Jump to content
Arkivverket

[#13542] Vigsel ,Peter Paulsen og Marthe Frantzd. ført opp berre i Klokkerbok,Borgund ?


Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Recommended Posts

Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Var på Ålesund Bibliotek, og fann endeleg vigsla mellom Peter Paulsen og Marthe Frantzdtr.i Borgund i 1832. Det har eg leitt etter lenge. Problemet var at eg fann det berre i Klokkarbok for Borgund-HF-1142* (1827-1840). Der står det ikkje noko anna enn namna, og hennar etternamn er ikkje rett.Ikkje noko om kvar dei er fødde og kva far/ foreldra heitte, ikkje forlovarar heller. Er vigsler alltid oppførde både i Klokkarbok som klokkaren har skreve og i Kyrkjebok som presten har skreve? Kvar finn eg innskrivinga i Kyrkjeboka i tilfelle? Meir informasjon under Brukarforum, nr.10383 og 11158Helsing Solveig Hånes

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I teorien skal klokkerboken være en bokstavrett avskrift av kirkeboken. I virkelighetens verden ser ting ofte annerledes ut, slik også her. I Bergen var det ofte klokkeren som førte hovedboken, og presten som lot innholdet kopiere, og ofte ser vi at det er flere opplysninger å finne i klokkerboken enn det som er tatt med til kirkeboken. Andre ganger finner vi poster i klokkerboken som helt er uteglemt i kirkeboken. Det samme ser vi selvsagt også eksempler på motsatt vei, det står i kirkeboken, men er enten uteglkemt eller komprimert i klokkerboken.Jeg har ikke for hånden de aktuelle bøkene fra Borgund, men ut fra den beskrivelsen som er gitt virker det jo som om det også i Borgund kan ha vært klokkeren som mottok informasjonen om de kirkelige handlingene, og førte dem inn i sin bok, mens det er uteglemt hos presten.Nåkan vel kanskje få en mistanke om at vielsen i klokerboken fra Borgund kan være foretatt et annet sted, og at det bare er en melding om vielsen som er ført inn, men da burde det være gitt utfyllende opplysninger under merknadene.

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Hånes

Takk for svaret! Det er vel best å leite i filmrullane for kyrkjebøker for 1831-1832 for å vere sikker .Så lurer eg på korleis ein får opplysningar om kjøp av gardar ( Peter kjøpte Engeset på Grytastranda. Då dei gifta seg i 1832, hadde han adr.Engesæths allereie) Kanskje der er fleire opplysningar i dette papiret? Då Marthe blei enke, gifta ho seg oppatt med Lars Karl Torsson i 1836. Kanskje står det noko av interesse i skiftepapira og? Kanskje opplysningane som står i bygdebøkene for Borgund og Giske( om Engeset på Grytastranda) og Store Myrhol i Bondalen i Hjørundfjord der Marthe kom frå, er henta derifrå? Mvh Solveig Hånes

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.