Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjarne Birkrem

[#13540] Elverum: Hagen (Nerhagen) under Østre Sætre

Recommended Posts

Guest Bjarne Birkrem

Jeg prøver å finne ut hvor det ble av foreldrene til Oleanne Ingvaldsdatter Sveen (f. Hagen), 1808-1891, fra Hagen (også kalt Nerhagen eller Ingvaldshagen) under Østre Sætre i Sørskogbygda (Elverum kommune).Foreldrene var Ingvald Eriksen Hagen, f. 1771, og Olea Olsdatter f. 1782. De ble gift i 1805, men etter at barna ble født forsvinner sporene etter dem. Ingen av dem står i listen over begravde i kirkeboka for Elverum. Siden begge ektefellene mangler her, kan dette tyde på at de flyttet til et annet prestegjeld - men jeg har ikke funnet ut hvilket. De står heller ikke i listene over utflyttede, men disse listene er sjelden komplette. Ettersom barna ble konfirmert i Elverum og ble boende der, tyder det vel på at Ingvald og Olea i det minste ble boende der til etter at barna var blitt konfirmert.Hvis noen har noen flere opplysninger om dette paret, ville jeg være takknemlig for å høre fra dere!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Jeg nedstammer fra Oleas bror Nils (1798-1840), og har derfor selv lurt på hvor det ble av Olea og Ingvald. Her er det jeg har funnet ut:Olea og Ingvald flyttet til Steinkjer i Nord-Trøndelag i 1834 eller 1835, trolig oppmuntret av Oleas bror Ola, som dro samme vei i 1831 (han kom til Sparbu). (Ellers er det jo en kjent sak at mange Østerdøler flyttet nordover på den tida.) I skiftet etter Oleas far, postkar Ola Olsson Kynnberget, står det at de oppholdt seg i ”Nordlandene”.I kirkeboka for Stod er Olea og Ingvald registrert som innflyttere i 1835 med Steinkjer som oppholdssted. Ingvald tituleres innerst og strandsitter. Det er videre opplyst at de fikk utstedt flytteattest av Elverums sogneprest Stenersen 26.07.1834. Men de er – som du påpeker – ikke ført som utflyttet i kirkeboka for Elverum. Ingvald døde i Steinkjer allerede 30.06.1836. Olea har jeg ikke funnet som død.Smed Ingvald Eriksson, dpt. 28.07.1771, d. 30.06.1836, gift 1. gang 27.12.1797 i Elverum med Berte Hansdotter, som var på Garde i Leiret ved vielsen, men født på Nabben ved Øksna i 1773, dpt. 02.05.1773 i Elverum, bgr. der 13.03.1803 («døde i Barselseng 12 Timer efter Forløsningen»). Med Berte hadde Ingvald barna:1. Embret Ingvaldsson, dpt. 07.04.1799 i Elverum, bgr. der 16.12.1804.2. Berte Ingvaldsdotter, dpt. 13.03.1803 i Elverum (samme dag som mora ble gravlagt), d. der 19.08.1839. Gift 28.12.1829 i Elverum med Morten Gunnersson Horndalen, dpt. 08.07.1804 i Elverum, d. der 12.02.1876.Ingvald ble gift på nytt 22.06.1805 i Elverum med Olea Olsdotter fra en plass i Leiret (farsslekta fra Kynnberget), dpt. 15.10.1786 (ikke 1782) i Elverum. De fikk i alt åtte barn, men to levde ikke opp. Av de resterende seks, forble de tre eldste i Elverum. De tre yngste ble med foreldrene nordover. De åtte barna var:1. Karen Ingvaldsdotter, dpt. 19.01.1806 i Elverum, d. der 03.04.1885. Gift 17.11.1826 i Elverum med Tore Olsson fra Josvea, dpt. 30.03.1800 i Elverum, d. der 18.02.1871, gårdbruker på Josvea i Sørskogbygda.2. Olianna Ingvaldsdotter, f. 13.02.1808 i Elverum, d. der 18.02.1891. Gift 13.01.1832 i Elverum med Jon Jonsson Tronsborg, f. 23.03.1812 i Elverum, d. der 28.03.1897, skomaker og bruker på Tronsborg i Sørskogbygda.3. Ellen Ingvaldsdotter, f. 28.01.1811 i Elverum, d. der 14.10.1877. Gift 09.12.1849 i Elverum med skredder Ola Olsson Kalsveen, f. 07.03.1824 i Elverum. I 1865 var de forpaktere på Evenstad, i 1875 innerster på Nedre Skjærsvehallen, begge i Sørskogbygda.4. Embret Ingvaldsson, f. 24.01.1815 i Elverum, d. der 14.07.1820.5. Ola Ingvaldsson, f. 02.06.1817 i Elverum, d. 13.05.1892 i Steinkjer, vekter og huseier i Steinkjer (Kongensgt. 109). Gift 02.01.1840 i Steinkjer (Stod) med Ingeborg Johanna Eriksdtr., f. 24.01.1815 i Levanger, d. 17.09.1905 i Steinkjer.6. Kersti Ingvaldsdotter, f. 23.11.1819 i Elverum, d. 21.12.1886 i Stod som ugift fattiglem. I 1865 bodde hun på gården Knedal i Stod. Da hun døde holdt hun til på Øvre Gustad (også i Stod), hvor hun ifølge kirkeboka var «Udsat for Stenkjær Fattigkasses regning».7. Embret Ingvaldsson, død 14.01.1822 i Elverum 14 timer gammel.8. Johan Ingvaldsson, f. 26.03.1823 i Elverum, d. 16.06.1872 i Beitstad, tømmermann og husmann på Kvamsengplass i Beitstad. Gift 17.07.1843 i Beitstad med Rebekka Gurine Eliasdtr. fra Kvamsengplass, f. 01.11.1819 i Beitstad, d. der 24.06.1915.Alle datoer er fra kirkebøkene for de aktuelle stedene.Se også debatt 7078.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjarne Birkrem

Hallo, Ronny, og takk for utførlige svar, både her og når det gjelder Ole Embretsen og Halvardus Barje.Så langt unna som Steinkjer hadde jeg nok ikke tenkt på å lete etter Ingvald og Olea, så dette var kjærkomne opplysninger. Takk også for en annen opplysning som gjør at jeg må korrigere slektstavla mi noe: Jeg har hele tida trodd at Olea var født i 1782, som datter av Ole Halvorsen (bosatt i Leiret på den tida) og Marte Olsdatter, opprinnelig fra Kynnberget. Det ser ut til at du har sikre opplysninger - ikke minst referansen til Ingvald og Olea i skiftet etter Ole Olsen 'Postkarl'. Men det er jo forsåvidt den samme slekta videre bakover på den ene sida; Marte Olsdatter, som jeg trodde var mor til Olea, var søster av Ole Olsen Kynnberget, og han står oppført som en av forloverne (vitnene) da Ingvald og Olea giftet seg. Han var altså far til Olea, og ikke onkelen hennes, slik jeg trodde. Dermed har jeg også funnet feil Olea i FT 1801; den rette er altså hun som er ført opp på gården Kirkenær i Leiret (senere kjent som Sorenskrivergården), og foreldrene var Ole Olsen, 'Huusmand med jord og gaaende postbud', og Kjersti Olsdatter.Takk for at du penset meg inn på rett spor!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.