Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#13562] Litt vel veslevoksen?

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Denne damen er kone og mor til flere barn, men om hun er voksen for alderen vet jeg ikke?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det trur eg du har rett i. Det finst nok ein og annan slik feil i 1801, og i dei andre. Men hugs då på me la inn 1801-teljinga på syttitalet fekk me tildelt ressursar som gjorde at me måtte registrer, korrekturlesa, rett og kontrollera ca 700 personar pr. dagsverk. Dei er ein produksjon ingen seinare registreringsprosjekt har vore i nærleiken av, sjølv med mykje betre utstyr. Så eg synest faktisk kvaliteten på 1801-teljinga er rimeleg bra, eg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Tviler ikke på kvaliteten jeg. Vil slike feil bli rettet opp når vi tror vi finner noen? Hun var neppe stemor for sine eldre stebarn ... :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me me nok kontrollera originalen og det tek nok ei tid før me gjer det. Derimot kontrollerer me no stavemåten på gardnamn. Men det er ved-sida-av-anna-arbeid, då eg veit ikkje når me blir ferdige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Skrev ikke Anette nett her om dagen at vi skulle melde fra om dette på 'korrektur'- og så ble det rettet etterhvert.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Hvis dere nå kontrollerer skrivemåten på gardsnavn i 1801 så heter garden Wolden på Gran i virkeligheten Molden. Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Om dette gjeld den Anne Marie som er oppført som 1 år, går det jo an å bruke hovudet. Sjølvsagt har det ramla ut eit første-tal som truleg er 3 eller 4 - det seier seg sjølv.Elles er det grunn til å merka seg det Jan skreiv, nemleg korleis tilhøva var i den første tida - på 1970-talet. I dag, med all slags raske remediar, har vi lett for å gløyme slikt; holband osb. Men du kan jo lese meir om det i Jan si historie om 1801-teljinga - frå papir til data (om du ikkje alt har gjort det):http://digitalarkivet.no/1801historie/Her er det mykje å lære - særleg om dei vilkåra dei jobba under, dei fyrste som tok til med dette arbeidet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Selvsagt ....... skjønte jeg at hun ikke var 1 år gammel! Men jeg vil tro at Jan & Co vil synes at det er ok å bli gjort oppmerksomme på slike feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Det er me glade for. Men bruk Korrekturlenka, som du finn på øvst på sdia når du har data framme. Då kjem det ei lenke på kvar person/gard på sida. Trykk den og du kan føra inn dine forslag til retting, eller i og for seg berre gjera merksam på at noko må vera feil. Det gjer det mykje enklare for oss.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Øverst på korrekturskjemaet står det: Berre hvis du er rimeleg sikker.....Lenger nede blir man bedt om å merke av hvis man har sjekket kilden eller en kildekopi.Vil det si at det er absolutt krav om å sjekke kilden FØR man sender inn et slikt skjema?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Sjølvsagt ikkje. Men om du har gjort det er det bra for oss å vita. DÅ KAN det henda at me ikkje treng gjera det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Greitt - da setter jeg i gang!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.