Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv Kongsvold Pettersen

[#13563] Ole Larsen gift i Hedrum 1822. Hvor kom han fra ?

Recommended Posts

Guest Liv Kongsvold Pettersen

Ole Larsen var husmann 1833-1857 på Lysnestangen i Hedrum. Han giftet seg med Lene Davidsdtr fra Tangen u/Bergan 30.04.1822. Forlovere var Petter Rolighed og Anders Nielsen. Han var ungkar og 31 år.Ved vielsen står det Rolighed født i Eidanger. Jeg har ikke klart å finne hverken Ole eller Petter Rolighed i Eidanger. Hvor kommer han fra ? Hvem er hans foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Roligheten er en gård i Hedrum. Notatet ved vielsen kan bety at han på det tidspunktet bodde på Roligheten, men var født i Eidanger. Du bør derfor ikke lete etter noen Ole og/eller Petter Rolighed i Eidanger, men snarere se etter en Lars som døper en sønn Ole ca. 1791.Det er ikke så mange Ole Larsen i Eidanger i 1801. Selv om alderen ikke passer helt, er det kanskje denne gutten på Kokkersvold:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Kongsvold Pettersen

Takk til Kristian. Jeg har sett på Kokkersvold i Eidanger, men jeg synes kanskje navnene er feil. Jeg har aldri hørt Ambor før. Jeg har også lett i Siljan som gikk under Eidanger på den tiden, men uten resultat. Jeg har funnet alle barna og fadderene på dem. Ole Larsen er min tipp, tipp oldefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Lene Davidsdatter var datter av David Jensen, som døde 1819, 60 år gammel.Han var ganske riktig fra Tangen under Bergan Øvre, men han var husmann på Lysnestangen i årene 1801-19, samme plass som hans datter og svigersønn bodde på 1833-57. (Kilde: Hedrum Bygdebok, bind III, side 834). Men dette visste du antagelig?Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg med Ole Larsens bakgrunn, men jeg har hatt moro av å forsøke å identifisere forloverne til Ole Larsen og Lene Davidsdatter noe nærmere. Sannsynlige kandidater er:Petter Rolighed: kan være den Petter Henrik Kristensen Hjelti som døde på Roligheten i Hedrum, bruk nr. 1, i 1825, 42 år gammel. Han var fra Hjelti i Brunlanes. (Kilde: Hedrum Bygdebok, bind II, side 244). Åpenbart en nær nabo, ikke slektning, av brudgommen. Jeg antar det er han som i 1801 bor på Folvig Nord i Tanum sogn i Brunlanes, 18 år gammel, hos sine foreldre Christen Sørensen, 60, og Helvig Olsdtr., 60. I 1801 finnes en bruker på gården Hieltien i Brunlanes som heter Søren Christensen. Han er 35 år og er sannsynligvis en eldre bror (eldste bror?) av Petter.Anders Nielsen: kan være identisk med kirkesanger og skoleholder i Hedrum Anders Nilsen fra Larvik, som var eier og bruker på et bruk på Ringdal Vestre i Hedrum i årene 1827-60 og døde i 1868, 81 år gammel. (Kilde: Hedrum Bygdebok, bind II, side 302). Det ser ut til at han var den eneste Anders Nilsen i Hedrum som kunne tenkes å opptre som forlover i 1822. Det var vel heller ikke uvanlig at en kirkesanger og skoleholder fikk et slikt oppdrag.Anders Nilsen var klokker (kirkesanger) i Hedrum i årene 1820-43. Han var den siste som hadde denne jobben i alle 3 kirkesognene (Hedrum, Kvelde og Hvarnes). Han var også omgangsskolelærer i Østre Hedrum. Hans årslønn for begge disse verv var 28 spesiedaler, utbetalt av kirkekassen. Han kaltes også Anders Skogshagen og han bodde bl.a. i Langrønningen under Ringdal Vestre. (Kilde: Hedrum Bygdebok, bind I, side 332).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det ser ut til at Hans har gjort en god jobb med identifiseringen her. Kirkesanger Anders Nilsen var ofte forlover i Hedrum etter det jeg har sett.Jeg husker ikke hva som står i bygdeboka, men har:David Jensen, født 1763 på Rønningen under Farmen, død 1819. Gift 24. januar 1785 i Hedrum med Margrete Hansdatter. Hun var muligens fra Haga under Faret i Hedrum, men her har jeg mangelfulle opplysninger. David var sønn av:Jens Larsen og Berte Davidsdatter (gift 14. oktober 1758 i Hedrum). På Rønningen under Farmen ca. 1758 til forbi 1769, senere på Tangen under Bergan Øvre. Berte (f. ca. 1729) sine foreldre var:David Rasmussen (d. ca. 1748) og Maren Sørensdatter (d. ca. 1741) - trolovet 8. januar 1708 i Eidanger. De bodde på Solli i Eidanger fram til ca. 1719, og deretter flyttet de til Vestby i Hedrum.David Rasmussen var sønn av Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdatter på Nordre Grava i Eidanger. Se flere opplysninger under den gården.Maren Sørensdatters foreldre het Søren Jonsen og Berte Torsdatter og bodde på Kokkersvold i Eidanger. Berte var sannsynligvis fra Brunlanes, mens Søren var sønn av Jon Larsen (f. ca. 1642), husmann på Nauser under Lerstang i Eidanger, og hustru Gunhild Olsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Kongsvold Pettersen

Takk til Hans for ditt engasjement. Kristian vet du hvem som er mor til David Rasmussens to første barn Gunhild født 1705 og Rasmus født 1706 David og Maren giftet seg jo ikke før i 1708. Jeg er selv etterkommer etter Berte født 1729. Jeg har også registrert Rasmus Tormodsen og Lisbet Åsmundsdtr på Nordre Grava i Eidanger, men jeg lurer på om far til David heter Rasmus Sørensen. Jeg har et mantall fra 1663-66 og der står det på Nordre Grava. Opsidder Tormou Andersen og opsidder Rasmus Sørensen begge 40 år. Har du sett dette dokumentet? Hvem er foreldrene til Lisbet Åsmundsdtr. Jeg er glad du kunne bekrefte at foreldrene til Maren Sørensdtr var Søren Jonsen og Berte Torsdtr. Jeg visste ikke hva konen til Søren Jonsen hette. Jeg visste Søren Jonsen var sønn til Jon Larsen, men der visste jeg heller ikke hva konen het. Tusen takk. Søster til Søren Jonsen heter Margrethe Jonsdtr. og er gift med Pross Andersen Nøklegård. Han er fra Tråholt i Eidanger. Vet du noe om han? Det er mine tipper og er også et av mine problemer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

1) Maren Sørensdatter er mor til alle David Rasmussens barn. Dette går fram av skiftet etter henne, datert 8. mars 1741 (se avskrift på [url="http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/>http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/ ). Jeg har ikke funnet Gunhild og Rasmus døpt noe sted, men de er trolig født etter 1708. Fødselsårene du angir bygger på aldersangivelser i skifter, og de er nok for høye.2) Det er vel slik at Tormod Andersen i 1663-66 er far til Rasmus Tormodsen og farfar til David Rasmussen.3) Jeg kjenner ikke Lisbet Åsmundsdatters foreldre, men hun var søster av Iver Åsmundsen på Søli i Gjerpen.4) Pros Andersens opphav kjenner jeg ikke.Det er et knippe skifter som har gitt meg opplysningene; foruten skiftene etter David Rasmussen i 1748 og Maren Sørensdatter i 1743, er det skiftene etter Lisbet Åsmundsdatter i 1698, Elias Jonsen på Solum i Brunlanes i 1743 (bror av Søren Jonsen) og Anne Gundersdatter i Larvik 1749/50 (kusine av Søren Jonsens hustru). Sist har jeg også hatt nytte av mannskapsrullen fra 1706 som ligger på

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Tormod Andersen eide sammen med Rasmus Sørensen, Karen Olsdatter og Svend Olsen det samme som enken Anne hadde gjort i Nordre Grava i 1655 (Eidanger bygdebok, I, s. 242). Kan Tormod være svigersønn av den Ole som eide 1 hud og 9 skinn i 1645 og svigersønn også av Anne som eide det samme i 1650? Tormod, Rasmus og Karen eide ca 1/4 hver, mens Svend eide ca 1/2-part av det Anne/Ole hadde eid, dvs. muligens søsterlodder og broderlodd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Kongsvold Pettersen

Hei EgilDet høres fornuftig ut det du nevner her, så det er absolutt en mulighet. Jeg skal prøve om det er mulig å finne ut noe mer om dette. Er du inne på samme slekta ?Mvh Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiJa, dette er min ane (selv om jeg må kontrollere noen forbindelser i senere tid først for å være helt sikker.Jeg kan jo ta med hva Eidanger bygdebok (Schilbred), bd. 1, s. 242 sier:'Bare noen få år senere - i 1528 finner vi imidlertid Gest og Tormoodt paa Graffuett i gjengjerdsmantallet for Eidanger dette året (N.R. og J.B. bd. IV, s. 33).I et skattemantall fra 1611 finner vi Niels Graffuer og Thord Graffuer oppført blant leilendinger i Eidanger. Noen år senere - i 1624 finner vi Olle Graffuer og Eiluff Graffuer. Disse to nevnes også i 1630 og 1640 - Oluff (som han nå kalles) oppføres sistnevnte år i fortegnelsen over oppsittere på bygdas fullgårder, Eleff blant halvgårdsmennene. Her gikk grensen ved 4 huder, og da vi vet at Nordre Grava hadde en skyld på 4 huder mens Søndre Grava skyldte 3 huder, kan vi plassere Ole eller Oluff på den nordre og Ellef på den søndre gården. I skoskattemantallet fra 1645 oppføres Olle Graffr med sin kvinne og en ny mann Gløer Graffr, lekeledes med kvinne - den sistnevnte satt altså nå på den søndre gården.Samme år opplyses at Oluff Graffur eier 1 hud og 9 skinn i gården og 1 hud i 'Pollenn'.'Fra Schilbred, Eidanger bygdehistorie, bind 1, side 242-243 under eiendommen Nordre Grava i Eidanger:'I 1650 var en enke ved navn Anne eneste oppsitter på den nordre gården. Da hun eide 1 hud og 9 skinn i gården med sine medarvinger, altså det samme som Oluff hadde eid, kan vi gå ut fra at hun var hans enke. Ellers tilhørte en tilsvarende part kongelig majestet og 1/2 hud Tomis Bjørntvedt (Tommes Bjørntvedt i Solum (Solum Bygds historie, bd. II, 1962, s. 236-37)). Tilsammen blir dette 5 huder, som var eiendommens totalskyld.I 1650 festet en mann som het Thonnu (Thormod) Andersøn 2 huder i Nordre Grava.Allerede i 1653 ble imidlertid driften av gården delvis overtatt av en ny bruker. I fogdens regnskap finner vi opplyst at Rasmus Søfrensøn festet 1 1/2 hud i Nordre Grava i Eidanger som hans vermor godvillig opplot for ham.Disse to - Thormod og Rasmus - oppføres som brukere på Nordre Grava i 1655, og det opplyses at de da var eiere av 1 hud og 9 skinn i gården - altså Annes tidligere part. I et odelskattmantall fra samme år opplyses at Thormod og Rasmus eide 4 skinn i gården hver og brukte partene selv. Karen Olsdatter eide også 4 skinn og Svend Olssøn 9 skinn, men disse to var ikke brukere. Summen av disse fire parter var også 1 hud og 9 skinn.'Det var disse formuleringene jeg bygde spørsmålet på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Kongscold Pettersen

Hei Egil Det var spennende opplysninger du kom med her. Dessverre har jeg ikke hatt tid til å jobbe videre med det foreløbig, men det kommer. Jeg har registrert veldig mange etterkommere fra David Rasmussen og frem til vår tid. Kanskje jeg kan hjelpe deg med noe der først ? Det andre trenger jeg mer tid på.Mvh Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei LivMin e-postadresse er egilATtheie.net (AT erst. alfakrøll). Send meg en post, så kan jeg oversende min linje nedover.Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Liv and EgilHaving followed this discussion with interest, can anyone please verify if Isach Davidsen Vestby who married Liv Anundsdatter Roppestad is the same person as Isach Davidsen, son of David Rasmunsen and Maren Sørensdatter.If so I am also a direct descendant of David and Maren and I have therefore some information on the descendants of David and Søren which can be made available. However I must admit that most of it is taken from Hedrum bygdebok and therefore you may already have itPS I read Norwegian Mvh Vidar Larsen (e-mail; v.f.larsenATstrath.ac.uk (AT erst. alfakrøll)). .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Kongsvold Pettersen

Hei VidarIsak er sønn av David Rasmussen og Maren Sørensdtr. Han er født 06.02.1719 på gården Solli i Eidanger ( som barn nr 6 av David og Maren ). Jeg har masse info om etterkommerene til David og Maren. Sender deg en mail over helgen.Mvh Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Davidsen

Hei LivKan du også være så snill å kopiere meg også. Min slekt går gjennom Rasmus Davidsen, gift med Berte Olsdatter. Jeg kan også sende deg hva jeg har om denne grenen hvis du er interesert.Emailen er svein punkt davidsen krøllalfa wanadoo punkt fr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Johnsen

hei Liv.Min svigerdatter er etterkommer av David og Maren. Kan du sende en kopi til meg også ? adresse: knut punkt johnsen alfakrøll chello punkt nomvh KnutJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Liv Many thanks, I am looking forward to receiving it. On receipt I will go over your file to see if I can add anything to this, and if you are interested I can forward this to you.Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Til innlegg 13: At Isak Davidsen på Vestby var sønn av David Rasmussen og Maren Sørensdatter, går bl.a. fram av skiftet etter David, datert 18. desember 1748.Når det gjelder Isaks fødselsdato (innlegg 14), står det i kirkeboka at han er døpt 'Dom: Septuages' 1719, som ifølge programmet Dage falt på 5. februar. Fødselsdatoen finnes det meg bekjent ingen kilder til, men vi kan nok trygt regne 1719 som hans fødselsår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Kritian I was aware that David and Maren had a son Isach, but was this Isach the same Isach who married Liv Anundsdatter Roppestad? Although this was most likely the case it is not verified in the extract of the skifte on Hedrum genealogiske sider which only states “Sønnen Isach Davidsen, myndig, bor på Westbye i Qvelle Annex.”, ie nothing about marriage to Liv or anybody else for that matter.Mvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg forstår at du synes jeg dro en litt hastig konklusjon! Jeg ser at det trengs litt utdyping, samt innspill fra andre kilder.Når det står i skiftet etter David Rasmussen at sønnen Isak er myndig og bor på Vestby, må det tolkes som at han driver denne gården. Om brødrene Rasmus og Elias står det at de er myndige og bor på henholdsvis Kvelde og Heum, og de drev faktisk disse gårdene.Tatt i betraktning at verken Isak eller David var særlig vanlige navn i Hedrum, og i alle fall ikke kombinasjonen av dem, er det ikke farlig å tro at den Isak Davidsen som nevnes som enkemann i skiftet etter Live Anundsdatter på Vestby 17. februar 1763 var samme mann. Alderen på deres eldste sønn (17 år) indikerer at de ble gift omkring 1745, noe som ikke er urimelig i forhold til at Isak Davidsen nevnes som 24 år og hjemme hos sin far i skiftet etter Maren Sørensdatter 8. mars 1741. Ut fra sammenhengen bør vi kunne slutte at han var ugift på det tidspunktet.I tillegg har vi fadderne til Isak og Lives to yngste døtre (Maren døpt 1753 og Dorotea døpt 1758). Der finner vi Elisabet (Lisbet) Davidsdatter, Rasmus (Davidsen) Kvelde, Gunhild Kvelde (trolig nevnte Rasmus' datter), Elias (Davidsen) Heum og Abraham Kvelde (trolig Abraham Davidsen, som 1748 bodde hos broren Rasmus på Kvelde).Alt i alt nøler jeg ikke med å konkludere med at den myndige mannen på Vestby i 1748 er identisk med enkemannen der i 1763.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Kristian. Many thanks for the explanation. It was not the validity of the conclusion I question, but that it could not be based on the skifte alone. I had recorded Savid and Maren as “most likely” being the parents of Isach, but I hoped that there would be a piece of paper somewhere which would record Live as daughter-in-law to David and Maren.Thanks againMvh Vidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiIsak er også nevnt i skifte etter Anna Gundersdatter i Larvik i 1749, se: LenkeEn Lars Anunsen er også bosatt på Vestby i 1762, muligens Lives bror. Jeg kan imidlertid ikke se at Live disse stedene er koblet direkte til Isak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Som nevnt, er Isak Davidsen nevnt som enkemann på skiftet etter Live Anundsdatter, så den koblingen er grei.Lars Anundsen må være Lives bror.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.