Jump to content
Arkivverket

[#13560] Peder Winckel - Bonde, bymann, snekkar, svein?


Guest Bjørn Jonson Dale

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

I nokre dokument fra Nordfjord fra 1590-åra er Peder Winckell (Vinckell) nemnt i ein ættlegg, nemlig som ektemann til Ingrid, datter av ein Bodvar som eigde jord i Ytre Eide (Stryn). Bodvar kan ha vore fødd sist på 1300-tallet, Peder Winckel tidlig på 1400-tallet. Peder hadde broren Ivar Bårdson.Eg meiner å ha sett namnet Peder Winckel i ein annan sammenheng, men kjem ikkje på kor. Er det noken som har støytt på han? I så fall: Kor budde han, kva var han? Kan namnet vise til ætt eller våpen (svein) eller til yrket (snekkar)?

Link to post
Share on other sites
Guest David Widerberg Howden

At navnet Winckel kan komme av hans yrke snekker synes jeg virker fornuftig,i mitt yrke møbelsnekker bruker vi jo veldig mye vinkelen!.når du skriver ætt eller våpen(svein) hva tenker du på da?.Svein kan jo også bety svenn i faget snekker.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ja, David, det var forsøk på eit ordspill, sidan 'svein' både kan tyde 'væpnar' og 'handverkssvein'. Her kan eg vel også legge til at i forma 'Vinckel' kan dette namnet også lesast som 'Finkel', som både kan vise til ein medisinplante, ein type brennevin og, endelig, til det gammalnorske namnet Finnkjell, som på 1500-tallet kunne bli skreve 'Finkel' (heller 'Finnckell').

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Bjølgerud

Kanskje dette er litt på siden, men forfatterinnen Ragnhild Jølsen skrev om 'Gerhard Winkel' i romanen 'Ves mor'. Kanskje det er derfor Winkelnavnet virker kjent.Hilsen Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Godt forslag, Tore. Eg kan ha sett namnet i ein skjønnlitterær tekst, men den romanen du nemner har eg ikkje lest. (Namnet Vinkel ber nesten om å bli brukt som familie- eller tilnamn i ein roman.) Men eg har lest Jølsen-biografien, og kan ha sett namnet der.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Når Winckell er skrevet med dobbelt-W, så tror jeg ikke det kan være en variant av Finnkjell (for da er det ventet bruk av enkelt-v), og heller dermed til forslaget om en vinkel (i betydningen snekkerredskap). Ingen tilknytning til svenn eller adel her, på grunnlag av navnet alene.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg meiner òg å ha høyrt Winckel-namnet i litterær samanheng. Og eg undrast om det ikkje er Hans Wiers-Jenssen som har ei historie om ein Winckel og hans testament, men det kan vere eg tek feil.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.