Jump to content
Arkivverket

[#13654] Vågå: Sivert og Ole Amundsen, gjenværende slekt


Guest W. Spjelkavik

Recommended Posts

Guest W. Spjelkavik

Ei eldre dame på min heimplass har bedt meg om hjelp til å finne ut om hun har slekt i Vågå. Hennes bestefar Sivert Amundsen f. 1829 i Vågå og hans bror Ole Amundsen flytta nordover til Sørfold kommune i Nordland rundt 1850. Deres far het Amund Knudsen, mora Ragnhild Johannesdtr, fra Stordalen, Vågå. Kjenner noen til etterkommere av de sistnevnte som ble igjen i Vågå og som har etterkommere?

Link to post
Share on other sites
Guest Trond Myrstad

Jeg kan ikke hjelpe deg direkte med det du spør om, men her er i allefall litt tilleggsinformasjon:Stordalen ligger i Sel, som den gangen tilhørte Vågå. Amund Knudsen og Raghild Johannesdatter giftet seg i Sel 8.6.1818. Amund Knudsen var født (11.10(?))1795. Foreldrene var Knud Amundsen, 33 år i 1801, og Imbjør Thordsdatter, 26 år i 1801. Knud Amundsen var husmann under Weggum, Sel.mvh Trond

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

På Fam.search fant jeg 7 barn:Knud f. 13/3- dpt.27/3 1819 Byggumsfjord, Gudbr.d., døde 6/12 |896.------Ingeborg f. 2/11 1821 Gudbr.d.------Johannes f. 7/3-dpt. 31/3 1823 Vågå.------Ole f. 6/11-dp. 20/11 1825 Vågå.------Syver f. 14/4 - dpt. 20/4 1829 Vågå.------Marit f. 19/7-dp. 18/8 1833 Stordalen Gudbr.d.------Amund f. 12/2- dp. 5/6 1843 Loftgårdseie Gudbr.d.Dette bør sjekkes mot kirkebøker.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Lette videre i 1865: Knud var på Skilvalsbakken, Hammerø N., og det ser ut som om faren og ny kone bodde sammen med ham.Fant ikke Ingeborg, Johannes og Amund.Marit bodde på Skilvalsbakken i Hammerø N. som ugift tjenestepike hos Johan Larsen. I 1875 er Johan og Marit gift.I 1875 er Amund Knudsen død, og det var ny kone. Se ellers Skilvatsbak Hamarø Nordland i 1875.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Amund Knutsen gift (1) 18.06.1817, Sel, Ragnhild Johannesdtr. Botten, født 1796, Botten, Sel, døpt 26.12.1796, Sel, (datter av Johannes Engebrethsen Havn og Ingeborg Syversdtr. Formohagen) død 05.03.1846, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, gravlagt: 15.03.1846, Sel, Amund gift (2) 29.08.1847, Sel, Mari Pedersdtr., født 1804, u/e., døpt 29.01.1804, Sel.Amund hjemfestet til et Veggums-eie ved vielsen i 1817, oppgitt å være 22 år gammel det året, altså født ca. 1795. Det kan være Knut Åsens dåpsbarn døpt 18.10.1795. (Vågå mini 1739-1810, folio 126.)Amund med sin 2. kone og barna Syver og Marit fra 1. ekteskap og Amund fra 2. ekteskap reiste til Nordland den 08.06.1849 iflg Vågå ministerialbok 1842-56, folio 250, nr. 9, 10, 11, 12 og 13.Amund og Mari finnes i 1865 hos sønnen Knut (som reiste nordover i 1842), på Skilvalsbakken på Hamarøy.Da Amund og Ragnhild døpte barna, er de hjemfestet til enten Stordalen eller Loftsgårdseie. (Bortsett fra Knut som ble født på Veggumseie.) Det betyr at de bodde på en plass Stordalen under Loftsgård. Men det var også en plass Stordalen under Bekken i nærheten, så for å holde disse to plassene adskilt, ble plassen der Amund og Ragnhild bodde, kalt Skomakerstuen. Amund drev nemlig som skomaker. Så er da også Ragnhild og yngste sønnen Amund innført med hjemsted Skomakerstuen ved dødfallene.Amunds 2. kone Mari: Født utenfor ekteskap. Far; ungkar Peder Hansen, og mor; pike Kari Hansdtr. Mari er hjemfestet til et Loftsgårdseie både da hun ble konfirmert og da hun giftet seg.Barna til Amund og Ragnhild:I. Knut Amundsen Stordalen født 13.03.1819, Veggums-eie, Sel, døpt 27.03.1819, Sel, gift Ester Larsdtr., født 1823, Hamarøy. Reiste nordover til 'Finmarken' den 11.12.1842 (Vågå mini. 1827-42, folio 328, nr. 1.), men han stoppet på Hamarøy i Nordland der han finnes i 1865 med kone på gården Skilvalsbakken. Ingen barn er nevnt. Knut var gårdbruker og selveier. De hadde både en tjenestekar og ei eldre enke som tjenestepike, på gården, samt Knuts foreldre som losjerende.II. Johannes Amundsen Stordalen født 07.03.1823, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 31.03.1823, Sel, gift Lovise Johnsdtr., født 1833, Hamarøy. Johannes finnes ikke i utflyttingslistene i kb, men han dro også nordover. Han finnes i 1865 som husmann og skomaker på Tverrås, Indre Saugfjordens skoledistrikt på Hamarøy. Han var da gift og hadde tre barn.III. Ole Amundsen Stordalen født 06.11.1825, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 20.11.1825, Sel, gift Ellen, født 1823, Trondheim. Ole er heller ikke nevnt i utflyttingslistene, men det er høyst sannsynlig denne Ole som i 1865 bodde på gården Vesterbotn i Rørstad sogn, Foldens Prestegjeld. Kanskje kjøpte han og broren Syver gården sammen ettersom Syver også finnes på gården i 1865. Ole hadde en ny kone i 1875, Pernilla Maria Nilsdtr. f. 1828 i Rørstad, Foldens prgj.IV. Syver Amundsen Stordalen født 04.04.1829, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 20.04.1829, Sel, gift Maren Johanna Karlsdtr., født 21.10.1833, Foldens prestegjeld. Fulgte med faren og stemoren nordover den 08.06.1849 (Vågå mini 1842-56, folio 250, nr. 11.), og finnes i 1865 som gårdbruker og selveier på gården Vesterbotn der den eldre broren Ole også står oppført i samme telling. Syver og kona Maren Johanna skal ha fått 8 barn, men bare tre er kommet til i 1865.V. Marit Amundsdtr. Stordalen født 19.07.1833, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 18.08.1833, Sel, gift Johannes Larsen, født 1830, Hamarøy. Var også med foreldrene nordover den 08.06.1849 (Vågå mini 1842-56, folio 250, nr. 12.), og finnes i 1875 på Skilvalsbakken på Hamarøy med ektemann og fire barn, samt en pleiesønn og ei tjenestejente.VI. Amund Amundsen Stordalen født 12.02.1843, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 05.05.1843, Sel, død 20.10.1843, Stordalen, gravlagt: 05.11.1843, Sel.Sønnen til Amund og Mari:VII. Amund Amundsen Stordalen født 13.10.1847, Stordalen under søndre Loftsgård, Sel, døpt 26.12.1847, Sel. Fulgte med foreldre og eldre halvsøsken til 'Nordlandene' 08.06.1847. (Vågå mini. 1842-56, folio 250, nr. 13.) Videre livsløp er ikke kjent.

Link to post
Share on other sites
Guest W. Spjelkavik

Tusen takk for hjelpa. Familien som er etterkommere etter Syver Amundsen er allerede i gang med å søke slekta i Hamarøy. Også slekta etter Ragnhild Johannesdtr. Botten, Syvers mor, er interessant for ettekommerne i nord.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.