Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#13209] Henrik Opdal Celius, Vågan

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Denne herr Celius overskjøtet gården Klak til sogneprest Peder Dreyer i Vågan i 1743. Jeg er interessert i å vite om Celius hadde noen døtre. Grunnen er at min kones ane, Marianne Christine Motzfeldt, f. 1763, d. 1812, som var uekte datter av generalmajor Carl Arenfeldt von Motzfeldt, skal ha hatt en mor som het Celiusdatter/Zeliusdatter, men hvis fornavn og bakgrunn forøvrig foreløpig er ukjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Unnskyld at jeg henger meg på, men jeg har lenge lurt på hvem den første Celius'en var. M.a.o. lurer jeg på hvordan navnet oppstod, og om det finnes noen slektstavle e.l. om denne slekta?Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Til Torgeir: det er helt utmerket at du 'henger deg på' her, idet jeg selvsagt også er interessert i mulig annen info om Celius-ene, særlig dersom det kan bekreftes/sannsynliggjøres at hans datter var mor til den 'uekte' Marianne Christine Motzfeldt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg ser jo at en Celiusdatter normalt (alltid?) må antas å være datter av en mann som het Celius til fornavn. Likevel er jeg interessert i å vite om noen kjenner noe eksempel på at et slikt patronym kunne bli dannet av farens slekts- eller eventuelt mellom-navn? Om f.eks. en prestemann vanligvis ble omtalt som og var kjent som 'herr Celius', ville det ikke da kunne skje at en datter av ham ble omtalt som 'Celiusdatter', selv om denne prestemannen altså hadde Celius som slektsnavn?Er også interessert i opplysninger av nær sagt enhver art om Celiuser på 1700- og tidlig 1800-tall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaug Dreyer

Til Hans. Håper du finner svar på dette. I FT 1801 finner vi på Buksnes prestegård,foruten prestefamilien der Mariane Motzfeldt er prestens hustru: Karen Bolette Zeliusdatter,hustruens moster,ugift, 60 år,'underholdes af charite'. Å finne Zelius i Vågan er kanskje ikke det jeg først ville tenkt på siden det ser ut til at Marianne må ha vokst op hos faren og der er blitt kjent med sin mann som var en yngre bror av Margrethe Maria Motzfeldt ,f.Westerwaldt. Westerwaldtfamilien bodde vel da på Inderøy. MVH Olaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål W. Martinussen

Iflg. 'Gård og slekt i Øksnes', Bd.II var Henrik Opdal Celius f. 1719 på Øksnes Presteg. som sønn til presten Hans David Celius. f. i Bergen 1684, d. i Skjærstad, Nordl. 1760 og 1. kone Johanne Opdahl, f. på Ringerike 1687, d. Øksnes 1721. H. D. Celius var sønn av Lars Davidsen Celius og Elsebe Larsdtr. Wilchen. Johanne Opdal var dtr. av Henrik Opdahl og Sara Quisling. H.D.Celius ble g2: Anne Katrine Brønlund, f.?, d. ca.1766. Hun var datter til presten på Dverberg, Andøya: Anders Brønlund og kona Birgitta Jensdtr. Bloch.Henrik O. Celius ble gift med Bergitte Brønlund og dro til Jelsa, Rogaland. Han oppf. d. 1778.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til Olaug og Pål for viktige bidrag. Mye her som var ukjent for meg.Er fortsatt svært interessert i å høre om noen kjenner til hvilke barn presten Henrik Opdal Celius hadde. Siden han bl.a. var prest i Jelsa og i Skånevik, er det kanskje opplysninger om hans eventuelle barn i bygdebøker fra disse stedene (om bygdebøker derfra finnes?). Iflg, Familysearch ble iallfall en sannsynlig datter av ham gift i Skånevik (om jeg husker rett. Har dessverre ikke de aktuelle notater for hånden akkurat nå).Se forøvrig tema nr. 13255 i arkivforumet vedr. muligheten av patronym dannet på basis av mellomnavn eller slektsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Lerfald

Henrik Opdahl Celius, f. 23 desember 1719 i Øksnes, død 6. september 1778 som sogneprest til Jelsa. Gift første gang med Bergitte Nielsdatter Brønlund, 1713 - 1772. 3 barn. Han ble gift andre gang med Drude Maria Johansdatter Koren, men hadde ingen barn med henne.Barn med første kone: Nils Herman Brøndlund Celius, f. 1741 Hans David Celius, f. 1750 Johanne Opdal Celius, f. 1752Johanne ble gift med Peder Willadsen Doth, lærer på Christie Krybbes skole i Bergen.Jeg har mye stoff om Celiusene, men har ikke støtt på navnet Motzfeldt knyttet til noen av dem. Men det finnes mange løse tråder mht Celiusslekten. I tillegg til de som nedstammer fra fogden Celius, skal det også finnes en slekt som skriver navnet med Z, bl.a. en gullsmed i Trondheim. Jørgen Celius, som innvandret fra Tyskland, og som er en mulig forfar til fogden, kan ha hatt mange barn. Mulighetene er altså mange. Jeg ønsker deg lykke til i din videre leting. Mvh Sølvi Lerfald.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Er det noe nytt angående Celius'ene ? Jeg har også noen spredte registreringer men ingen slektssammenheng.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Til innlegg 1. Hvis det er Vågan i Lofoten det henspeiles til, må det være en feil. Det har aldri vært noen sogneprest Peder Dreyer i Vågan. mvh Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Lerfald

Til innlegg 9: Det spørs hva som mener med nytt. Har fortsatt ingen forbindelse mellom Motzfeldt og Celius, men har som sagt mange andre opplysninger om den grenen som nedstammer fra fogden i Sunnfjord, Hans David Celius, som døde sommeren 1681, og som har etterkommere i både Norge, Danmark og USA. Svarer gjerne på konkrete spørsmål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

kfasting@start.no; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Håkon: Det er vel snakk om sogneprest i Hadsel, Peder Olsen Dreyer (1708-1778).Sølvi: Kan du angi linjen mellom fogd i Sunnfjord, Hans David Celius (død 1681), og 'din' res.kap. i Sunndal og sogneprest i Jelsa og Skånevik, Henrik Opdal Celius (1719-1778) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Olaug, innlegg 5:) Marianne Christine Motzfeldt (1752-1822) sin ektemann, sogneprest i Buksnes, Hans Christian Westerwaldt (1763-1812), g. seg om igjen i 1814 m. Olava Olava Anthonette Dreyer, datter av sogneprest i Rana, Ole Nilsen Dreyer (1722-1784) fra Namdal, NT, og Anne Hind.Er det slektsbånd mellom denne Ole N. Dreyer og sogneprest i Hadsel fra 1739, Peder Olsen Dreyer (ref. innlegget ovenfor) ? (Er sistnevnte kanskje farbror til Ole ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Sølvi, ref. innlegg 11 og 13): Jeg mente selvsagt ikke 'din', men 'Hans Mathisen sin' Henrik Opdal Celius (1719-1778)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Lerfald

Hei. Fogdens sønn, som fikk navn etter sin far, ble født 12. desember 1681, altså etter at faren var død. Denne Hans David Celius var sogneprest til Øksnes og, i sine siste år, til Skjerstad. Han fikk to sønner med Johanne Henriksdatter Opdal, som forøvrig døde i barselseng, vel 34 år gammel. Senere fikk han fire døtre med Anna Kathrine Andersdatter Brøndlund.De to sønnene var nok en Hans David Celius, som døde 28. november 1796 som sogneprest i Brendstrup, Danmark. Den andre sønnen var Henrik Opdal Celius.Mvh Sølvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

I innlegg 6 refereres det til 'Gård og slekt i Øksnes', Bd.II, der presten Hans David Celius. f. i Bergen 1684, d. i Skjærstad, Nordl. 1760 (g. 1. m. Johanne Opdahl) oppføres som sønn av Lars Davidsen Celius og Elsebe Larsdtr. Wilchen. Er dette feil ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Lerfald

Hei. Ja, det er høyst sannsynlig feil. Elsebe Larsdatter Wilchen Withmann (det siste navnet etter sin stefar) er i flere kilder oppgitt å være gift med fogden Hans David Celius, (betegnelsen Hans Davidsen Celius er også brukt).En av kildene er 'Utdrag af Kancelliets Registranter ang. Vielse, Daab og begravelser 1676 - 81, (gjengitt i PHT, 7. rekke, 1 bind, 1916), der det står på s. 39 at de giftet seg 16. mars 1680: Hans Dauid Celius og Elsebe Lauritdtzdatter af Bergen - u.Tr og L.S.R 91.Erling Reksten, som har skrevet hovedfagsoppgave om 'Krongods og kongsmenn' skriver at Hans David Celius var fogd i Sunnfjord 1680-81 da han døde. Det står blant annet at 'Han må være død allerede sommeren 1681. Hans sønn, hr. Hans David Celius, sogneprest til Skjærstad var født 12. desember 1681, og det opplyses at faren var død 1/2 år før sognepresten ble født'.Fogden er beskrevet i flere kilder, og var vel ikke bedre likt enn futer flest. Albert Joleik skriver i 'Sunnfjordsoga fram til 1801', bind I, s. 174 at: 'Ein ser i tingbokji fra 1681 at hann var ein klegg etter bøndene'. Og videre: 'Celius var so grådig at folk såg seg nøydde å taka ei rådgjerd mot honom'.Fogden hadde minst en datter i tillegg til sønnen som ble sogneprest. Catharina Margrethe Celius giftet seg i Bergen 17/7 1707 med Peder Baltzersen Wittrup, og oppgis bl.a. hos Wiesener som datter av fogd over Sunn- og Nordfjord Hans David Celius og Elsebe Larsdatter Withmann.Mvh Sølvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Så 'Lars Davidsen Celius' (innlegg 6) har kanskje ikke engang eksistert ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Da jeg skreiv bind 2 av 'Gård og slekt i Øksnes' omkring 1990, brukte jeg opplysninger fra ei slektstavle som noen i Celius-slekta hadde fått utarbeidd. I ettertid er jeg blitt klar over at faren til presten Hans David Celius var feil der. Hvorvidt en Lars Davidsen Celius har eksistert eller ikke, er umulig for meg å svare på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Sund

Hei!Sitter å fører inn presten Celius i Skjerstad i min database og ser i gamle innlegg.Skriver inn det som står i Slektsbok for Skjerstad og fra skiftet etter han som åpner 25.feb. 1765. hvis noen er intressert.Hans David Celius f. i Sundfjord i Sogn og Fjordane 12.des. 1681, (sønn av en fogd). d. på Skjerstad 79 år gml. gravlagt 19.nov. 1760 inne i den nye kirken som sto ferdig året før. Likprediken ble holdt av prost Peder Brun i Gildeskål.Etter at han hadde vert sogneprest i Øksnes i Vesterålen i 37 år, søkte han Skjerstad på sine gamle dager (1753-1760). Dette angret han på, for like etter at han forlot Øksnes fikk han epelisi eller slag i høyre side og kom til Skjerstad som krøpling og kunne verken tale, gå eller stå. Hr. Celius bar sykdommen tolmodig de 7 årene han var her. (dette er en del av det som er skrevet om presten Celius i Bygdebok for Skjerstad bind 1. s. 159).Han var 1. gang gift med Johanne Oppdal som døde etter 5 år.Barn av Hr. Celius og Johanna Oppdal:1. Hans David Celius f. 1718, d. 1796. Gift med Rebekka Helene Graff, han var prest og senere prost på Jylland. I skifte etter faren 1765 er han prest i Viborg i Dannmark.2. Henrik Oppdal Celius f. 1719, d. 1778. Kappelan i Sundal, senere prest i Bergen. I skifte etter faren er han prest i Skaanevig i Bergen.Hr. Hans David Celius ble 2. gang gift med Anne Cathrine Brønnlund f. i Drevberg på Andøya. Datter av prost i Hadsel Anders Brøndlund og h. Birgitha Jensdatter Bloch.Enken Anna Chatrina flyttet med sine 2 yngste døtre til Bergen i 1762. Skipet de reiste med forliste på Stadthavet og det var bare så vidt de berget livet, alle eiendeler gikk tapt.Barn av Hr. Celius og Anne Chathrine Brønlund:1. Johanna Adelius (Adelus) Celius f. 1728 gift ca. 1756 med kappelan i Skjerstad Frants Henrik Smith f. i Bergen. d. 1763 Vardehus. (far: en tysk prest ved Hansakontoret i Bergen, en Herr Oldenburger). Til Vardehus 1761 som residerende kappelan. Da han døde flyttet enka til Bergen. I skifte eter faren er Johanna gift med Kappelan i Skjerstad Frans Henrik Smith.2. Elsebe Marie Celius f. 1730 d. 1796. gift 1.gang 11.01.1758 med Hans Aars Hass dp. 1.okt. 1719 Alstahaug kirke (Hans var 1.g.g. med Margreth Leth Schønning 3 barn som døde små, han var sønn av Jens Jørgen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch på Søvik i Alstahaug). Barn: Hans David Celius dp. 24.09.1758. I skifte etter farmor på Søvik 1775 er Hans Hass 15 år og på latinskolen i Bergen. Og Margrethe Marie Falch dp. 17.08.1760 I skifte etter farmor på Søvik 1775 er Margrethe Hass på Lovøen i Salten. Elsebe Marie Celius ble 2. gang gift med Ole Brose. Hun reiste til Bergen 1762. Elsebe Celius og hans Hass bodde i Røvik i Skjerstad der han var skipper. Hans døde 1716 'paa Retouren fra Findmark og ble begravet paa Lødingen' 18.juli.3. Dorthea Brønlund Celius f. ca 1733, hun kom til Skjerstad 1753. I skifte etter faren 1765 er hun ugift.4. Birgitta Margrethe Celius f. ca 1736, kom til Skjerstad 1753, Ugift i skifte etter faren.Dette er tatt fra Slektsbok for Skjerstad nr. V, side 509.Om Elsebe Marie Celius sitt ekt. er tatt fra Slektsbok for Skjerstad og Fauske nr.II, side 159.Hilsen Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Hyggelig at denne debatten gjenopplives, selv om fokus etterhvert er noe endret.Til innlegg 13: Dessverre kan jeg ikke svare på dette. Min interesse for og ytterst beskjedne 'kunnskap' om Celius/Celiusdøtre eller Zeliusdøtre begrenser seg til hva som fremgår av mitt første innlegg i denne debatten og hva som fremgår av FT 1801 og som er gjengitt av Olaug i innlegg 5.Om noen skulle ha støtt på en Karen Bolette Zeliusdatter, født omkring 1741, så skulle det interessere meg meget å få høre om det. Kan hun (og hennes formodede søster, min kones ane) være født i Inderøy? (Der finns det kirkebok fra nettopp 1741, som kanskje er for sent for disse Zeliusdøtres dåper, men kanskje deres konfirmasjoner kan finnes der? Har selv lett forgjeves etter dem for flere år siden, men bør vel gjøre et nytt forsøk).Carl Arenfeldt von Motzfeldt bodde visstnok lenge på Bragstad i Inderøy, men jeg vet dessverre ikke om han allerede bodde der da han fikk sin uekte datter Marianne Christine omkring 1763 med en foreløpig ukjent Zeliusdatter.MVH Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.