Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjarne Birkrem

[#13592] Adam Gottlob Severin, prokurator i Elverum ca. 1780

Recommended Posts

Guest Bjarne Birkrem

Jeg leter etter forfedrene til Adam Gottlob Severin, som kom til Elverum som prokurator (sakfører) en gang mellom 1777 og 1779. Det er sparsomt med opplysninger om ham. Han er ikke nevnt i boka 'Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905', som er skrevet av S. H. Finne-Grønn, den samme som skrev den gamle bygdeboka for Elverum. Derimot er det et avsnitt om ham i 'Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869' av H. Hjorth-Nielsen, selv om dette avsnittet er mye kortere og gir færre biografiske opplysninger enn det som er vanlig for denne boka. Ifølge Hjorth-Nielsens bok tok Adam juridisk embetseksamen ved Universitetet i København sommeren 1777. Det merkelige er at navnet hans ikke finnes i listene over immatrikulerte eller uteksaminerte fra universitetet, så en kan nesten lure på om det likevel ikke var sant at han hadde juridisk utdanning. I følge 'Danske Procuratorer' var han født i 1740, mens den danske folketellinga for 1801 oppgir at han var 55 år, dvs. født ca. 1746. Men uansett må han ha vært eldre enn det som var vanlig da han ble ferdig med utdanningen.Etter endt utdanning kom Adam til Elverum, hvor han leide seg rom på gården Løvberget i Hernes. Jeg har ingen opplysninger om hvor han kom fra, og jeg har ikke engang klart å finne ut med sikkerhet om han var norsk eller dansk. Men det faktum at han er omtalt i den danske boka (av Hjorth-Nielsen), men ikke i den norske (av Finne-Grønn), kan kanskje tyde på at han opprinnelig var fra Danmark (Finne-Grønn nevner så vidt Adam Severin i bygdeboka, som ble skrevet mange år før boka hans om norske prokuratorer, så det er ingen tvil om at han var klar over at Severin hadde eksistert).Den godeste prokurator Severin hadde ett temmelig usympatisk trekk: han var tydeligvis av det slaget som villig forførte jenter, men uten å ville ta konsekvensene hvis det gikk 'galt'. I så måte kastet han ikke bort tida så snart han var kommet til Elverum: høsten 1779 var det to Elverumsjenter samtidig som var gravide med Adam Severin. Den ene, Anne Steffensdatter Løvhaugen, fødte en datter i desember 1779, som fikk navnet Sille. Den andre var Maren Hansdatter Dammen, som i mars 1780 fikk sønnen John Adamsen – som var min tipp-tipp-tippoldefar. Adam hadde vel neppe noe mer kontakt verken med disse to barna eller mødrene deres. Derimot ble han gift høsten 1781 med ei annen Elverumsjente, Anne Mathea Kristoffersdatter Oppen fra Houm i Heradsbygda (faren, kaptein Kristoffer Oppen, var offiser, så det kan vel hende at Adam så på Anne Mathea som mer 'jevnbyrdig' sosialt sett enn de stakkars bondejentene han hadde forført to år før...). Et par år senere flyttet de til København. I 1784 søkte Adam om kongelig bevilling til å praktisere som prokurator ved Hofretten i København, og han opplyste da at han i noen år hadde praktisert i Norge, men at han nå i godt og vel ett år hadde bodd i København og levd på oppsparte midler – som var i ferd med å ta slutt. Han fikk innvilget søknaden og fikk bevilling med rett til å virke som 'Procurator for Hof- og Stadsretten som for alle Over- og Underretter i begge Riger'. Han ble boende i København, hvor han døde i 1803.Hvis noen vet noe om Adam Severin, eller om slekta Severin generelt, ville jeg svært gjerne høre fra dere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Hansen

Fra Familysearch:Adam Gottlob Jacobsen Severin. Dpt. 3.nov. 1745, Gerlev, Fredriksborg, Danmark.Far: Jacob Severin.-Olaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjarne Birkrem

Hjertelig takk for hjelpa! Da vet jeg i det minste hvor i Danmark jeg skal lete videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Grunnen til at Severin ikke er i 'Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905', er fordi han ikke hadde kongelig bevilling som prokurator. For lavere instanser hadde amtmennene ogi byene magistratene lov til å utnevne prokuratorer for domstolene i sine områder. Men man måtte ha kgl. bev. hvis man ville praktisere høyere retter. Finne-Grønn tok bare med de som har kgl. bev., noe han nevner i forordet.Severin må ha fått bevilling til å praktisere av amtmannen i Christians amt, det er gode sjanser til å finne den og en søknad på Statsarkivet på Hamar.Han var ikke immatrikulert ved universitet fordi han tok det som ble kalt dansk juridisk eksamen og ble Ex. Iur. og ikke latinsk juridisk eksamen (cand. jur.). Dansk juridisk eksamen var på morsmålet og var for ikke-studenter. Det vil si at man lærte jus ved praktisk arbeide som fullmektig og skriver hos embetsmenn og selvstudier (man kunne få lokal bevilling som prokurator uten juridisk eksamen, hvis man hadde erfaring fra embetskontor) og man dro så ned til København for å avlegge eksamen. Jeg vil tro at langt de fleste prokuratorer i Norge hadde den siste sorten eksamen.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.