Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Halvor Aaby

[#13598] Tore Trondsen f 1841 og Marit Johannesdatter f 1841 fra Ranheimsbygda, Valdres

Recommended Posts

Guest Halvor Aaby

Opprinnelig hadde jeg disse opplysningene fra en slektning i Canada: Tore og Marit var fra Valdres. Tore var f. 1843 og var sønn til Trond. Marit var f 1846 og var datter til Johannes Bakke. Mora hennes het Marit Andersdatter. Tore og Marit emigrerte til Lansing, Iowa i 1866.Etter å ha granska diverse kilder trur jeg at det her dreier seg om Tore Trondsen f på Ranumseie i Aurdal 24021841 og Marit Johannesdatter f på Ranum 22091841. I FT 1865 finner jeg familiene deres på henholdsvis Myren og Bakke, plasser under Ranum i Nord-Aurdal.Men jeg har ikke klart å bekrefte dette sikkert. Jeg klarer ikke å finne Marit og Tore i FT 1865. Jeg klarer ikke å finne at de ble gift i Norge og heller ikke at de flytta ut fra Valdres og emigrerte til Amerika. Jeg har imidlertid funnet at søster til Marit, Guri Johannesdatter, sannsynligvis tjener på Holo i Ringsaker i 1865. På Skjønsby i Ringsaker finner jeg tjeneren Marit Johannesdatter, 25 år, f i Ringsaker. Jeg har mistanke om at dette er Marit fra Bakke i Valdres. Videre har jeg funnet at følgende personer var blant dem som emigrerte med Claus Heftye fra Bergen 23. april 1868: Thore Thorsen Ranum 27 år, f i Slidre, Marit Ranum, 26 år, f i Slidre og Guri Johannesdatter, 23 år f i Slidre (Guri, søster til Marit Bakke, var f 03101846)Nå lurer jeg på om 1) noen kan svare på de personene som emigrerte i 1868 er de jeg er ute etter, det vil først og fremst si om Thore Thorsen = Tore Trondsen, 2) Marit Johannesdatter på Skjønsby 1865 virkelig var fra Ringsaker, 3) noen kan bekrefte eller avkrefte det jeg har funnet, eventuelt har greie på når Tore og Marit gifta seg og når de kom til USA. Familien kalte seg Throndson i Amerika. Den flytta til Brookings, SD i 1879. Sønnen Theodore flytta til Canada i 1901

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Tore er kanskje lauskaren på Skålhammer i 1865: LenkeOg så var det denne fra LDS IGI:TORE TRONDSEN Spouse: MARIT JOHANSDATTER Family Marriage: 23 FEB 1868 Nord Aurdal, OpplandDet er ei opplysning some er 'submitted' og dermed er usikker. Men det er noe å undersøke videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Takk for opplysningene. Jeg synes giftermålet i 1868 ser interessant ut og skal se etter i kirkeboka for Nord-Aurdal ved første anledning. Lauskaren Thord Thordsen på Skålhammer er sannsynligvis en annen person. Han kan eventuelt være den Thore Thorsen som emigrerte 1868, men da mangler vi fortsatt stamfaren til Throndson-slekta. Jeg regner nå med at Tore Trondsen gifta seg med Marit Johansdatter 23.02.1868 og at de emigrerte litt seinere samme år, det vil si at Thore Thorsen er feilskrift eller feillesing for Thore Throndsen. Men det bør det gå an å sjekke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Borgen

Tror kanskje jeg kan hjelpe deg litt. Skulle ha sendt deg filene direkte fra mitt slektsprogram, men det ligger nede, så dette blir litt tungvindt. Har gransket slekt i Nord Aurdal i 10 år med rundt 10 000 navn og opplysninger, så vi får håpe jeg er på rett spor..... Først må jeg si at Thron, Trond, Thore, Tore, Thord, Tord forveksles hele tiden i de gamle kirkebøkene i Nord Aurdal.... var nok avhengig av skrivekunsten til prest og klokker!Thron Thoresen, f. ca 1812 var husmann under gården Ranum i Nord Aurdal. Han døde 23. april 1851. I 1837 var han faktisk vitne i en rettsak mot en av mine aner, Berit Thronsdatter fra Døvresødegården, som ligger like i nærheten av flere av husmannsplassene under Ranum. Han hadde da vært med i ransaking i Berits hytte etter 2 tørkler som hun ble beskyldt for å ha stjålet fra en omreisende kremmer. Under avhøret oppgir han seg å være 25 år og husmann under Ranum. Han gifter seg med Ingri Nielsdatter fra Oppen den 29. maars 1835, og de lever ganske fattigslig på plassen. 10. mars samme året blir sønnen Thore født, men han dør allerede 7. august. I 1841 får de også en sønn som de kaller Thore, og det er han jeg tenker er DIN Thore. Der er nært slektskap (om mulig inngiftet til min slekt her) hvor Thore bl.a. var fadder. Ingrid dør, og Thron gifter seg igjen med marit Andersdatter, også fra en husmannsplass under Ranum.De bosetter seg i plassen Myren under Ranum (dvs Stokkebryn) hvor de bor sammenhengende i mange år. 15. januar 1845 får de sønnen Anders, og faren, Thron dør, som sagt i 1851. 1, januaar 1852 gifter Marit seg igjen med Ole Syversen fra Breiset og familien får barna marit, Thron, Erik og Erik. De reiste til Amerika til slutt. Tilbake til Thore Thronsen. han gifter seg med Marit johannesdatter fra plassen nordre Kviteberg under Ranum (gnr. 18.) 23. februar 1868.Så går vi litt tilbake i tid: Ca 1773 ble Kud Johannessen født. Han giftet seg med Marit Evensdatter, f. ca 1765. Under folketellingen i 1801 bor familien på en husmannsplass under gården Landmark. Deretter bosatte familien seg på Kviteberg under Stokkebryn (som av og til ble kalt plass, andre ganger gård). I 1831 kjøper han stølen Fuksebrekk (lnr 90 b), men da ha dør allerede året etter, ble stølen solgt videre. (selv er jeg eier av denne stølen idag). Skiftet etter han varte fra 4/4 til 14/10 1832. Arvinger var enken og barna Helga og Johannes (den siste vet jeg ikke navnet på). Boet ble sittende igjen med en gjeld på 128 mark og 56 skilling. Enken marit ble begravet 7. febr 1834, hun bodde fremdeles på nordre Kviteberg. Sønnen johannes overtar plassen etter sin far, han gifter seg med Øyen Eriksdatter, f. ca 1815, men dør allerede i 1841. Skiftet etter han ble sluttet 4. oktober 1841 og arvingene var enken Øyen og barna: Knut, Erik, Helge og Marit. Boets bruttoverdi var: 235 - 2 - 18. nettoverdien: 138 - 2 - 14. Som du ser hadde Marit ingen søster som hette Guri. Den eldste sønnen, Knut flyttet til Bakke under Ranum. Han fikk et meget godt skussmål til konfirmasjonen. Erik dro til Amerika i 1866 og Helge bor hos steforeldrene på kviteberg i 1865, skredder. Marit giftet seg altså med Thore, men jeg har ikke noen utflytting på dem, så jeg kan ikke endelig bekrefte deres emigrasjon. Øyen giftet seg på nytt med Thord (kan være Tor, Tore) Knudsen fra Døvresødegård (min slekt) og plassen forble i slekten til langt inn på 1900-tallet. idag er det kun små rester igjen som viser tidligere bebyggelse. jeg har vandret rundt på disse tomtene sammen med folk fra stedet, og det er ganske små plasser folk hadde. Den hadde gnr 18/11.Håper dette var av interesse for deg, men jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe deg mer. kanskje du har noe utfyllende til meg?Mvh Bente Borgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Dette var svært interessant. Jeg får bekrefta en mistanke om at disse slektsforholda ikke er helt enkle å finne ut av. Dine opplysninger stemmer dessverre ikke helt med det jeg har funnet i arkivet, spesielt når det gjelder Marit Johannesdatter.Først litt om Tore Trondsen. Der er vi nesten enige. Faren Trond Toresen ble født 12.07.1812 på Døvre. Foreldra var Tore Arnesen og Ingeborg Trondsdatter. Tore Arnesen har jeg ikke funnet mer om, mens Ingeborg var datter av Trond Syvertsen og Mari Jensdatter, Berger i Skrautvål.Ungkar Trond Toresen Ranumseie og Ingri Nilsdatter fikk sønnen Trond 10. mars 1835. Jeg har ikke notert at Ingri og Trond gifta seg, men det er sikkert rett. Jeg har heller ikke notert dødsfallet på Ingri, men hun må ha dødd ganske snart, da ungkar Thron Thoresen Ranum, 27 år, og Marit Andersdatter Bergum, 25 år, gifta seg 20. januar 1839. I ekteskapet fikk de barna: 1. Ingeborg 1839, 2. Thore 1841 (24.02), 3. Sigri 1842, 4. Anders 1844, 5. Mali 1846, 6. Knud 1849 og Marit 1851.Trond Toresen døde 23. april 1851, som du skriver, og Marit gifta seg opp igjen med Ole Syversen. De fikk barna Thron, Erik og Engebret etter mine notater. Det var interessant at også denne familien reiste til Amerika.Når det gjelder Marit Johannesdatter, mener jeg ganske sikkert at hun må være datter til Johannes Knudsen og Guro Knudsdatter Ranumseie. Her har du funnet en annen mulighet, nemlig Johannes Knudsen og Øyen Eriksdatter Kviteberg. Jeg skal ikke se helt bort fra at du har rett, men vil komme tilbake til det.I alle fall takker jeg for at du prøver å hjelpe meg. Dette er ikke enkelt, men desto mer interessant. Mvh. Halvor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Til Bente. Litt mer om slekta til Marit Johannesdatter Bakke.På samme måte som deg regner jeg med at Knud Johannessen som er på Bakke i 1865 må være bror til Marit. Blant de andre personene på Bakke i 1865 har vi føderådsmannen Johannes Knudsen, 55 år og hans sønn, Knut, 23 år. Husfaren Knut er 33 år og har blant anna dattera Guri, 2 år. Jeg er ganske sikker på at denne Knut Johannessen Bakke er sønn til føderådsmannen Johannes og ikke til Johannes Knudsen Kviteberg. I tillegg til at de bodde på samme gård, bygger jeg også på at Knut kalte første datter si for Guri.Johannes Knudsen Bakke var f på Sæbuødegård 13.11.1807. Han ble gift med Guro Knudsdatter Ranum 01.01.1829. Barna deres: 1. Knud 1829-1830, 2. Gjertrud f på Ranum 1831, 3. Knud f på Ranumseie 1833, 4. Ragnild f på Ranumseie 1836, 5. Marit f på Ranum 1839, sannsynlig hun som flytta fra Nord-Aurdal 1862, 6. Marit f på Ranum 22.09.1841, sannsynligvis den som ble gift med Tore Trondsen, 7. Knud f på Ranumseie 1843, til Amerika 1866, 8. Guri f på Ranumseie 1846, konfirmert fra Bakke 1861, ant. i tjeneste på Holo på Ringsaker 1865.Denne familien er jeg noenlunde sikker på, men jeg er fortsatt litt i tvil om det virkelig er denne Marit f 1841 som ble gift med Tore Trondsen i februar 1868 og eventuelt emigrerte til USA sammen med Thore Thorsen Ranum (= Tore Trondsen)? i april samme år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.