Jump to content
Arkivverket

[#13251] Torsten Gulbrandsen Sørsdalsstuen i Lier (ca. 1652-1722) - fra Norderhov?


Guest Svein Arnolf Bjørndal

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Torstein og kona kom utenbygds fra. Ingen ved navn Torstein hadde barn til dåpen i Lier i tiden 1710-18, det er i det hele tatt ikke noe alminnelig navn i Lier på beg. av 1700-tallet. Først 15/9 1709 hadde Torsten Gulbrandsen Sørsdalsstuen sønnen Ole til dåpen i Lier. På bakgrunn av det sjeldne farsnavnet, bosted og til dels fadderskap, er barneflokken nedenfor satt opp. Det er ikke bevist at alle disse var Torstein Sørsdalsstuens barn, men det er sannsynlig. Ingen flere barn er døpt i Lier tilbake t.o.m. 1705, og ingen viet i Lier tilbake t.o.m. 1701. Ole var trolig den yngste i søskenflokken, og det kan indikere at Hans er født før 1709, selv om han etter sigende skulle vært født ca. 1712.1) GULBRAND TORSTENSEN f. ca. 1688, g.m. Boel Andersdtr. Fikk bygsel på Stokke i 1721. Barn: Ole dpt. 26/12 1740, Stokke, Hans, Peder, Siri, Oline, Dorthe. Gulbrand døde 1778.2) ØSTEN TORSTENSEN f. ca. 1686 (96?). 5/3 1719: Østen Torstensen, tj. på Nedre Opsal, har begått leiermål sammesteds med datteren Kirsti Larsdtr. Deres datter Mari. Gift 1) 20/10 1723 med Kirsti Larsdtr. Opsal. Jon døpt 4/11 1725, Opsal. Gift 2) 25/3 1733 med Marthe Jonsdtr. Opsal. Kirsti døpt 1735, Buttedalseie. Anne døpt 1739, Valle nordre-eie. Gift 3)? Døpt 29/9 1747 Christoffer, Buttedalseie. Østen Torstensen Klemmetsdal begr. 10/6 1770, 84 år gml., dvs. f. ca. 1686. Trolig er alderen noe for høy, men 74 år kan han godt ha vært.3) PEDER TORSTENSEN. Fadder 1740 for Østen Torstensens sønn Ole.4) JOHANNES TORSTENSEN. Bodde på Sørsdalseie da hans kone ble introdusert i 1763. Bodde 1765 på Opsal.5) JACOB TORSTENSEN f. ca. 1706 (04?). Jacob Torstensen Skauen var fadder for Hans Torstensens datter Siri 16/2 1749, og Jacob Torstensen Rød var fadder for sammes sønn Christen 26/12 1751. Dette er samme mann. Jacob kjøpte Rød i 1749, og kom iflg. Lier-boka da fra Kittelsrud. Et annet navn på den gården er Skauen. Jacob Torstensen Sørsdalseie gift 1) 8/8 1727 med Anne Andersdtr. Gift 2) 25/12 1739 med Eli Rasmusdtr. Gift 3) 27/11 1740 med Kari Jensdtr. Kornerud. Det sto ikke hvor han kom fra, men en av forloverne var Anders Sørsdal. Denne Jacob må også være identisk med Jacob Torstensen Sørsdalseie som 5/4 1750 var fadder for Ole Torstensen Sørsdalseies sønn Reier, selv om han da må ha bodd på Rød. Jacob Torstensen og kona Karen Jensdtr. var nemlig eier av nettopp dette bruket (nr. 7) fra 1743-48. Jacob Torstensen Klemmetsdal d. 29/1, begr. 2/2 1762, ca. 56 år gml., dvs. f. ca. 1706. Merk bostedet i forhold til Østen Torstensen! Da Jacob døde skrev presten om ham at han 'en Fjerding Aar har været saaledes i Urolighed, at han undertiden har maat slages fast med lænke, men i Vinter er bleven rolig og har ligget syg, blev den 26de Januari betjent med Alterens Sacramente af mig Krejdal, hvortil han var vel skikket'.6) HANS TORSTENSEN f. ca. 1712 (06?). Gift 11/12 1740 med Anne Toresdtr. (ca. 1710-1780). Han var da dragon. Kom fra Sørsdalsbakken da han i 1754 fikk skjøte på bruket Skånarud av gården Torsrud. Hans Torstensen var fadder for Østen Torstensens sønn Christoffer i 1740. Barn: Anders, Torsten, Marthe, Siri, Christen, Ingeborg. Hans døde 1774.7) OLE TORSTENSEN, dpt. 15/9 1709, Sørsdalsstuen, Lier. Gift 22/10 1747 med Mari Rejersdtr. Han var da dragon og kom fra Sørsdalseie. Døpt Svend 8/4 1748, Sørsdalseie. Døpt Rejer 5/4 1750, Sørsdalseie. Døpt Torsten 23/9 1752, Tranby-eie. Trolig samme mann.Kan Torstens kone ha hett Siri?Jeg har funnet denne innførselen i Norderhov: Jacob Torstensen døpt 23/10 1706 i Viker anneks. Foreldre: Torsten Strand(e) og Siri. Strande ligger i Ådalen. Torsten Strande var i 1707 6/1 fadder for Barbro Nilsdtr. Ringerud. Hennes mor var Berthe Gundersdtr. Jeg har ikke funnet mer om Torsten og Siri i Norderhov. De sees ikke på Strande eller andre steder i Norderhov ved skoskatten i 1711. Kanskje de flyttet - f.eks. til Lier? Dessverre er skoskatten for Lier helt ubrukelig, da personnavn ikke er nevnt, men på Sørsdal øvre og nordre bodde en familie med 5 barn. - Alderen på Jacob f. i Norderhov passer forresten godt i forhold til alderen på Jacob Torstensen i Lier (se ovenfor).Den Torstein Gulbrandsen som var 14 år på Hoff i Vangsbygda i Norderhov i 1664, har ingen ting hverken med ham på Strande eller på Sørsdalsstuen å gjøre.Noen som har ytterligere opplysninger?

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
  • 3 years later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Når nå Torsten Gulbrandsen Brastad i Lier ser ut til å kunne føre sine aner tilbake til Norderhov (se tema 49571), er jeg fristet til å flytte denne Torsten Gulbrandsen i Lier opp igjen. Jeg antar dette fremdeles kan være en vanskelig nøtt, men kjenner man noe til Torstein Strande fra f.eks. tingbøkene i Norderhov?Torstein Strande og kona Siri hadde forresten også sønnen Knut til dåpen 25/1 1705. Han ble nok begravet allerede 29/8 1705. Bostedet da er riktignok ikke nevnt, men det kan jo passe med at de døpte sønnen Jacob allerede året etter.Torstein Strande er også fadder 24/1 1705 for Gunhild Amundsdtr. Hægrud, hennes mor het Siri.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ja? Det skrev jeg da i innlegg 1. Jeg er klar over siden til Elsrud, men jeg er ikke overbevist om at alle primærkilder ennå er uttømt, og vet ikke om Elsrud f.eks. har brukt tingbøkene for Norderhov ved oppbyggingen av sin database. Kanskje må jeg gå gjennom tingbøkene selv, men dersom noen hadde støtt på ham allerede, kunne det vært fint å få rede på det.

Link to post
Share on other sites
Guest Aksel Einar Mathiesen

Hei Svein.På bakgrunn av din påstand i første avsnitt innl 1, så legger jeg inn denne Index v5.0 Norway Family Group Record Search Results | Download--------------------------------------------------------------------------------Husband Torsten Narvesen Pedigree Birth: 1662 N Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Marriage: 1695 Flaa, Buskerud, Norway Death: Burial: 04 SEP 1745 N Wemw,Noderhov, , Buskerud, Norway Father: Narve Halvorsen Family Mother: Kjersti Eriksen --------------------------------------------------------------------------------Wife Guri Pedersen Pedigree Birth: About 1675 Medboen, Flaa, Buskerud, Norway Christening: Marriage: 1695 Flaa, Buskerud, Norway Death: 1738 N Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Burial: Father: Peder Knudsen Family Mother: Kari Eilefsen --------------------------------------------------------------------------------Children--------------------------------------------------------------------------------1. Narve Torstensen Pedigree Male Birth: 1696 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: 1733 Burial:--------------------------------------------------------------------------------2. Halvor Torstensen Pedigree Male Birth: 1697 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: 1765 Burial:--------------------------------------------------------------------------------3. Peder Torstensen Pedigree Male Birth: 1701 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: Burial: 12 APR 1751--------------------------------------------------------------------------------4. Guro Torstensen Pedigree Female Birth: About 1703 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: 1743 Burial:--------------------------------------------------------------------------------5. Mikkel Torstensen Pedigree Male Birth: About 1705 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: Burial:--------------------------------------------------------------------------------6. Gulbrand Torstensen Pedigree Male Birth: 1707 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: Burial:--------------------------------------------------------------------------------7. Bjorn Torstensen Pedigree Male Birth: 1709 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: Burial:--------------------------------------------------------------------------------8. Kirsti Torstensen Pedigree Female Birth: 1711 Weme, Norderhov, Buskerud, Norway Christening: Death: © 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All1775 Burial:Mvh. Einar

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hei, blir spennende å se om en finner svaret på 'opphavsgåten'! Da Hans Torstensen og Anne Toresdatter Skånarud (nr. 6 - innlegg 1) er mine forfedre, hadde det vært fint å vite om du har funnet ut noe mer om hennes opphav. Er forsåvidt i 'slekt' med nr. 2, Østen, også, hans kone Kirsti, var halvsøster til en annen av mine aner, Rønnaug Larsdatter Opsal, gift med Torkild/Torkel Jensen Hørte.Astrid

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Bare et forslag. Jeg vet ikke hvor vanlig fornavnet Østen var, men i 1600-1700 finnes Østen i Sigdal, Gran og Bærum.Navnet Torsten Gulbrandsen finnes i 1640-50 i Gran og Lunner på Hadeland.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Du skriver at Torsten er et uvalig navn i Lier.En Torsten Pedersen med hjemsted Gullaug gifter seg i Bragernes 29. okt. 1682 m. Berthe Pedersdatter. Før Frogner kirke ble innviet 1. nov. 1694 ble kirkelige handlinger for søndre del av Lier utført ved Bragernes kirke i Drammen.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

La meg få legge til at jeg tror ikke at Gulbrand Torstensen f ca. 1688 g.m. Boel Andersdatter og flere andre nevnt i innlegg (1) er barn av Torsten Pedersen i forrige innlegg (9). Men det kan finnes Torstensønner/-døtre i Lier i denne perioden som er det.Eksempelvis døper Torsten Pedersen paa Gullow den 28. mars 1688 sønnen Christopher i Bragernes kirke. Året etter er han fadder når Christopher Pedersen (en bror?) døper en datter. Dessverre har jeg ikke klart å tyde gårdsnavnene, men det er vel neppe av interesse i denne saken.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for kommentarer. Jeg har vært borte noen dager, så har ikke fått lest dem før nå.Når jeg skriver at Torstein-navnet ikke var alminnelig i Lier, betyr det selvfølgelig ikke at Torstein Gulbrandsen på Sørsdalsstuen var den eneste med dette navnet der, bare at det ikke synes å ha vært et navn med tradisjon i Lier, og derfor med mange navnebærere. Jeg har f.eks. vært klar over Torstein Gulbrandsen på Brastad, og han var jo (også) kommet utenfra. Jeg kan sammenligne med navnet Alf (Alv), hvor det også er noen spredte forekomster i Lier på tidlig 1700-tall, og hvor minst én kom fra Hole, hvor navnet var en del brukt fra gammelt av. Jeg stammer selv fra en Alf i Lier som jeg så langt ikke har funnet opphavet til, og det var neppe Lier.Når det gjelder den hypotetiske søskenflokken i innlegg 1, bygger den hovedsaklig på bosteder og fadderskap. Nå som kirkebøkene for Lier ligger på nettet, kommer jeg etter hvert til å undersøke de enkelte nærmere.8: Jeg tror ikke Østen var blant de vanligste navnene i Lier på tidlig 1700-tall, heller. Navnet kan jo være kommet inn fra Torsten Gulbrandsens kones side også, kanskje, enten hun nå het Siri eller ei.Ja, lenger øst, f.eks. på Hadeland, var navnet Torstein adskillig vanligere, og hvis man skal spekulere videre kunne man jo tenke seg at den Torstein som var på Strande i Ådalen, kanskje kunne komme fra Hadeland, eller ha noen av sine aner der. Det har i hvert fall vært en del forbindelser mellom Hadeland og Norderhov som man kjenner til, og jeg er selv et (del-)produkt av flere slike.7: Det ser ut til at vi har en del slekt felles, Astrid. Jeg stammer også fra Hans Torstensen og Anne Toresdatter, og også fra Torkild Jensen Hørte og Rønnaug Larsdatter Oppsal. For mitt vedkommende er 'fellesnevneren' for disse to linjene Anders Torstensen Skånarud av Torsrud (1782-1832), som i rett farslinje stammet fra Torstein Sørsdalsstuen, og i rett morslinje fra Rønnaug Oppsal. - Hva med deg, Astrid? For å unngå at dette blir en chatte-kanal, tror jeg vi evt. bør fortsette på e-post: svbjornd + krøllalfa + online + no. Da kan jeg også si litt om undersøkelser jeg har gjort mht. Anne Toresdatter.

Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Den Tosten Gulbrandsen som begraves i Lier 25. nov.1722, 70 år gml, er i kib. uten gårdsnavn. Det finnes i denne perioden også en Tosten på Stokke. Jeg har ikke funnet farsnavnet hans.Den 16. aug. 1691 døper denne Tosten Stokke sønnen Peder. Sannsynligvis nr. 3 på ditt innlegg (1). Tidligere hadde Tosten Stokke begravet et barn 22. des.1689 og nok et barn 16. jan.1690. Det siste var et år gammelt.I Liers historie (bind 2, s.379) under Søndre Stokke, bruk II, finner vi Gulbrand Tostensen f ca. 1688. Nr. 1 på din liste. Han forlover seg 1. des. 1720 og gifter seg 1. jan. 1721 med enka Boel Andersdatter Søndre Stokke. Forlovere er Hans Andersen Brastad og Ole Stokke.Gulbrand og Boel får følgende barn (alle f. på Søndre Stokke): 1. Hans, 24. aug.1721 - 2. Toline (Oline), 1. jan.1724 - 3. Siri, 12. mai 1726 - 4. Anders, 12. des.1728 (begr. 25. mars 1729)- 5. Anders, 26 apr.1730 (begr. 2 apr. 1745)- 6. Daarthe, 7. des.1732 - 7. Peder, 11. des.1735 - 8. Johanne, 27.juni 1738 (begr. 26 mars 1739)- 9. Ole, 26, des.1740 -Første barn er navnet etter Boels første mann Hans Bjørnsen Kvakstad (g. des. 1715). Det er uklart hvem nr.2 og 3 er navnet etter, men nr.4/5 og 6 er etter Boels foreldre.Nr.7, 8 og 9 er sannsynligvis etter nær familie. Merkelig nok er det ingen Gulbrand i barneflokken, men presten kan vel ha glemt en innføring.Ved de nevnte dåpene er f.eks. Peder Tostensen fadder for Ole, og Ole Tostensen Solstad fadder for Daarte. En Ole Stokke er fadder flere ganger. Det kan være den samme som var forlover, og jeg tror han var Ole Hansen Stokke.Det er mulig at Tosten Stokke og Torsten Gulbrandsen Sørsdalsstuen er samme person, men det kan også være at de barna du har listet i innlegg (1) har ulike fedre. Uannsett er det så mange like navn (jfr. barna til Gulbrand Tostensen og Boel Andersdatter S.Stokke) at det virker som nært slektsskap.Når jeg har konsentrert meg om Gulbrand Tostensen og Boel Andersdatter, så er det fordi disse er på mitt slektstre.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

At Torsten på Sørsdalsstuen var en Gulbrandsen, går i hvert fall frem da han døper sønnen Ole 15/9 1709. Jeg har nok antatt at det er denne som dør i 1722, da jeg ellers ikke har funnet noen TG begravet.Jeg er enig med deg i at nr. 1) Gulbrand Torstensen Stokke nok er sønn av Torstein Stokke. Torstein Stokke har også hatt en sønn Peder og trolig en sønn Ole, men om den Peder Torstensen jeg har listet opp som nr. 3 er identisk med PT Stokke, og som trolig var fadder for Gulbrand Torstensen Stokkes sønn Ole, er jeg foreløpig ikke så sikker på. Ole Torstensen Solstad er i hvert fall ikke identisk med Ole Torstensen Sørsdalsstuen/Sørsdalseie.Trolig er det noen Torsteinssønner her med samme navn på samme tid, men det kan se ut til at søskenflokken fra Stokke er en del eldre enn de formodede barna til Torstein Sørsdalsstuen, jeg tror altså ikke at dette dreier seg om en og samme person. Jeg holder foreløpig en knapp på at Østen Torstensen hører med til sistnevnte, og at alderen hans er for høyt satt. Av de Torsteinssønnene jeg har listet opp, har nr. 1 hele tiden vært for seg selv, og jeg har ikke funnet noen forbindelse til de andre, så langt i hvert fall, med mulig unntak for nr. 3, Peder. Det er nok Gulbrand-navnet som har fristet meg til å føre ham opp.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.