Jump to content
Arkivverket

[#13384] Arkivforum/Brukerforum/ en samling på gang?


Guest Hans Myhre

Recommended Posts

Guest Yngve Nedrebø

Under Arkivforumet er det en gruppe kalt 'Statsarkivet i Bergen', som altså skal gjelde arkiver/kilder i Statsarkivet i Bergen. Det er kanskje den som forvirrer?Den som måtte få vansker av denne gruppen kan selvsagt velge en annen gruppe.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Neida Yngve, ikke problemer. Mente bare at når man prøver å hjelpe folk så leser en på Brukerforumet om det er noen der en kan hjelpe.Ser ut til at en bør lese begge forum nå. Arkivforumet er vel egentlig ment for spørsmål dere skal svare på? Kanskje jeg skal slutte å lese noe av dette, er det det du mener med å få vansker av denne gruppen Yngve? Hans

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg er på ein måte nøytral i dette. Og innrømmer gjerne at når eg ser innlegg i Arkivforum der eg trur det er større sjanse for at ein av brukarane kan hjelp, flyttar eg over. Men så er det ein del spørsmål som kjem i ein mellomkategori og som eg av den grunn overlet til arkivarane. Men elles synest eg at det er fint om alle les Arkivforumet. Eg trur til og med det er nyttig. Det står mellom anna ein god del om brukargrensesnitt og liknande, som alle kan ha nytte av.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Sjølv om innlegga i Arkivforum i prinsippet er meint for arkivarane i arkiva, kan det jo hende andre har noko å bidra med i ymse saker - som i sin tur kan lette arkivarane sitt arbeid, og i visse høve gjere spørsmåla meir kjelderetta. Dei siste dagane har det vore fleire slike saker i Arkivforum - kor aktive innspel har gjeve arkivarane høve til å finne avgjerande svar i kjeldene.Difor bør overvakarane' (les: Jan & Co) ha ros for godt skjøn.Alternativet til at slike spørsmål vert liggjande i Arkivforum, er at arkivarane må leite i Brukarforum etter noko som dei kan hende burde ha svara på. Og det er vel å forlange vel mykje?Då er det nok betre om vi andre av og til tar ein titt på dei etter måten fåe spørsmål som kjem i Arkivforum - og svarer på dei der, om me kan. Det kan både avhjelpe arkivarane - og sette dei på spor det elles ville ha kosta dei mykje arbeid å leite seg fram til.

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Brukerforumet og Arkivforumet er laget som tilbud til et bredt spekter av brukere. Mange stiller spørsmål fordi de ønsker svar, andre synes å nytte dem til underholdning, eller for å kverulere. Hver sin lyst.Meningen med oppdeling i ulike fora, og inndeling i undergrupper er at folk lettere skal kunne plassere sine spørsmål, og hadde større sjanse for kjappe svar.Jeg har tiltro til at de aller fleste som stiller spørsmål er i stand til å vurdere hvor de vil legge spørsmålene sine. Og siden spørsmål og svar ligger åpne, kan en hver som føler seg kallet svare. Noen plasserer sine spørsmål andre steder enn der de var ment, noen finner redaktøren det hensiktsmessig å flytte. Det er så langt jeg kan bedømme det ikke noe stort problem.Under arkivforumet ligger undergruppene: Digitalarkivet, Statsarkivet i Bergen, og Generelt om arkiver/arkivsaker. Det er altså spørsmål om eller til disse som vi mener skal plasseres i Arkivforumet. Denne oppdelingen er tuftet på erfaring gjennom fem år med åpne fora. Den kommer sikkert til å bli endret med tiden, men i øyeblikket virker den hensiktsmessig.Et av problemene med brukerforumet er at tallet på nye spørsmål og innlegg er så stort, at det er vanskelig å holde oversikten. En samling av de to foraene vil neppe øke oversiktligheten.Fra Digitalarkivets side er hensikten med å holde åpne fora å lette informasjonstilgangen, gjøre vårt eget arbeid enklere, og forhåpentligvis bidra til at flere enn den ene spørsmålsstilleren kan få litt ny innsikt, eller kunne bidra med den kunnskap og innsikt de sitter med. Responsen fra brukerne har overbevist meg om at det er mye å hente.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.