Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Mathisen

[#13376] Født på Inderøy? Spm. til Hallvard Bragstad

Recommended Posts

Guest Hans Mathisen

Ser av tema 13335 at du synes å ha god rede på eller tilgang til slektsdata vedr. Inderøy? Om dette er riktig oppfattet, har du mulighet for å sjekke om en Marianne Christine Motzfeldt, uekte datter av Carl Motzfeldt (den senere generalmajor, fullt navn noen ganger skrevet slik: Carl Ahrenfeldt von Motzfeldt), ble døpt på Inderøy omkring 1764 pluss/minus et år eller to? Og i så fall, hvem var hennes mor? MVH Hans Mathisen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Glemte å ta med at moren muligens hadde patronymet Celiusdatter/Zeliusdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Jeg henger meg på med Inderøy-spørsmål: Jeg har lenge lett etter opplysninger som kan bekrefte hvem Ole Olsen Wang fra Inderøy er. Han er født rundt 1800, og flyttet til Vågan i Lofoten før 1831, da han ble gift med Petronelle Eddisdatter fra Hadsel. De flyttet siden, sammen med sin sønn Bertheus (f. 1832), til Loppa i Finnmark. Ole kalte seg Vang (Wang), men jeg har en slags mistanke om at han kan være fra Ulven-gården, uten at jeg har klart å finne noen bekreftelser på dette. Vet du tilfeldigvis noe som kan kaste lys over saken?vennlig hilsen Per Helge Seglsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åshild Vang

I følge folketellinga var Ole Olssen og Berit Ingebrictsdtr. husmenn under Vestre Vang på Inderøy i 1801. De hadde blant andre en sønn, Ole Olssen, som da var 2 år.Kan det være denne Ole per helge seglsten etterlyser ?De bodde på plassen Vangstrøa.Åshild Vang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Takk for innspill, Åshild! Jo, det er disse to jeg mistenker kan være foreldrene til Ole. Men jeg mener de står listet opp som beboere på plassen Ulven i bygdeboka for Inderøy (den kan jo meget vel være feil). Problemet er at det i kirkebøkene ser ut til å være flere Oler som blir født i Inderøy på denne tiden, og jeg har ikke funnet noen opplysninger som bekrefter at sønnen til Ole og Berit utvandrer (til Lofoten) før 1831. Jeg har for eksempel forsøkt å finne skifte etter Ole og Berit. Men hittil har jeg sett etter dem på Vang og Ulven. Dersom de står under Vangstrøa, kan det jo være jeg har mer hell med meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Øystein Fosnes

Melder meg på diskusjonen om familien Vang.Min oldemor var Anna Vang f.1863, datter av Ole Lorentz Olsen Vang ( Wang ?) og Julianne Hønås.Hun var født på Wangshaugen og hennes besteforeldre var Ole Olsen Wang sen. f.1795 og Anne Pedersdatter Kielås. Min oldemor Anna og hennes foreldre forlot Inderøya og bosatte seg i Hemne, Tannvig gård.mvh. Ole Øystein Fosnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Til Hans: Dette er sikkert nok ikke hva du leter etter, men fra avskriftene av Inderøy Prestegjeld Minestralbøkene finner jeg det følgende: Fra 1762 til 1766 er det ingen uekte barn fødd hvor Carl Motzfeldt er vist som Far. Hva jeg fant imidlertid var: Tale Maria Catrina Carlsdatter Motzfeldt, fødd 26/10/1764 med Far: Lieutnant Carl von Motzfeldt Gift Mor: (Ingen vist) Thale Maria Catarina von Motzfeldt dødde 21/5/1785, 20 år 5 mnd gammel.Lengre tilbake fant jeg også: Tale Maria Motzfeldt, fødd 22/8/1753, døpt 30/8/1753 Far: Obrister Lieutenant Motzfeldt Mor: Abel Cathrina Schiold (Generalmajorinde A. C. von Motzfeldt dødde 26/6/1789, 70 år gammel)Håper dette er litt hjelp. mvh Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

Må her ty til Inderøyboka - bind II (Steinkjer 1937), s. 154.Midter Vang '...... I 1787 er garden bondeodel. Oppsittaren Anders Olson åtte 1 sp. 2 ø. 8 mkl. og var bygselrådig. Og i 1793 er sonen Ola Andersson oppsittar og eigar, han var vaktmeister. Garden var i denne ætta til Ola Olson i 1835 gav Engelbrekt Thuen skjøte for 1325 spdlr. Ola Olson tok unda eit jordstykke som ved skylddelinga vart sett i 20 1/2 mkl. og fekk namnet Haugen, vanleg skrive Vangshaugen. Hovudbølet kom tilbake igjen i 1839, då E. Thuen selde garden til Nils Olson for 1800 spdl. I 1856 gav Nils Olson skjøte på garden til Ola Person Hønås (Leksvik) for 2500 spdlr. og kår.... .... Vangshaugen som vart fråskild i 1835, gav Ola Olson ifrå seg i 1871 ved skjøte til Peter Elias Paulson for 440 spd.'Jeg har notert følgende selv fra kirkebøker og manntall: Anders Olsen, f. ca 1727,var oppsitter omkring 1775, gift med Ingebor, f. ca 1728. De hadde barna Ole (f. 1760, Ingeborg (ca 1758), Doret (ca 1761), Olava (ca 1764) Lars (ca 1770) og Anders (ca 1773).Anders Olsen (over) var sønn av Ole Andersen (f. ca 1694 - død etter 1775), som bodde de siste årene hos sønnen på Midter Vang.Anne Pedersdatter Kjelås er ukjent - når er hun født? hilsenHallvard Bragstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaug Dreyer

Jeg vil gjerne få gå tilbake til det opprinnelige spørsmålet fra Hans , nemlig etterlysningen etter Marianne Motzfeldt,f.ca.1764.Marianne ble gift med Buksnespresten Hans Kristian Westerwaldt den 19 04 1781 ,i Inderøy. Carl v. Motzfeldt var gift med Hans Christians søster ,Margrethe Maria Nobel Westerwaldt.Iflg. Ovesens Militærbiografier giftet de seg 11 02 1763 i Inderøy.( Datoen her kan være noe usikker, for i omtalen av hennes far , Caspar Henrik W.sier Ovesen at ekteskapet ble inngått omkr. 1767 ) Jeg vet dette er opplysninger du sitter inne med, Hans , men jeg tenkte kanskje de kunne være utgangspunkt for Hallvard eller andre som har arbeidet med Inderøyslekter til å hjelpe med svar på hvem Mariannes mor måtte være. Vennlig hilsen, Olaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til Svein og Olaug! Bra at noen fortsatt er opptatt av hva denne strengen dreide seg om. De opplysningene dere bringer, er nok kjent for meg, men det er likvel bra at de bringes fram her, slik at andre kanskje kan bringe saken nærmere sin løsning.Det er rent generelt litt frustrerende når noen henger nye og andre problemer inn i et allerede etablert diskusjonstema. Bl.a. får jeg jo, som den som startet temaet, automatiske meldinger hver gang noen har kommet med et nytt innlegg, men blir naturligvis noe skuffet når jeg så går inn og ser at innlegget intet har med mitt opprinnelige spørsmål å gjøre. Etterhvert mister man lysten til å se etter - - .Med vennlig hilsen fra Hans, som fortsatt er interessert i opplysninger som muligens kan lede til viten om hvem som var den 'uekte' Marianne Christine Motzfeldts mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

I Refsaas Privatarkiv ved Statsarkivet i Trondheim, finner jeg i hans notater (Refsås var statsarkivar i Tr.heim før 1. verdenskrig - han var født i Inderøy):1764: 'Thale Maria Cathrine Motzfeldt f. 26/10 1764. døpt 2/11. Far: Løitnant Carl Motzfeldt. Faddere: Kapt. A Motzfeldt, Løitnant Westerwalt, Fruerne Brun, Mohrsen og Grøn.'Men: noen mor er ikke oppgitt!Vet ikke om er denne Motzfeldt du er ute etter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaug Dreyer

Thale Maria må vel heller være datter til Margrethe Maria ,f. Westerwaldt.At løytnant Westerwaldt er blant fadderne tyder jo også på det.Men når moren ikke er oppgitt her hvor det vel er tale om et 'legitimt' barn ,så skal det vel godt gjøres at Mariannes mor vil være nevnt i kirkebøkene. Jeg innbiller meg i allefall at Thale Maria og Marianne er halvsøstre ,født muligens samme år!I så fall er det kanskje ikke lett å komme videre med søkenen etter Mariannes mor!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takk til dere som har holdt dere til hva mitt spørsmål dreier seg om.Det er også min forståelse at Carl Motzfeldts 'uekte' datter Marianne og hans første barn i hans første ekteskap, Thale Marie, må være født ganske nær hverandre i tid. Likevel synes Carl å ha anerkjent Marianne som sin datter, idet hun altså bærer navnet Motzfeldt. Hun ble f.eks. ikke 'gjemt bort', men tvertom gift med en Westervaldt, liksom Carl selv ble det.Det synes altså å ha vært en kjent sak at Marianne var Carl Motzfeldts datter, men likevel er hun ikke nevnt i en ellers stor og detaljrik stamtavle over Motzfeldt-ene fra 1889. Og morens navn er fortsatt ukjent, bortsett fra at denne moren hadde en søster som het Celiusdatter, og derfor kanskje selv var datter av en Celius.Jeg er fortsatt interessert i innspill i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hallvard Bragstad

Jeg har den siste tiden registrert den første bevarte kirkeboka for Inderøy (1733-62), og blant fødte der, er det ingen Marianne Christine Motzfeldt. Men hun kan jo være født senere enn 1762.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Holan

I private samlinger statsarkivet Trondhjem J.Hornemans stamtavler X II U-Ø slekten Henrik Zelius fremgår:Ole Christian Hegge Zelius d 9.11.1724 i Tr.hjem død febr.1788 begr. DK 10.2, gift 1.gang DK 30.8.1756 m Maren Pedersdtr. Kock (ingen barn angitt), gift 2.gang m Maren Marie Rønning. ('Hun var utro og rømte bort fra manden').Barn : 1. Kristian Fredrik Rynning Zelius d DK 15.10.1762. Død ung.2. Kristian Fredrik Rynning Zelius d DK 11.10.1764. (Gift 1.g FK 8.11.1791 m Gidsken Katrine Luzzune Larsdtr. Winther d FK 4.11.1770. Barn: Lars Kristian Zelius d 12.11.1792, gift i Kristiansand 15.nov.1822).Jeg kan ikke se at Karen Bolette Zeliusdatter passer inn i det som finnes av kjente oppgaver pr. nå vedr. Zelius/Celius slekta, annet enn fra ovennevnte Karen Marie (som jeg har forsøkt og finne i mange år).Etter gryende mistanke, uten og 'brodere' dette for meget, så er det kanskje søsteren til Karen Marie (Bolette?) Rønning (Rynning) Zelius vi må søke etter her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

En mulighet er jo å sjekke kirkeboken over de som har stått 'kirkens disiplin', altså public absolusjon - eller kanskje mer sannsynlig privat absolusjon. Tingboken eller futens regnskapsbøker kan kanskje også gi informasjon om foreldrene. Dersom Carl Motzfeldt har anerkjent henne som sin datter, vil det kanskje stå en eller annen anmerkning om henne i skiftet etter ham?Dersom Carl Motzfeldt får en datter utenom ekteskapet, ble det regnet for hor. Han skulle i såfall ha mistet halve formuen (selv om det nok var forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker når det gjaldt praktisering av loven). Uansett ville det nok ikke gått helt upåaktet hen. Er det sjekket ut at Marianne og Thale Marie ikke er en og samme person?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Holan

Hei Sissil,beklager så meget, men reiste på sydentur etter og lagt inn innlegget mitt her. Nr. og tema var glemt etter sol og blå himmel der.FS - Thale Maria von Motzfeldt gift i VFK Tr.hjem 19. mars 1784 m Friderich Christian von Nelle.Iflg. tidligere opplysninger her døde Thale Maria 21.8.1785. Er usikker på hvem av Thalene (innlegg 7) som giftet seg i 1784?Men uansett så viser vel dette at Marianne og Thale ikke er en og samme person.Det kan jo også være en annen Motzfeldt som var 'synderen', hvor Carl tar ansvar som stefar? Etter tidligere og ha 'pløyd' bygdebøker m.m. i dette området, så har jeg vel sett navnet Motzfeldt går igjen ifm. bevilgninger til ekteskap for innrullerte mannskaper.Utfordringen blir da hvilke kirke-, ting- og regnskapsbøker vi skal legge til grunn for et event. søk her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg ville ha startet med skiftene etter Carl Motzfeldt og Abel Cathrina Schiold. Deretter er det vel enklest å ta for seg tingbøker og lensregnskap, ettersom disse vil beskrive hvordan CARL er involvert. Marianne kan jo være født nær sagt hvor som helst, så kirkebøkene for Inderøy og nabobygdene ville vært det siste jeg sjekket.Men jeg har noen spørsmål: Hvordan vet du at hun er født utenfor ekteskap? Og hvordan vet du at hun er en Carlsdatter? Det virker jo ikke som om du har dokumentasjon på dette? I så fall bør du jo holde mulighetene åpne for at Marianne kan ha et annet slektsskapsforhold til Carl enn at hun er hans uekte datter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øyvind Holan

Takker for dine råd her!Først; jeg har fulgt med så lenge på digitalarkivet at jeg vet ditt navn ville stått på en event. liste over genealoger i Norge!Når det er sagt, så viser jeg til trådstarters innlegg nr. 1 og til mitt innlegg nr. 15, som er utgangspunkt for mitt engasjement her.Jeg tror ikke det finnes noen dokumentasjon for at Carl skulle ha en uekte datter.Hvis så hadde vært tilfelle, så ville vel forholdet, for en fremstående slekt som Motzfeldt, vært 'pakket ned av kong Salomon'.Følger ditt råd og leter med tanke på annet slektsskapsforhold i fortsettelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg må jo bare si tusen takk for rosende omtale. Selv tror jeg at betegnelsen 'nysgjerrigper' er mer dekkende for mitt vedkommende. Genealogi blir etter min vurdering et svært snevert felt. Selv morer jeg meg med å sette personer og slekter inn i en sosial kontekst, og å trekke paralleller mellom dagliglivet i bygde-Norge, organisasjonsutvikling i bedrifter og politiske hendelser. Det er flere likhetstrekk enn forskjeller.Jeg forstår at du også har moret deg med de 'store' debattene som pågår her i forumet nå? Jeg kan ikke unngå å reflektere hvor effektivt store 'oppslag' om relativt ubetydelige emner kan trekke oppmerksomheten og tidsbruken bort fra ting som er mer konstruktive - akkurat som det gjør i bedrifter og i verdenspolitikken...:-)Det er nok lurt å søke etter andre slektsskapsforbindelser. Det var jo vanlig å sende døtre til oppfostring og opplæring hos nær familie, så du vil sikkert finne noen spor som du kan nøste videre på ved å 'forfølge' Carl. Lykke til!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.