Jump to content
Arkivverket

[#13432] Bergen ,Krohnstad Hovedgård, Kronstad i 1875, st. Jørgen menighet, , Aarstad


Guest Unni Krongård

Recommended Posts

Guest Unni Krongård

Hvem eiet Krohnstad Hovedgård i 1875 tellingen.?? Hvem bodde på Krohnstad Hoveddgård I 1875 telllingen.?? Hvilket bruksnr, og gårdnr, er det for Krohnstad Hovedgård i 1875.?? I dag har Kronstad Hovedgård , adr. Kronstadveien , nr.30. På forhånd , tusen, tusen takk for svar, vennlig hilsen Unni

Link to post
Share on other sites
Guest Eva Hadeler-Jacobsen

Hei, har letet litt: I Bergen Byleksikon av Gunnar Hagen Hartvet side 281: Kronstad Hovedgård gnr. 162 tidl. Hunstad, solgt fra sønner av major og kjøpmann Christoffer Gerhard Amelm i 1840 til kjøpmann Joachim Friele, som bygget om hovedbygningen. Friele var vinimportør og modell av huset var vinslottet Chateau Margaux i Medoc.Bygningen ble tatt i bruk i 1844 og fredet i 1927. Begravde Bergen 1816-86: 17/6 begr. 7/7-1881 Domkirken, Konsul ugift Joachim Friele, Bosted Quimper Frankrige (begr. fra Kalfaret) født 1793. Iflg. Fortegnelse over ældre matrikelnr. var der ikke rode og nummerbetegnelse på eiendommer utenfor sentrum, men løpenummer, brandnr. særskilt navn. Kronstad Hovedgård tilhørte Nonnesæter Kloster i tidligere tider. Løpenr. går fra 362 til 373s i min kopi. Håper dette kan være til litt hjelp. Mva EvaHJ

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Krongård

Hjertelig , tusen takk begge to, det er veldig interessant ,spennende, det som dere kommer med, Jeg tror , imidlertid at Friele, solgte , før 1875 telling, og det store spørsmål, hvem bodde på Kronstad Hovedgård i 1875,og hvem eide. Det ligger nemlig ikke noen telling , hverken for 1865 eller 1875, på DA for Årstad, som Kronstad Hovedgård ligger i. Med vennlig hilsen Unni

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg har 1875-teljinga her. Men der er ikkje angjeve noko om 'hovudgard' berre ei rekkje personlister under garden Krohnstad. Den einaste eg har funne hadde 'stand og økonomi' til å bu i det store hovudhuset, er fogden Neuberg. Men han bur der i så fall berre med tenestejenta si.Men sidan du har gjort dette til eit tema, skulle det vore interessant å vite kven du meiner budde der, eller kven du eigentleg leiter etter?

Link to post
Share on other sites
Guest Un ni Krongård

Hei , til Bjørn Davidsen, og takk for hjelp ,mer enn en gang. Det var det som slo, meg også, at hvem kan ha råd til å bo på Kronstad Gård, kallt perlen mellom de syv fjell. I følge boken Aarstads Historie, skrevet av Just Bing står det på side 52, så eies Kronstad , i 6 år av VOGNMANN Michael IversenPå side 86, i samme bok står det at mot slutten av 1860 årene gikk gården Kronstad ut av patricierhaand, og den ble solgt til Vognmann Michael Iversen.På side 130 i samme bok, står det, at Michael Iversen kjøpte Kronstad i 1860, etter , Joachim Friele. Kan denne Michael Iversen , være den samme som i telling 1875, som du sendte AAris og meg, Mikael Iversen Krohnstad , Husfader,gardbruker , Selveier f.1817 Kristiansand,Krohnstda 326 a.Han bor på samme adr. som Lars Steffensen Krohnstad, husfader,Gaardbruker, Forpakter, Tømmermann i Bergens Mekaniske Verksteder.f.1817 i Meland ,Hammer pr. pr. Krohnstad 326 a. På samme adresse har Lars med seg sin kone Pauline Reielsd.Krohnstad.f.1814, Birkelan, Fane.Det var mange som arbeidet på BMV, som samtidig var forpaktere på gårdene omkring. Så spørsmålet er om Michael bodde på Kronstd gård , og om Lars og familien bodde der også,og om det var der Lars var forpakter.??Jeg vet at Lars Steffensen skaffet seg tomt og bygget hus i det senere Kronstadveien ( ikke nr.8) Men det var bare en tomt på 1 1\2 mål, bare til hus og hage. Antagelig en tomt utskilt fra Kronstad gård.??Det ligger bare 100- 150 meter unna. I 1900 tellig er det Amalie Larsd. Knutsen Kronstad, sitt hus,( datter til Lars) adr. Krohnsminde.I følge tellig 1865 for Bergen er icjael Iversen kommet til Bergen , fra Kristiansand,48 år gift med Marthe Iversen , som er 61 år, ingen barn som bor hjemme, bare en pleiedatter. Takker for videre hjelp, Med vennlig hilsen Unni .

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ut frå dei kjeldene eg har tilgjengeleg, kan det se ut som du har rett med omsyn til Michael Iversen. Om Lars budde i same huset, veit eg ikkje, men sidan dei står med same nummer og bokstav er dette svært sannsynleg dersom det ikkje òg var ein paktarbustad. I alle høve budde dei nok ikkje langt unna.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.