Jump to content
Arkivverket

[#13255] Patronym dannet ut fra mellom- eller slektsnavn?


Guest Hans Mathisen

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Skulle gjerne vite om fagpersoner ved SA kjenner til noe eksempel på at en persons patronym kunne dannes på basis av et mellomnavn eller slektsnavn? Eksempel: kan det tenkes at en datter av presten Henrik Opdal Celius kunne bli oppskrevet i FT 1801 som Celiusdatter?

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

De fleste steder må det ha hørt til de absolutte unntak at et mellomnavn/slektsnavn omdannes til patronym. I tilfeller der faren har hatt to fornavn synes praksis å ha vært varierende om man kalte barna 'Olemathias'-sønner eller døtre, eller man valgte det ene. Vi finner eksempler på at man tok stefarens fornavn som patronym. Vi finner eksempler på radbrekking av farens navn: Anne, datter til Fabian, blir til tider skrevet Anne Jensdatter.Men vi kan gi eksempel på omdanning fra slektsnavn til patronym: Gjertine Carlsdatter, født 1804, Gjest Baardsens kjæreste, var datter av tyskeren Heinrich Philip Karel, der Karel uten tvil var etternavnet.Noen steder, kanskje spesielt i Nord-Norge, synes det å ha forekommet at man tok i bruk slektsnavn som fornavn, i farten kommer jeg på Angell og Blostrup, men satte man seg ned systematisk ville listen fort kunne bli ganske lang.Min konklusjon er at det meste er mulig, at man selvsagt ikke kan utelukke at Celiusdatter er datter av en herr Celius, men det er mer trolig at hun er datter av en med fornavn Celius.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

I senmiddelalderen og på 1500-tallet, derimot, finnes det en del tilfeller hvor kvinner laget patronym av farens til- eller slektsnavn. Herr Henrik Krummedikes frue, datter av herr Knut Rud, het fru Anne Rudsdatter. Herr Bo Flemmings datter, som var gift med herr Holger Erikssen (Rosenkrantz), het fru Margrete Flemmingsdatter (død 1496). Osv. Men at denne skikken levde så lenge, er nytt for meg.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg har eit nyare døme - eg veit ikkje om namna verkeleg vart brukte slik, men i 1865-teljinga for Gimsø Sogn i Vaagens Pr.gj. i Nordland finn vi Amalie Sverdrupsdatter [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61865.wc2&variabel=0&postnr=397&fulle=true&spraak=n>Lenke Slik det er skrive her, ser det ut til at faren heitte Sverdup til fornamn, men fornamnet var Kristian, sjå m.a. 1875-teljinga for Gimsøy Herred:

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Jeg takker for alle de 3 vektige og nyttige innlegg. Min foreløpige konklusjon heller mot at det ikke helt kan utelukkes at f.eks. Karen Bolette Zeliusdatter (60 år i FT 1801) kan være en datter av presten Henrik Opdal Celius, f. ca 1719, men at jeg fortsatt må ha for øyet at hennes far kan være en ganske annen, nemlig en med Celius som fornavn.(Min interesse for dette tema knytter seg til Marianne Christine Motzfeldt, f. 1763, 'uekte' datter, men like fullt g.m. presten Hans Christian Caspersen Westervaldt. Hennes mor er ukjent, men moren har en søster, Karen Bolette Zeliusdatter, så det er rimelig å anta at Mariannes mor også kan ha vært en Celiusdatter/Zeliusdatter. Se brukerforumet, sak nr. 13209.)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.