Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

[#13453] Min Oldemors søster emigrerte?

Recommended Posts

Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Min oldermors søster gjenfinnes i en bok som er utgitt av Østfold Historielag som en av mange som sto i emigrantprotokollene. Jeg har ikke funnet henne i Norge etter dette, så jeg regner med at hun forsvant ut av Norge. Det hadde naturligvis vært spennende å finne henne igjen, og jeg lurer derfor på om noen kan hjelpe. Jeg har søkt igjennom emigrantprotokollene på Digitalarkivet, og kan ikke finne henne der.Data: Navn: Johanne Marie Andreasdatter F: 1858 Foreldre: Julie( Juliane) Andreasdatter (Jensen) og Andreas Johannesen (Johansen) Fødested: SkjebergOpplysninger fra denne boken: ' 1883 Johanne Marie Andreasdatter Skyttebraaten 25 _? 'Dette indikerer at hun er oppført i 1883, men det er ikke oppgitt noen destinasjon eller transportmiddel.Er det noen som kan hjelpe, og som kan vise veien videre, eventuelt kjenner til vedkommende?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei! Dette ble nok en nål i høystakken :o)Men, har du sjekket om hun står som utflyttere i kirkeboka? Og, om evt. noen av hennes nærmeste familie (søsken onkler, tanter osv) emigrerte?Jeg fant henne ikke jeg heller. Men, hva med å kontakte Historielaget og be om info på hvilke kilder de har brukt? Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Skjeberg Mini I 8 1869-1885 10/11 no.22; Utflyttet 'Pige Johanne Marie Andreasd. Skyttebraaten - 25 - Amerika' Dato trolig 30.05.1883, muligens 31.05.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hva med denne Johanne selv om hun står oppført med Kristiania? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Jo, godt forslag Nina, men jeg tror få jenter i den alderen la på alderen, de slo heller av litt....Men, jeg finner ingen andre heller....Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Torunn Cathrine, hva med å sjekke om det var noe skifte etter foreldrene? De kan inneholde verdifulle opplysninger! Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Og andre i familien som måtte ha emigrert. Forøvrig gir det dårlige odds denne uka å hete Marie og være emigrant ......... :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Takk for all respons. Jeg sjekket kildebruk, og det de hadde benyttet var kirkebøker. Jeg har også funnet henne der, som utflyttet 30/5 1883.Hvordan sjekker jeg skifte etter foreldrene? Det er litt mystisk for jeg finner heller ingen av de etter 1895...Jeg har ikke funnet noen søsken som utvandret. Jeg har funnet de fleste andre.Noe jeg også lurer på, når dere sier at de heller slo av litt på alderen, var det andre ting som 'de gjorde'. F.eks lyve til presten om at man skulle emigrere? Eller var respekten for prest veldig høy på akkurat det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Evt. skifter/skifteregister finner du på Statsarkivet i Oslo. Men, du bør vite ca dødsår etc.Hun slo nok ikke av på alderen for presten, han hadde jo kirkeboka å sjekke i, hvis personen det gjaldt var døpt i det sognet. Men i emigrant-protokollene kan det gjerne være noen år, de aller yngste (særlig gutter som dro aleine) slo på noen år for å virke voksne, mens voksne kvinner gjerne så sitt snitt til å bli litt yngre....Ellers kan jeg ikke skjønne hvorfor denne unge damen ønsket å fortelle presten at hun skulle emigrere uten at hun egentlig hadde tenkt å gjøre dette?Kanskje hun døde før hun fikk reist? Har du sjekket dette?Kanskje hun var gravid, at hun ville vekk for¨å føde barnet, og sa at hun skulle emigrere?Det er pussig at en ung kvinne bestemmer seg for å dra helt alene, uten at hun kjenner noen i den andre enden av reisen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Ja, denne historien er veldig merkelig. Jeg har jo ikke funnet henne i emigrantprotokollene, eller noe annet sted enn i kirkeboka, der hun som sagt forteller at hun skal utflytte, eller evt. gjort av familien hennes.Finnes det noen andre steder hvor jeg kan sjekke? TC

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Har du sjekket om hun kan ha vært fadder for noen av barna til søsken? (For å evt. avkrefte om hun virkelig dro) Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Hun er i allefall ikke fadder til noen av min oldemors barn, og heller ikke til 4 av søskene. Jeg har ikke funnet alle søskenen i 1900, så det er jo mulig at hun har dratt for å møte eventuelle søsken.Hennes søsken het:Hans (Petter) Andreasen F: 1859 Anton Andreasen F: 27.11.1862 Oline Andreasdatter F: 1866 ( henne har jeg funnet etterslekten til) Albert (Julius) Andreasen F: 09.07.1867 (Jens) Christian Andreasen F: 25.07.1871 (Ham har jeg funnet etterslekt etter) Anne Lovise Andreasdatter F: 09.03.1875 ( henne har jeg funnet etterslekt etter) Laura Josephine Andreasdatter F: 03.10.1877 ( min oldemor) (henne har jeg etterslekten til)Jeg aner ikke om de var flere søsken. Jeg har nemlig aldri møtt min oldemor, hun døde mange tiår før jeg ble født, så jeg vet ikke om de var flere. Men jeg tror ikke det.TCL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn Cathrine Ludvigsen

Jeg har muligens funnet min en bror av Johanne Marie emgirert til Iron River i 1886 (albert Andreasen fra Sarpsborg 21 år ).Og jeg har gjort søk på rootswb, og funnet kanskje Johanne I Minnesota.Ligger Iron River i Minnesota? Jeg har søkt på en søkemotor og fant en iron River i Michigan.Hvis hun ikke står i emigrantprotokollene, er det sannsynlig at hun kan ha reist fra Gøteborg?Det finnes noen Johanne Marie på folketellingen i 1900, men jeg tror ikke dette kan være henne.. Mest pga at jeg ikke har funnet henne gift noe sted. Hvis hun hadde giftet seg i Norge, hadde hun vel giftet seg i Skjeberg/Sarpsborg/Tune? Og jeg finner henne ikke i noen av de bøkene.Dette er et mysterium!!Hvis noen kan gi tips videre mottas de som alltid med takk!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Johanne Marie står ikke oppført som emigrant fra Gøteborg heller.Jeg er usikker på om hun emigrerte i det hele tatt.. Dessuten har jeg ikke funnet de som 'sto rundt henne i kirkeboken' som emigrert heller..Kan presten hatt noen andre grunner for å skrive at man skulle emigrere til Amerika uten at man faktisk gjorde det? Er det noen som har vært borte i liknende tilfeller, hvor det står i kirkeboken at man emigrerer, men så finner man ikke de igjen noe sted?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Også tema nummer: 15170Lenke Fortsetter vel egentlig der, og jeg spør om det samme.Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Henry N. Nilsen

Hei Torunn C. Ludvigsen!I ditt første innlegg 24/2-2003 henviser du til bok utgitt av Østfold Historielag, hvor du fant Johanne Marie Andreasdatter utvandret i 1883. Det er riktig at hun finnes i nevnte bok på side 288.I et innlegg 26/2-03 skriver du at du har sjekket kildebruk og fått oppgitt at kilden var kirkebøker.Østfold Historielag utga i 1988: 'Utvandrere fra Østfold 1867-1901'. Skriftserie nr. 9. ISBN 82.90570-03-1.Hadde du lest forordet i boken ville du sett at kilden som var benyttet var det såkalte Jensen-materialet (fått navn etter Reidar Jensen som var en av de ivrigste til å skrive av Christiania Politikammers emigrantprotokoller). Opplysninger fra protokollene ble skrevet på kartotekkort. Disse løse kort ble senere sortert av medlemmer av Fredrikstad og Omegns Historielag.Den opplysningen du fant i boken utgitt av Østfold Historielag er hentet fra nevnte kort, i likhet med alle de andre personer i boken. Kirkebøker ble ikke brukt som kilde.Det er viktig at man er nøye med å notere kildene man benytter. Noen hopper over forord og går dermed glipp av viktig informasjon!Henry N. Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hei Henry. Nå er det en stund siden jeg leste den boken. Og det er helt sikkert riktig det du skriver. Grunnen til at jeg nevnte at kilden var kirkebøker, var ( hvis minnet ikke er helt 100% feil) en person som sa at Historielaget hadde brukt kirkebøker også. Jeg har lest forordet, og var klar over at står at de brukte disse kortene. Det som jeg derimot synes er litt merkelig er at jeg har lest emigrantprotokoller som er mikrofilmet, og der finner jeg henne ikke.Her på Digitalarkivet har jeg også søkt, og ikke funnet henne. Jeg har også oppdaget at tilfeldige utvalgte personer rundt den tiden Johanne Marie utvandret ( De er fra Skjeberg og oppgir i kirkeboken at de skal flytte til Amerika) ikke finnes i de søkbare arkivene her på Digitalarkivet. Jeg har ikke sjekket disse opplysningene mot boken Utvandrere fra Østfold. Er disse kartotekkortene samlet på et eget sted ( foruten i bokens form)?Finnes disse kartotekkortene mikrofilmet?Fint at du korrigerer meg!Har du vært med på prosjektet å mikrofilme kartotekkortene?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Henry N. Nilsen

Hallo Torunn!Først litt mer om bakgrunnen til Utvandrere fra Østfold 1867-1901. Det var fra Nordmanns-Forbundet i Oslo Østfold Historielag fikk utlånt flere esker med kartotekkort over utvandrede fra Østfold. I samarbeid med Utvandrermuseet på Hamar, Nordmanns-Forbundet og Østfold Historielag ble det til at Østfold Historielag skulle utgi materialet.Du spør om hvor disse kortene oppbevares i dag. Det vet jeg ikke, men det var Fredrikstad og Omegns Historielag som sto for sortering på de forskjellige kommuner, og som ordnet kortene i alfabetisk orden på fornavn.Såvidt vites er ikke disse kort mikrofilmet, men ifølge Nils Hetmann iforordet til boken om Utvandringen fra Østfold står det 'Kristiania Politikammers Emigrant Protokoller finnes på mikrofilm og kan lånes gjennom bibliotekene, så man kan kontrollere opplysningene selv.'Vær klar over at Kristiania Politikammers Emigrant Protokoller inneholder navn på alle som utvandret over Oslo. Så protokollene inneholder langt flere enn de som hadde Østfold som hjemsted.Når Reidar Jensen (en av gruppen fra Norsk Slektshistorisk Forening) har fått med din oldemors søster fra protokollen, samtidig som kirkeboken i Skjeberg har samme opplysning er nok dette riktig.Men som sagt, du får prøve gjennom biblioteket å få lånt mikrofilmen.Jeg ønsker deg lykke til. Bare stå på som hittil! Det er hyggelig med nye slektsforskere og at disse benytter seg av brukerforumet og de muligheter dette gir til å få kontakt med andre som forsker i slekter.Vennlig hilsenHenry N. Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Jeg har bare en kommentar til Henry N. Nilsens avsnitt: HNN.: Vær klar over at Kristiania Politikammers Emigrant Protokoller inneholder navn på alle som utvandret over Oslo. Så protokollene inneholder langt flere enn de som hadde Østfold som hjemsted.----- LNC: Protokollene inneholder ikke alle som utvandret. De inneholder navn på de som *melder* seg for utvandring for politiet. Det er ikke brått sikkert at de dro! Har ikke eksempler nå,men de finnes faktisk.Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Problemet mitt er bare at de emigrantprotokollene jeg har lånt på biblioteket, som er de som utvandret over Kristiania, ikke inneholder min oldemors søster! jeg har saumfart hele 1883, og vært veldig nøyaktig. jeg har også ett på 1884, men nope... ingenting der heller.Datoen som står i boken er jo også den som står i kirkeboken.. Nei, dette er merkelig... ;) Den emigrantprotokollen som jeg så, så mere ut som om det var en bok, enn det så ut til å være kort.. Så kan det være der motstridighetene er?Eller er det slik at noe ble ført på kartotekkort, og andre i bok?Laila, du som er mye borti slikt, har du noen idé om hvorfor noe ble skrevet på 'kort' og noe i bok?Eller om det ikke var tilfellet? eller???? ;0)Det hadde vært gøy å finne ut av disse sakene...Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Henry N. Nilsen

For å ta dette med kort igjen. Grunnlaget for Østfold Historielags bok er ene og alene de utlånte kartotekkort fra Nordmanns-Forbundet. Det var Reidar Jensen som først hadde skrevet av fra Christiania Politikammers Emigrant Protokoller omlag 30.000 telemarkinger. Siden gikk han i gang med å skrive av på kort østfoldinger fra samme emigrantprotokoller. Han døde før arbeidet ble ferdig, så det er nok mulig at ikke alle er registrert. De er registrert de som er oppført i protokollene for årene 1867-1901. Det eneste unntak er Rødenes kommune hvor emigranter er registrert fram til 1914. Dette jeg her skriver er opplysninger gitt i forordet til boken 'Utvandrere fra Østfold 1867-1901'. Det er daværende formann i Østfold Historielags Ættehistoriekomite, Nils Hetmann som skrev forordet, og som forøvrig deltok i dugnaden med å sortere kortene. Selv kan jeg bare huske ved besøk i Fredrikstad bibliotek mens dette arbeidet pågikk at det var små kort på hver person.Ellers er jeg klar over at ikke alle som står som utvandret i den eller den protokoll virkelig utvandret. Det har vi eksempler fra både fra emigrantprotokoller men også fra kirkebøker. En viss feilmargin må man regne med.Som jeg skrev tidligere har jeg ikke sett mikrofilmen fra Christiania Politikammers Emigrant Protokoller, men synes det er høyst besynderlig at Torunns oldemors søster ikke skulle finnes i Emigrantprotokollene når den er tatt med ved Reidar Jensens registrering fra samme protokoll! Selvsagt kan det tenkes at det ved overføring fra protokoll til kort kan ha blitt uteglemt personer. Feil kan man aldri gardere seg mot.Henry N. Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Jeg også synes det er merkelig..Nå har jeg jo to punkter: Kirkeboken og Boken som det har blitt diskutert her som er skrevet av fra kartotekkort.Det at Johanne Marie, ikke finnes igjen i registeret her på Digitalarkivet eller på mikrofilmen jeg så nøye igjennom er også merkelig.Men som jeg nevnte har jeg gjort enkelte stikkprøver på noen som sto på utflyttningssiden der Johanne Marie sto. Og de finner jeg heller ikke igjen her på Digitalarkivet. De har jeg ikke sett etter i boken eller på mikrofilm.Så det er også et lite mysterium hvorfor jeg ikke finner de personene.Ettersom du Henry har en viss lokalkunnskap om utvandringen, lurer jeg på om det kunne være andre havner enn Kristiania som man brukte.Jeg har ettersøkt Johanne Marie på Anbytarforum, og der har noen sett mange norske som dro over Gøteborg, men ikke 'min' Johanne Marie.Jeg har også søkt gjennom den databasen som inneholder mennesker som dro fra Fredrikstad i 1883.Jeg har ikke holdt så lenge på med dette her, men det hadde jo vært moro om man kunne funnet henne på en eller annen måte.Jeg har funnet henne ( tror jeg) i Folketellingen i 1900LenkeMen er som sagt ikke sikker på at det er henne. Men ettersom hun har en søster som heter Olava som passer inn på fødselsdatoen.. vel..Det er mulig for at jeg har henne som fadder ved en dåp i 1887, for der er det oppført Johanne Andreasdatter Greåker, altså samme sted som i 1900. ( fant et barn som jeg ikke visste om av en av hennes søstre, Oline)Så jeg vet ikke om hun reiste i det hele tatt, om hun kom tilbake.. eller hva?Men ettersom jeg har denne kirkebokinnføringen, og at hun står oppført i 'Utvandrerboken' så øker kanskje sjansen? Iallefall har hun vel da vært i Kristiania på et tidspunkt?I 1883 får en bror av henne en sønn han kaller Peder Marentius ( ifølge FT) i Sarp. Jeg har sjekket den kirkeboken, men jeg fant ikke innførselen noe sted. Kanskje er hun en fadder der?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

For å få alle opplysningene som jeg har oppgitt tidligere, så se også følgende tema:Lenketema nummer 15170Jeg begynner vel mer og mer å tro at hun ikke utvandret.. Men spørsmålet er da hvorfor det står det i kirkeboken...I (21) sier du jo Henry at du har vært borte i slike tilfeller tidligere. Kan presten ha skrevet Amerika bare fordi familien kanskje ikke visste hvor vedkommende ble av?Eller har noen en mulig (evt flere ) teorier på det?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Disse kortene som Henry nevner, er de tilgjengelige på noen måte? ( mikrofilmet, evt. eget kartotek man kan bla i?)Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hei Torunn, ein av mine oldefedre melde flytting til USA våren 1892, han hadde då ei dame som var høygravid, og ei som var ca.3 mnd på veg..... han reiste aldri til USA.Det var så mangt då også....Mariann.(han gifta seg ikkje med nokon av dei, men med henne han gifta seg med fekk han 8 barn!!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.