Jump to content
Arkivverket

[#13518] Sjur Maard - Ein gløymt adelsmann?


Guest Bjørn Jonson Dale

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

29. april 1565 døde 'erlig oc welbyrdig quinne Anne Maards, siurd Maards dotter, som var Lasse Persens Borgemesters hustrw vdi Bergen', skreiv meister Absalon i dagboka si denne dagen. Tittelen viser at Anne var adelig, i alle fall at Absalon trudde at ho var velbyrdig.Kven var Sjur Maard? Eg finn ikkje noka slekt Maard under Adelsprosjektet sine norske adelsslekter, heller ikkje under danske (vigerust.net). Er han utegløymt, eller er han underkjent som adelsmann?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har valgt slektsnavnet Mort, siden denne navneformen forekommer oftest. Sjurd Mort, rådmann i Bergen 1529-32, var klart adelig. Hans våpen (i farger) finnes i en norsk våpenbok fra sent 1600-tall i Det kgl bibliotek, Uldalls samling. Før Sjurds tid vet vi lite. Men jeg antar at den kongelige ombudsmannen 'Thomas Mwrt' på Helgeland 1418 (DN II:646) er av samme slekt. Hilsen Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvordan skal vi få til det ? Det kongelige bibliotek krever ca 800 danske kroner (inkludert mva og mye annet) for å levere ett bilde - men uten rettigheter til internettpublisering. Men den som vil prøve seg på internettpublisering av fotos, får jo sette igang og bestille bilder, så får vi andre se hvordan det går.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dette materialet burde jo vere offentliggjort og gratis tilgjengelig, også i Norge.Skrivemåten 'Mort' er nok den rettaste. Sjur Mort er også nemnt som rådmann i Bergen 1520 (NRJ II, s 540) i lag med væpnaren og rådmannen Christiern Torbjørnson. Ellers fann eg ein Arnulf Gunnarson Murt i Bergen 1405 - 'Annulfuer murter Gunnarsson' (DN II-587).

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Våpenet til Sjur var dermed ei 'gylden løve'? I så fall: Kan våpenlikskapen indikere slektskap? Eg meiner, i dette tilfellet, ettersom 'gylden løve' neppe var noke vanlig våpen i Norge.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det tyder nok på slektskap mellom slekten Gyldenløve og Mort, ja. Hvordan ? En gjetning: at herr Henrik Jenssons mor eller farmor var av slekten Mort, og at det (slektskapet med Mort) kan forklare hvorfor Henrik Jensson skiftet ut sitt eget våpen (en gående fugl med en mark i nebbet, antageligvis en struts ol.) med gyldenløven. Forøvrig så hadde jo Henrik Jenssons far embede i Nordlandene, der hvor slekten Mort (kanskje) holdt til.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.