Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Trond Kaasin

[#13660] Anne Henriksen født ca 1710 av Puranen slekt? Våler i Solør

Recommended Posts

Guest Trond Kaasin

Jeg finner Anne Henriksdatter gift med Peder Olsen Nygaarden i Aasnes. Anne er oppgitt født 1710 i Aasnesboka men jeg stiller meg litt tvilende til dette. I Fam Search finnes ingen Anne Henriksdatter på dette årstall. Imidlertid finnes henvisninger til en Anne Henriksdatter med årstall fra 1805-1815 som oppgis født i Risberget av Henrik.I så fall må dette være Henrik Henriksen gift med Gjertrud Andersdatter Puranen/ etter Anders Puranen i . Denne Henrik er i Våler Bygdebok oppgitt å skulle ha kjøpt hele Risberget av en Friedler i 1712.Helt elementert mangler jeg igjen kirkebok for å løse dette. Jeg er klar over at min teori er ' Noget svak ' men hvem Anne Henriksdatter var gift til Nygaarden i Aasnes ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Gunnar Lindalen

Jeg finner en Ane Henrichdatter født i Risberget, døpt 3 post Trinitatis 1714 i Våler. Faddere er Erick Knøsen, Ole Skomager, Ragnil Taarasen, Rønnu vester Ei. Farsnavn mangler på Henrick.Det blir født en Ane Henrichdatter på Brunchen i Våler i 1704. Døpt Johani Baptiste. Faddere er Lars aslackrud, Siver Braskerud, Hans Braskerud, Ragnil ibid, Johan Stensaasens qvinde. Også her mangler Henrichs farsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Kan de eldste kirkebøkene fra Solør og tilgrensende områder fortelle noe om personenes eventuelle finske opprinnelse? I følge Riksarkivets opplysninger er de eldste fra ca. 1700. Vinger kirkebok går helt tilbake til 1689. På dette tidspunktet måtte en del av nybyggerne fortsatt være i live, og fornorskingen av Finnskogene kan knapt ha begynt. Kanskje tok det sin tid før finnene ble integrert i de respektive prestegjeld i geistlig forstand, men noen måtte vel døpe og begrave dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Et indisie: Finner ei Anne Henriksdatter gift 4 okt 1745 med Peder Olsen i Trysil.Anders Puranen ( mulig morfar) kjøpte Galåsen i Trysil og bosatte seg der.Finner det dog noe underlig at Nygaarden folk reiste til Trysil for å giftes. ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I fam.search finnes Anne Henriksdatter fca. 1706 av Risberget i Våler. Foreldre Henrik Henriksen og Gjertrud Puranen Andersd.Ellers finner jeg i 1801 at Riisberget ligger i Hoff.Under min tidligere leting i Trysil etter slekt fant jeg en Henrik Henriksen (finsk) omtalt i bøkene der. ------ Måtte bare lete litt og bingo.Galaasen i Trysil:1 Henrik Henriksen Himainen 1625-. Finsk. Gift med Ingeborg Mortensd. Liitainen 1641-.Barn:2a Anders H. 1658-. Gift Ingeborg Olsd. Tovesu (Tosk?) 1664-.2b Kersti H. 1663-.2c Kari H. 1664-før 1730. Gift Samuel Mortensen Kaupinen 1658-. Se også 2g.2d Henrik Henriksen 1665-. Gift Gjertrud Andersd. Puranen + 1718.2e Mari H. 1671.2f Anne H. 1676.2g. Ingeborg H. + før 1689. Gift Samuel Mortensen Kaupinen. Se 2c.2h Ole H., bygde i nordre Skjærberget.Om du ser i Trysilboka tror jeg du kanskje kan finne mere om de enkelte barna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Gunnar Lindalen

Dette var inntresant. Denne Ingeborg Olsdatter Tovesu i innlegg 5; hvis hun er av den slekten som blir kalt Tosk eller Todch, så er hun av slekten Tossavainen. (Tossavainen er i skriftlige kilder 'fornorsket' eller 'fordansket' til Tosk eller Todsch.) En av mine forfedre er Ole Olsen Tossavainen. Ved finnemanntallet 1686 bodde han i Risberget sammen med hustruen Kari Poulsdatter, og barna Ole Olsen, 4 år, og Anders Olsen, 1 år. Ole Olsen 'Tos' er 26 år og ført opp som stesønn av Anders Eriksen Puran (Puranen) og hustru Annikken Steffensdatter. Anders alder er 44 år, og han var født i 'giestrichland i suerig af finsche forældre'. Han hadde vært 6 år i 'Huuse' (!!?? menes kanskje at han hadde holdt hus??) i Løvhøyden i Grue, før han hadde kommet til Risberget i 1668. Hans hustru Annikkens alder er muligens (det står 'mulig 45 aar'), og født i 'Oersøe' i Sverige av finske foreldre. deres barn er Gjertrud Andersdatter Puran, 9 år, og Kari Andersdatter (ikke ført til Puran), 6 år. Denne Gjertrud er sikkert den Gjertrud Andersdatter Puranen i innlegg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Mye interessant her, men utgangspunktet er uklart.Trond - du åpner med å si - jeg finner Anne Henriksdatter gift med Peder Olsen Nygaarden i Åsnes. Jeg forstår dette som at paret er viet i Åsnes, men du nevner ikke vielsesår eller bosted på brura. I et seinere innlegg skriver du at Anne Henriksdatter ble gift med Peder Olsen i Trysil 24. okt 1745. Er det samme par eller to forskjellige par? Og igjen - hva nevnes av bosted?Og hva gjør at du knytter Anne Henriksdatter til Risberget? At det i det aktuelle tidsrommet tilfeldigvis blir født ei Anne Henriksdatter i Risberget gjør henne ikke automatisk til Peder Olsen Nygardens hustru. Man kan selvfølgelig sette opp en hypotese om at hun er den rette, men for å bekrefte den hypotesen trenger man mer enn det faktum at hun er født. Noe bør peke mot Risberget på en eller annen måte. Dersom du vet om noe slikt bør du ta det med når du ber om hjelp.Mulig at Anne Henriksdatter fra Risberget er den rette, men det bør fastslås før man går løs på hennes aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Arild har helt rett. Legg merke til at mine innlegg ikke konkluderer men legger opp til en dialog om muligheter. Jeg bruker også ordet indisie.Vi vet:1) Peder Olsen Nygaarden ( 1706 - 1782 )var gift med Anne Henriksdatter. Hun skulle ifølge Aasnesboken være født i 1710, død 1788 uten at jeg har kunnet stadfeste dette ennå i kirkeboken.2) Deres barn er Olea f. 1742, Ole 1752, Guttorm f. 1754, Gjertrud 1756( NB Puranen navn ?? Indisie)( Jeg låner og låner kirkebøker men med lange ventetider og med nye oppslag som burde vært gjort tar dette tid)Det er IKKE stadfestet hvem denne Anne Henriksdatter er. I Fam. Search finnes få alternativer.Det er diskutert muligheten for at Anne fra Risberget er damen, men vi har ingen klare beviser for dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Det var ikke mye hjelp å få ved vielsen. Peder Olsen Nygaarden og Anne Henrichsd. ble viet 02.06.1732. For Anne blir ikke bosted nevnt. Hvis det er Anne Henriksdatter fra Risberget født 1714, var hun bare 18 år ved vielse. Det er jo mulig, men svært sjelden de var så unge. På den annen side var det visst vanlig med lav giftealder blant finnene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Hypotese: Anne Henriksdatter er den Anne Henriksdatter som ble født på Risberget 1714.Hva peker i den retning? Et barn med navnet Gjertrud er et lite indisium. Fra et notat jeg har fra tingboka går det klart fram at denne Annes søster Kjersti Henriksdatter var gift med Halvor Iversen Kongelbekk i Åsnes. I kirkeboka ser jeg de ble viet 23.11.1730 - bosted ikke nevnt på Kjersti.Peder Olsen og Anne må en regne med har flere barn enn de du nevner - fødsler fra 1732. Hvis Halvor Iversen eller Kjersti Henriksdatter på Kongelbekk blir brukt som faddere er det et godt indisium på at Anne er fra Risberget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Anne Henriksdatters søsken skulle være: Anders, Lisbet , Ingrid, Gjertrud ( gift med Peder Andersen Nedstua), Kirsten ( kjersti) og Anne.Eldstemann Anders var gift med Marte Eriksdatter Knøsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hvis du med det mener det er søsken til din Anne blir resultatet:Henrik Henriksen (f. Galaasen i Trysil) og Gjertrud Andersd. P. Deres barn iflg. Vålerboka: 1) Anders gm. Marte Eriksd. Knøsen 1691-1765.---2) Lisbet + 1718 umyndige barn, gm. Lars Danielsen i Grue.----3) Ingrid gm. Ole Andersen Skrokberget Djekneliden i Sverige.-----4) Gjertrud gm. Peder Andersen Nedstua.----5)Kirsten.----6) Anne.Står om ham både i Trysilboka (2) og Vålerboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Kirsten Olsen

Den Anne Henriksdatter som i 1745 gifter seg i Trysil med Peder Olsen (N-)Galaasen, kalles da Skierberget. Hun var da enke etter 1. bruker på Skierberget, Ole Mattisen f. ca 1715, begr. 29/6-1745. Ved vielsen 19/3-1739 står følgende i kirkeboka: Ole Mattisen Skierberget og Anne Henriksdater, ingen nærmere opplysning om hvor hun er fra. Som vitner oppgis Povel Galaasen og Ole Galaasen. Ole Mattisen var sønn av Mattis Olsen Tossavainen, Østenheden f. ca 1681, begr. 20/3-1835, og Ingeborg Olsdatter Kuosmainen, Tørberget f. ca 1689, begr. 5/10-1739. Når Anne Henriksdatter gifter seg for 2. gang 4/10-1745 med Per Olsen Galaasen f. ca 1713, begr. 26/1-1794, er ingen vitner nevnt. Anne Henriksdatter Galaasen er ikke nevnt som konfirmert i Trysil (eldste kirkebok fra 1730). Denne Anne Henriksdatter Galaasen er født mens foreldrene Henrik Henriksen (Himainen) og Gjertrud Andersdatter (Puraninen) bodde i Risberget. Med andre ord er det samme familie man finner på Galaasen og i Risberget. En liten kommentar til Jon Harald Haug i innlegg 3; Kirkebøkene gir sjelden opplysninger om det finske slektsnavnet. Navnene ble fornorsket/fordansket av prestene. Et finsk navn som Pekka Laurinpoika, ble av prestene forandret til Per Larsen. Det finske slektsnavnet ble ikke nevnt, men i stedet ble bostedsnavnet lagt til. Men i tingbøker kan vi finne igjen mange av de finske slektsnavnene, og da ofte i en svært fornorsket/fordansket versjon. Det er heller ikke uvanlig at finnene fra finnebosetningene i Solør fant seg gifte blandt finnene i Trysil. Vanlig var det også at de giftet seg med finnner fra den svenske delen av finnskogen. Finnene hadde ofte like stor tilhørighet med finnene på den svenske finnskogen som på den norske. Noe som kunne by på problemer, slik det gjorde for Anders Olsen Kuosmainen i Tørberget. Han ble i 1680 tiltalt, og dømt for å ha samkvem med fienden (under Gyldenløvefeiden) Tiltalen var at han hadde latt sin datter(Marte)gå over grensa til sverige på frieri, hvor hun også ble gift med finnen Anders Ronkainen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

May Kirsten - Hvordan finner du ut at den Anne Henriksdatter som gifter seg 1739 og 1745 i Trysil er datter av Henrik Henriksen Himainen og Gjertrud Andersdatter på Risberget?Tronds utgangspunkt er Peder Olsen Nygarden i Åsnes og Anne Henriksdatter. De gifter seg 1732 og får bl. annet barn 1742. Dette er ei anna Anne Henriksdatter enn den som gifter seg i Trysil.Når døde Anne Henriksdatter i Trysil, og hvor gammel var hun, og det samme for Anne Henriksdatter i Åsnes? Alderen vil være vesentlig her siden det er et faktum at Anne Henriksdatter Himainen i Risberget ble født 1714.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Peder Olsen Nygarden og Anne Henriksdatter får ifølge Hof kirkebok døpt en sønn Ole i 1733. Blant fadderne er Kirsti Henriksdatter Kongelbekk. Hvis Anne er fra Risberget er dette hennes søster, og må tas som et indisium på at Anne er den Anne Henriksdatter som ble født på Risberget i 1714.Paret får ei datter Marthe i 1734, men der er det ingen faddere som kan koples til Anne fra Risberget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Klarner det litt for meg ??Åsnesboka nevner kun de barn som jeg nevnte under innlegg 11. Men her går jo kirkeboka foran.Det at det i tillegg til de barna jeg nevnte iallefall var Ole 1733 og Marte 1734 oppklarer den lange perioden mellom bryllup og første barn som ikke eksisterende.Vi har stadfestet Anne fødsel til 1714. Vi har kun indisier ( flere) på at hun er etter Himainen. Hva taler kontra: Trysilboka og andre bryllupsdatoer og navn !!!?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

May Kirsten nevner at Anne Henriksdatter i Trysil er datter av Henrik Henriksen Himainen i Risberget. I innlegg 14 etterlyser jeg hvor den opplysningen kommer fra. Er det Trysilboka som nevner dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Kirsten Olsen

Den Anne Henriksdatter som ble gift i Trysil ble begravet 26/6-1768, alder oppgitt til 50 år. Jeg har ingen garanti for at den Anne Henriksdatter som blir gift i Trysil er datter av Henrik Henriksen Himainen (Galaasen /Risberget). Men i og med vitner ved første ekteskap var fra Galaasen, KAN dette tyde på en kobling. Likevel; I Sør-Østerdal slektshistoeielag er det gjengitt en artikkel av Trond Bækkevold, som setter åpent hvorvidt Anne Henriksdatter som ble gift i Trysil, er datter av Henrik Henriksen Himainen, eller en fosterdatter av Ole Olsen Østenheden (Tossavainen). Men også Tossavainenslekten har også kobling til Galaasen, Henrik Henriksen Himainen var først gift med Kari Olsdatter Tossavainen, (og hadde datteren Lisbet i det ekteskapet). Henriks bror Anders f. 1658 var gift med Berte Olsdatter Tossavainen. Disse bodde også i Galaasen ved finnemantallet i 1686. Dermed kan vitner fra Galaasen kan være like naturlig, uansett hvilken av de to Anne Henriksdatter det er snakk om. Bo Hansson har også skrevet et prosjektarbeid om Tossavainenslekten, 'Fra Lievestuore til Søre Osen' Der man kan følge slektslinjer fra Finland, via Sverige til Risberget og senere Søre Osen i Trysil. Her gjengis også familien til Henrik Henriksen Himainen, Her oppgis det at Anne Henrikdatter Himainen f. 1714, blir gift med Peder Olsen Nygården,Åsnes. I og med at Anne og Peder i Åsnes har brukt Kirsti Henriksdatter Kongelbekk som fadder ved en dåp i 1733, peker jo mye mot at det er Anne Henriksdatter Himainen fra Risberget, som blir gift med Peder Olsen Nygarden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

fra Våler Bygdebok: i 1718 døde Gjertrud tidlig fra Henrik Henriksen. Boet ble da registrert og bestod av : Risberget med 6 kalveskinn skyld, takst 400 rd, Tronken ( Tronbøl Odalen ) med skyld 17 1/2 lispd.tunge, takst 500 rd samt 3 kalveskinn i galåsen Trysil. ( uten takst. )Her oppgis som Henriks barn:Anders, Lisbet, Ingrid, Gjertrud, Kirsten og Anne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Lievestuore til Søre Osen'Artikkelen som May Kirsten nevnte kan finnes på :Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Kirsten Olsen

Beklager Trond. Men den lenken du har lagt ut er ikke prosjetarbeidet jeg henviser til. Lenken din, er den artikkelen som Bo Hansson skrev, om finneinnvandringa i Trysil, når vi skulle lage den nye Trysilboka for vestre delen av Trysil (bind 8). Stoff fra prosjektarbeidet er nevnt i et avsnitt av dette. Men heftet, prosjektarbeidet fra 1997, jeg henviser til er et som Bo Hansson selger privat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Beklager, jeg var litt rask i svingen. Artikkelen jeg la ut lenke til omhandler Henrik under avsnittet Kuosmala, Raatikala, Tossavala ... og viser hans mulige herkomst. Henrik i Orsa nevnt her er altså 'vår' Henriks far. Intet om etterslekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Peder Olsen Nygaarden og Anne Henrichsd. fikk barna:1) Ole 1733; Tosten Gundersen Kalgården, Knud Nielsen Kiølen, Arne Erichsen Holmen, Eli Olsd. Nygrd., Kirsti Henrichsd. Kongelbek.2) Marthe 1734; Gutorm Olsen Nygrd., Ole Olsen Nygrd., Mari Halstensd. Kalgrd., Eli Olsd. Nygrd., Kari Halvorsd. Nygrd.3) Halvor 1738; Gutorm Olsen Nygrd., Ole Olsen Nygrdshaugen, Tosten Knudsen Kiplen, Eli Olsd. Nygrd., Mari Olsd. Nygrd.4) Alex/s 1740; Ole Olsen Nygrdshaugen, Tosten Kalgrd., Eli Olsd. Nygrd., Sigri Noæsd. Nygrd., Kari Olsd. Gundersrud.5) Olia 1742; Fadern?, Elias Floberg, Gunder Jonsen Telle, Alis Olsd. Melby, Gunild Olsd. Nygrd., Anne Gundersd. Kalgrd.6) Giertru 1745; Ole Olsen Nygrdhaugen, Christen Olsen Nygrd., Alis Olsd. Melby, Kirsti Henrichsd. Kongelbek, Olia Olsd. Nygrd.7) Peder 1747; Iver Halvorsen Qæseth?, Gullik Haagensen Snarby?, Ole Ottersen Østmo?, Sigri Pedersd. Telle, Kari Knudsd. Melby. Ferdig tom. 1749, krk.bok 2 Hoff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Anne Henriksdatter Himainens søster Gjertrud Henriksdatter var gift med Peder Andersen på Risberget.1755 kan en i Tingboka for Solør-Østedalen fol. 39b lese en sak reist av Peder Andersen. Saken begynner slik: 'Peder Andersen lod ved sin Svoger Peder Olsen Nyegaarden fremstille ....'Med andre ord - det er ingen tvil om at Anne Henriksdatter gift med Peder Olsen Nygarden kom fra Risberget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

Se det, en konklusjon. Takk til Arild som har involvert seg og til andre med bidrag på dette tema.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.