien av skiftet etter Maren Hansdatter Ørbech, og vil forsøke, etter beste evne, å gjengi hvem som var hennes arvinger. Skiftet er innført i protokollen under året 1741, men startet med registrering av boet den 7. juli 1738.Skriften er tålelig bra å lese, men jeg har også sett det bedre.Kilde: Sor. i Indre Sogn, Skifteprotokoll 5b, 1741 - 1748, fol. 262b.Maren hadde vel ikke rukket å bli kald, før Hans Ørbech lot sende bud etter folk til å forestå registrering og sikring av boet 'efter Matrone Maren HansDatter Ørbech Sal. Dominicus Nagels, som Dagen tilforn d. 6 Julii med Aften Sal. i Herren er hensovnet, Registreret, Vurderet og Forseiglet den Sal. Matrones efterladenskab i nærværelse af ædle velærværdige hr. Christopher Munte med Kiæreste, saa vel som Seig/r Hans Ørbechs Kiæreste Mad/me Anna Nagel.Den Sal. Matrones arvinger blef .... tid angivet at være hendes Søskende eller Deris Børn, Børne-Børn i nedstigende Linier saasom:1/ste Broder og Hoved-Lod, avdøde Hans Ørbech, fordum Sorenskriver i Romsdalen, død, hans Børn S/r Christen Ørbech, S/r Otte Ørbech angivet i Trundhiems Stift boende og S/r Hans Ørbech angivet Død, ei vidende om gift var og Børn sig efterladt eller ey. 2/den Broder og Hoved Lod Mags/tr Jens Ørbech fordum Sogne-Præst til Hafsloe Præstegield i Bergens Stift, død, hans eeniste Datter Mad/me Kirsten JensDatter Ørbech gift med ædle velærværdige hr. Christopher Munthe, vel meriteret Sognepræst til fornæfnte Hafsloe Præstegield. 3/die Broder og HovedLod afg. hr. Otte Ørbech, fordum Sogne Præst til Ringboe Præstegield i Aggershuus Stift, Hans Børn hr. Nicolai Ørbech, død, fordum Sogne Præst i Aggerhuus eller Christiansands Stift, angivet at have efterladt sig Børn, men deris Nafne og hvor de ere ey vides.Hr. Jens Ørbech, død, var Præst paa Nestrand.Velb/rd Anders Ørbech, Høyforordnet vice- Landsdommer i Dannemark, men paa hvad Stæd sig opholder, vides ikke.Seig/r Hans Ørbech, S/r Østen Ørbech, S/r Lars Ørbech angivet ugifte at være død.S/r Otte Ørbech vides ey enten er levende eller død, eller hvor sig opholder.Mad/me Martha Ørbech, Mad/me Kirsten Ørbech, begge angivet at være gift Øster, hvis mænds nafne ikke vides, ey heller hvor de boer.Mademoeselle Dorothea Ørbech vides ey hvor sig opholder.Mad/me Anne Ørbech Sal. Jochum Müllers Enke i Bergen.Mad/me Margrethea Ørbech, angivet at være gift i Christiansands Stift, hvis mands nafn ikke vides, ikke eller hvor boende er. 4/de Hoved arving ældste Søster Frue Anne Ørbech, angivet at have været gift med afg. Capitain Hauritz. Hendes Eeneste Datter Mad/me Karen Hauritz Sal. Berent Nagels Enke i Sundfiords Fogderie udi Bergens Stift boende. 5/te HovedLod 2/den Søster afg. Elen Ørbech, var gift med afg. Anders Sørensen fordum Sorenskriver over Indre Sogn. Hændes børn Seig/r Hans Ørbech i Bergens stift udi Indre Sogn boende. Mad/selle Maren Ørbech, ugift, i Bergen sig opholder. 6/te HovedLod 3/die og yngste Søster Mad/me Kirsten Ørbech, død, angivet at været gift i Findmarken med afg. hr. Ludvig Paust, sammesteds hændes Børn Ædle Velærværdige hr. Ludvig Christian Paust vel meriteret Praust i Findmarken og Pastor til Vatzøe Præstegield i Trundhiems Stift.Velb/rd Christian Paust velbestalter Capitain paa Sundmøer i Bergens Stift.Seig/r Christen Paust Capit. des Armes i SundFiord udi Bergens Stift.Mad/me Abel Paust død, angiven at have været gift i Findmarken - vides ey om de sig Børn har efterladt, eller hvor de sig opholde.Fruen Anna Lovice Paust afg. Krigsraad Reesens Enke Frue, vides ey hvor sig opholder.Mad/me Kirstine Helene Bust, angivet at være gift i Findmarken.Mad/me Ingeborg Paust, angivet død, og at have været gift i Findmarken med afg. Hans Droy(?) sammesteds, skal have efterladt sig Børn, hvis nafne eller hvor de sig opholde ikke vides.Mad/me Berethea Paust, gift med S/r Hans Norenberg udi Bergen.___________________________________________ Dett var dett. Håper dette er til noe hjelp for dere. Om jeg finner flere opplysninger i skiftet som jeg mener kan være nyttige, så skal jeg skrive dem inn.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takk til Arne for jobben så langt. Da ser vi at 'moren' Anne Nagel er angitt som 'Seig/r Hans Ørbechs Kiæreste'. Da fylkesarkivets skiftesammendrag ble skrevet, ble dette feilaktig oppfattet som den avdødes mor. Hennes far hadde jo vitterlig hett Hans Ørbech. Men denne Anne (Dominicusdatter) Nagel var altså gift med Hans Andersen Ørbech, - den avdødes nevø. Hun var dessuten stedatter av den avdøde, så det var vil ikke så unaturlig at hun var tilstede ved skifteforretningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Arne. Tak for indsatsen. Hermed er det så opklaret med hensyn til 'Hans Ørbech Far' og 'Anna Nagel Mor' i skifteuddraget. Det viser sig, som flere har været inde på at være forkert. Som det fremgår af dit uddrag af skiftet, var Hans Ørbech og Anna Nagel i virkeligheden bror og svigerinde til afdøde Maren Hansdatter Ørbech. Så godt så langt. Ifølge 'The Landmark Family Genealogy Project' var Hans Ørbech imidlertid gift med Gunhild Hansdotter Leth. Hvordan skal det mon forklares?Hvad bliver der mon af Hans Ørbechs søn Christen? og har han mon en forbindelse til Danmark? Det er stadig mit stående spørgsmål. Endnu engang takMed venlig hilsenNiels Ørbæk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Til Per Nermo, Oslo, 19.02.2003 14:53 (10) Kem er den Anders, mon tro, som er nemnt i skiftet på Natvigen i 1752 etter Hans Anderssøn Ørbech (1675-1752) ? Eg har oppfatta ham som et av barna.Hei Er det berre ein tilfeldigheit at du nemner Anders som son, eller? Eg vil spørja, kem er Anders 'Ørbech' Hanssen Natvig fødd 1715? Henviser til Cand.philol. Dagfinn Krossen si BB band 3 for Årdal.Elles…… I 1735 tok Dom. Ørbech ”einaste” son av Hans Ørbech til med handel på Tangen. Morsyster has, Maren Ørbech, hadde vore andre kona has Dom. Nagel og etter at Nagel døydde, hadde enkja halde fram med handel på Tangen. No vilde Maren at Dom. Ørbech som var systersonen hennar og samstundes dottersonen til mann hennar, skulle få ta hand over både handel og husi på Tangen. For det fyrste fekk han leiga husi, men i 1737 let ho han få det heile som gåve. Dette seier Laberg. Dette skulle vel eigentlig fortelja det enkelt om slektsforholdi på Natvig og Tangen om Laberg har rett, eller kva? Mvh. TH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Arne. Jeg var for hurtigt ude. Det er naturligvis Hans Andersen Ørbech og dennes kone Anna Dominicusdatter Nagel, der optræder ved skiftet. Han er søn af afdødes søster Ellen Hansdatter Ørbech og hendes mand Anders Sørensen Heiberg. Da Maren Hansdatter Ørbech bliver gift med Dominicus Berentsen Nagel, bliver hun derved også Anna Dominicusdatter Nagels stedmoder. Det er jo også dette Knut gør rede for.Undskyld.Med venlig hilsenNiels Ørbæk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Knut Bryn, Molde, 22.02.2003 15:06 (27) Takk til Arne for jobben så langt. Da ser vi at 'moren' Anne Nagel er angitt som 'Seig/r Hans Ørbechs Kiæreste'. Da fylkesarkivets skiftesammendrag ble skrevet, ble dette feilaktig oppfattet som den avdødes mor. Hennes far hadde jo vitterlig hett Hans Ørbech. Men denne Anne (Dominicusdatter) Nagel var altså gift med Hans Andersen Ørbech, - den avdødes nevø. Hun var dessuten stedatter av den avdøde, så det var vil ikke så unaturlig at hun var tilstede ved skifteforretningen.PS. Dette nemte eg allereide i innlegg nummer seks (6) TH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hagen

Hei Carl Müller, Oslo.Du hadde vel egentlig svaret sjølv!! Derfor spør eg, kvifor vart det 31 innlegg av dette spørsmålet. Mvh. TH, Åtg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Ørbæk

Hej Carl.Ifølge 'The Landmark Family Genealogy Project' var Anna Magdalena Hansdatter Ørbech gift med Jens Sørensen Hauritz. Hvis det er rigtigt, har du forklaringen på, at datteren ifølge dine oplysninger hedder Karen jensdatter Hauritz.Med venlig hilsenNiels Ørbæk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Terje Hagen, det er vel ikkje rett at Dominicus Hansson Ørbech f.1709 er systerson åt Maren Hansdotter Ørbech (1654-1738). Dotterson åt mannen hennar, det er han, men mor hans, Anne Dominusdotter Nagel (d. 1748), var ikkje syster åt Maren. Kvar ligg mistydinga her ? Er det eg som les feil, eller har Dagfinn Krossen blinga ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Terje, eg må ha lese ein annan plass enn i skiftet etter Maren om Anders 'Ørbech' Hansson Natvig fødd 1715, og reagerte når eg ikkje fann han i skiftet. Han er voneleg son åt ein annan Hans, kan henda bara kalla opp med Ørbech-namnet ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Müller

Til Terje Hagen, innlegg (32)Neida, jeg hadde ikke svaret om 'Anna Nagel, mor' selv. Hvorfor skulle jeg spørre om noe i dette forum hvis jeg visste svaret? At det er kommet 30-40 innlegg finner jeg særdeles positivt, selv om du kanskje finner det merkelig. Takket være Arne Solås iherdige innsats, er det først nå endelig avklart at Anna Nagel ikke er Maren Hansdatter Ørbechs mor, men derimot nevøen Hans Andersen Ørbechs 'kiæreste' (hvorfor ikke hustru siden de skal ha blitt copuleret i 1702? Eller var dette i skiftesammenheng synonyme begreper? Christopher Munthe er jo også nevnt med 'kiæreste', men han var da vitterlig gift med Marens niese Christine Jensdatter Ørbech i 1715?) Du henviser til innlegg (6) som skulle vise den rette sammenheng. Slik jeg leser det innlegget, kan jeg ikke finne noen forklaring der på hvorvidt Annna Nagel er feilplassert i fylkesarkivets avskrift av skiftet. Såvidt jeg ser, er det først Arne Solås i innlegg (26)som bringer løsningen.Som descendent av Otte Hansen Ørbech og Maren Orloff, er det tilfredsstillende å se at de to kompliserte skiftene etter Maren Hansdatter Ørbech og Hans Andersen Ørbech er blitt så godt belyst. Jeg er forøvrig imponert over volumet og kvaliteten i Digitalarkivet som stiller no.fritid.slektsforsking.etterlysing i skyggen.mvh Carl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Carl, er det Otte/Otto Hanssøn Ørbech (f.ca.1695, bos. i Tr.heim 1738) eller Otte/Otto Hanssøn Ørbech (1659-1705) (førstnevntes onkel) som var g.m. Maren Orloff ? Hvem var hun ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Carl! Du grunner litt på betegnelse 'kiæreste'. Når dette uttrykket er brukt kilder som kirkebøker, skifteprotokoller osv. på den aktuelle tiden, menes det nettopp 'hustru'. Det er kanskje en mulighet for at uttrykket kunne brukes på en man var forlovet med, men poenget er at betydningen er helt annerledes enn i dag. Vi tenker vel helst på noen som nettopp IKKE er gift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carl Müller

Til Per, innlegg(37)Maren Orloff (omk 1662-omk 1749) var gift med den sistnevnte Otte av de to du nevner. Maren Orloff var datter av riksskriver Nicolai Paulsen Orloff (omk 1615-omk 1680) Han kjøpte ca 1666 gårdene Tofte på Dovre og Qvam i Øyer. Han er omtalt av arkitekt Gunnar Bjerke som i 1974 ga ut boken 'Gården Tofte i Gudbrandsdalen', en tjukk affære på nesten 200 A4 sider. Jeg fikk den i gave av forfatteren for mange år siden, lenge før jeg ble angrepet av den inkurable genealogisyken. For etpr år siden bladde jeg i den og fant at den er en formelig gullgruve. Nok om det, Riksskriver Orloff var gift med Martha Østensdatter som via sine foreldre Østen Nilssøn og Anna Andersdatter Skanke fører sine røtter tilbake til Sigurd Sjøfardssøn og videre til Haftor Jonson Sudrheim og Knut Magnussøn Lejon - hvilket jeg ikke er den rette til å kunne bedømme sannhetsgehalten i.Til Knut, innlegg (38)Da lærte jeg noe nytt igjen, hvor skal dette ende :-) Filologien i det er litt overraskende, at 'kiæreste' betyr 'hustru' i skifter, mens kirkebøker fra samme tid skriver barnefarens navn ved dåp og gjerne sier 'hustru' om ektefellen.mvh Carl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Begrepet 'Kiæreste' er vel ikke nødvendigvis knyttet kun til skifter, jeg har vært borti det i kirkebøker også. Men så langt jeg har kunnet se er det knyttet til stand - altså er det embetsmenns koner som fra tid til annen er omtalt som 'Kiærester'. Egentlig er det vel ikke så rart - ens kone burde jo gjerne være ens kjæreste...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Tislevoll

Noen som vet om portretter av John Cunningham, eller av noen i familien : Cunningham av Barns som han hørte til ? Finnes portrett av dattersønnen Jens Hansen Ørbech (1656 - 1716) Finner det om man søker : Digitalmuseum.no og søker på Orbech der og også kona Margretha Pedersdatter Hanning.V.h. Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.