Jump to content
Arkivverket

[#13570] Peder Nilsen Bjerkreim, død mellom 1801 og 1804


Guest Bjarne Birkrem

Recommended Posts

Guest Bjarne Birkrem

Min tipp-tipp-tippoldefar Peder Nilson Bjerkreim, døpt 9/7 1748, ble i 1768 gift med Ingeborg Trondsdatter Lauperak (1751-1824). De ble senere skilt, noe som var temmelig uvanlig på den tida. Problemet er at jeg ikke har noen opplysninger om hvor det ble av Peder etterhvert. Ved folketellinga i 1801 er han ikke nevnt, men Ingeborg bor da som innerst hos broren Adam Trondson på gården Hovland i Bjerkreim, og i rubrikken for sivilstand står det: 'I 1ste ægtesk. skilt med sin mand', noe som vel burde tyde på at Peder fortsatt var i live. Ved skiftet etter faren til Ingeborg, bondehøvdingen Trond Erikson Lauperak, i 1804, er Ingeborg derimot omtalt som enke. Slik jeg tolker det, betyr dette at Peder døde en gang mellom 1801 og 1804, men i så fall er det rart at han ikke er å finne i FT 1801 - og heller ikke i listen over døde i Bjerkreim. Heller ikke bygdebokforfatteren i Bjerkreim, Lisabet Risa, ser ut til å ha funnet ut når og hvor Peder døde. Er det noen der ute som kan kaste litt lys over saken?

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Bjarne Birkrem

Jeg gjør et nytt forsøk - det har gått over to år uten at noen har besvart dette, men det kan jo tenkes at noen kan ha noe å bidra med likevel.Jeg skal ikke kaste bort plass på å gjenta spørsmålet ovenfor, men jeg vil hekte på et tilleggsspørsmål av mer generell karakter: er det noen som vet hvordan sivilstanden for skilte vanligvis ble nedtegnet i FT 1801 i tilfeller hvor den fraskilte ektefellen var død? Nå var vel skilsmisser nokså sjeldne på den tida, men likevel: er det tenkelig at Ingeborg Trondsdatter kan ha blitt oppført som 'I 1ste ægtesk. skilt med sin Mand' selv om eksmannen (Peder Nilsen Bjerkreim) allerede var død? Det ville bety at Peder kan ha dødd før 1801, noe som i så fall forklarer hvorfor jeg ikke klarer å finne ham i folketellinga...

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

For å kunne forenkle denne oppklaringen:Hvilke materiale er gjennomgått, dvs. hvilke er ikke gjennomgått?Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Bjarne Birkrem

Vel, kort fortalt, det som er gjennomgått av kildemateriale er for det første Folketellingen fra 1801, og dernest lister over begravede i perioden 1801 til 1804 både fra Bjerkreim (dvs. Helleland sogn) og andre nærliggende steder.Som nevnt har jeg hittil tolket det som står under sivilstand for Ingeborg Trondsdatter i FT1801 dithen at Peder fortsatt var i live da folketellingen ble utført - men jeg finner ham som sagt ikke i tellingen. Det er først nå i det siste at jeg har begynt å lure på om han kanskje kan ha dødd før 1801, og jeg har hittil ikke hatt anledning til å sjekke listene over begravelser fra perioden før 1801. Så hensikten med spørsmålet i mitt andre innlegg var å få andres vurdering på om det er mulig at Peder kan ha vært død i 1801 selv om hans fraskilte kone står oppført som 'I 1ste ægtesk. skilt med sin Mand'. Selv regner jeg det som lite sannsynlig - hun ville vel neppe ha stått som 'I 1ste ægteskab' hvis mannen var død - uansett skilsmisse eller ikke. Og som sagt, ved skiftet etter faren tre år senere omtales hun som enke, så det er ingen tvil om at Peder var død på det tidspunktet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.