Jump to content
Arkivverket

[#13354] Oppland: Gausdal, Sel


Guest Eldbjørg Sletvold

Recommended Posts

Guest Eldbjørg Sletvold

Hvem var Elisabeth Berg, f. ca. 1630 i Gausdal (Family Search), Gift med Elias Nilsen (messingsmed), Sel. Foreldrene til billedhugger Magnus Berg.Hilsen Eldbjørg

Link to post
Share on other sites
Guest Eldbjørg Sletvold

Nei, jeg vet dessverre ikke hvilken gård hun stammer fra. Fant opplysningen på Family Search (se linken under), fra bidragsyter Terje Røed Hansen.LenkeViser ellers til boka 'Gåmålt og nytt frå Sel', side 286. Der står det at Elias Nilsen, g.m. Elisabet Berg, er foreldre til Nils, Christen, Magnus og Berte.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kan ikke se at det har eksistert noe stedsnavn 'Berg' i Sel, men derimot Bergum (Bergom), Berget etc. og stedsnavn med -berg og -berget i endelsen. Navnet 'Berg' turde derfor komme fra et annet sted enn Sel. Det er påfallende at en kvinne skulle bære slektsnavn i Gudbrandsdalen på 1600-tallet. Det finnes forøvrig lønningslister for Selsverket fra 1660-årene, så det er vel i slike kilder navnet Elias Nilsen eventuelt er nevnt.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Ifølge Family Search var Elisabeth Berg født i Gausdal. I Auggedal i Vestre Gausdal finnes både Berg søre (20/1) og Berg nordre (20/3+4). Kanskje hun kan spores tilbake til en av disse gårdene.Forøvrig finnes også Berge (144/1) i Follebu, Østre Gausdal.

Link to post
Share on other sites
Guest Eldbjørg Sletvold

På side 287 i 'Gåmålt og nytt frå Sel' vises det til et arveoppgjør etter Magnus Berg.Kanskje noen har kjennskap til slektskapsforholda i familien i forbindelse med dette arveoppgjøret? Hilsen Eldbjørg.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Magnus Berg døde 31. mars 1739 i København. Etter ham skal det foreligge et skiftebrev som er arkivert i Landsarkivet for Sjælland i København.I sin artikkel i Årbok for Gudbrandsdalen 1935, side 90, refererer artikkelforfatteren Leif Midthaug til dette skiftebrevet som visstnok er en uvanlig stor protokoll:Etter Magnus Bergs testament skulle kongen ha et portrett av Fredrik IV, skåret i elfenben, samt en urne som enda ikke var helt ferdig. (Det skal her siktes til en urne som var laget av elfenben, sølv og bronse, og bar navnet 'Vandets element'.) Videre skulle kongen ha rett til å ta ut det han syntes best om av kunstverkene etter Berg.Det som da var igjen i boet, skulle skiftes i tre deler.Den ene tredjeparten skulle gå til enka etter Magnus Bergs eldre bror Christen Eliasen som døde på Åsåren i Sel. Han var gift to ganger, andre gang med enken etter den forrige brukeren på Åsåren, noe som forklarer hvordan Christen kom til Åsåren. Etter Christen var det 5 barn i første ekteskap, og åtte, hvorav syv vokste opp, i 2. ekteskap. Da Christen døde ca. 1737, etterlot han seg altså ei enke med 12 barn.Den andre tredjeparten skulle deles likt mellom barna etter Magnus Bergs søster Berte Eliasdtr. som var gift til Grimstad i Follebu, og barna etter Magnus Bergs bror Nils Eliasen ved Borregård.Den siste tredjeparten skulle gå til trengende i København, samt til noen enkeltpersoner i København som Magnus Berg hadde hatt omsorg for.Kunsthistoriker Åshild Paulsen hevder i sin bok 'Magnus Berg, en kunstner ved kongens hoff', at Magnus hadde en eneste bror ved navn Just Mogensen Berg. Dette må åpenbart være feil ettersom Magnus var en Elias-sønn og denne Just var en Mogens-sønn, og skiftebrevet etter Magnus forteller også noe annet. Det kan selvfølgelig være at Magnus og Just var halvbrødre, men det virker svært usannsynlig, da burde Just el. familien hans også vært nevnt i skiftebrevet etter Magnus?På den annen side må Åshild Paulsen ha funnet (men feiltolket) en forbindelse mellom Magnus Berg og Just Mogensen Berg.Et annet moment også, er at Christen Eliasen døpte sin eldste sønn i første ekteskap for Just. Jeg kan ikke se at navnet Just skulle ha kommet fra slekten til Christens 1. kone som angivelig var ei Ragnhild Olsdtr. fra Skårå på Nord-Sel, eller Christens slekt på hans fars side.Spørsmålet er da om Just-navnet er hentet fra Christens slekt på morens side, og at Just Mogensen Berg f.eks. kunne ha vært morbror til Christen, og dermed også til Magnus...

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Joda, det er riktig person. Han giftet seg til Olstad på Sel gjennom gårdmannens datter Gjerken. Just Mogensen Berg var fenrik, og eide flere gårder på Nord-Sel. Men mer vet jeg ikke om ham for øyeblikket, f.eks. hvor han opprinnelig kom fra.

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Guest Dag Bjørnar Mork

M. Høgåsen skriver i Lillehammer Tilskuer 21/6 1956 at første kona til Kristen Eliassen, Ragnhild Olsdtr Skårå var i slekt med Just Mogensen Berg på Olstad. Ellers er det jo mange navn som ikke er vanlige i Gudbrandsdalen i denne slekta; Just, Elisabeth, Gjerken.Hilsen Dag Bjørnar

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.