Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Wopke Roukema

[#13478] Den norske sjømannen Lieutenant Peter Lassenius (død 1735)

Recommended Posts

Guest Wopke Roukema

Prøver å finne mer om den norske sjømannen Lieutenant Peter Lassenius (død 1735) Gikk i Russisk tjeneste 1 oktober 1725 og var med på Berings ekspedisjon. Det er tiden før 1725 som inntresser meg. Lassenius ( Lassinius) står ikke oppført i oversikt over ”Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814” Kan noen bidra med informasjon, så hjertelig takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Jeg kjenner ikke Peter Lassenius. Kan han være identisk med Lassenius Pettersen, som var kaperkaptein under store nordiske krig.I J. Schiøtz, “Elleveårskrigens militære historie” Utgitt av Generalstaben Oslo 1936-55, bind s. 345 står det “Kaptein Lassenius Pettersen som nå førte “Det frugtbringende selskab” med 16 kanoner, 2 basser og 100 mann var 29/11 1711 i Flekkerøy.”Dette skipet var eid av et rederi på Bragernes og drev kapervirksomhet mot svenskene i Kattegatt.“Den norske sjøfarts historie”, Kra. 1923-25: S. 484: “Flere av Drammens redere med med (Niels) Tyrholm, (Jens Madsen) Wiel, Peder Moss, Otto v. Cappelen og Søren Lemmich i spidsen eide en kaper “Frugtbringende selskab”, som samme aar tok en prise.”I 1710 og 11 var Hans Andersen von Gaarden skipper, han var fra Bragernes.Det står helt sikert mer om Pettersen i disse bøkene, jeg vil også sjekket kilder fra Bragernes for å se om han kom derfra.Flere av kaperkapteinene ble senere i krigen ansatt som midlertidige offiserer marinen (månedsløytnanter). Disse var ansatt frem til fredsslutningen og er ikke registrert i 'Officerer ...'.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wopke Roukema

Takk for svar, Har min informasjon fra boken, Kommandøren og Konen … Av Natasha Okhotina Lind, (Dbc –note) ” Gennemgang af arkivfund om den danske ekspeditionsleder i russisk tjeneste Vitus Bering (1681-1741) i form af privatbreve, der bl.a. kaster nyt lys over hustruen Anna Christinas deltagelse i ekspeditionen til Sibirien samt en række dokumenter derberetter om en dansk og en norsk deltager i Berings anden Kamtjatka-ekspedition: Kaptajn Martin Spangsberg og løjtnant Peter Lassenius ” Og fra en tingbøker for 1723 –1724 ( sjø forklaring) hvor han var Offiser i Svensk tjeneste som ” Capitain Lieutenant ” ( Handels fregatt) Mulig at det her kan dreie seg om samme personen, føler meg ikke helt sikkert her .. hjertelig takk for informasjon, blir spennende å se i de bøkene du anbefaler, hadde vært flott om det snakk så er snakk om det samme personen. Kan nevne at det Svenske fartøyet som forliste var en tidlig kaper fregatt, bygd av den Svenske kaperen Lars GaltenheilmWopke Roukema

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.