Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ketil Harbek

[#13677] Hvordan tolke opplysninger i skifteregister?

Recommended Posts

Guest Ketil Harbek

I skifteregister for Christiania 1857-1870 står det om følgende to skifter (registreringsforretninger):NR 130DATO ÅR 02.06.1863ARVELATER Johan Andreas SchøyenSTILLING Afdøde forhenværende Kjøbmand senere BogholderARVING Julie Schøyen* f Gabriels.A_STILLING Afdøde HustruGÅRD Brogaden N 16MERK RegistreringsforretningogNR 191bDATO ÅR 26.10.1864ARVELATER Lars IhleSTILLING Afdøde KjøbmandARVING Lovise Magrethe Ihle* f BuhringA_STILLING Afgangne HustruGÅRD Østre Gade N 15MERK RegistreringsforretningViser det som står her at begge ektefellene var døde på tidspunktet for registreringsforretningen? Betyr dette også at hustruen i begge tilfellene var død før mannen? Eller omvendt? Det virker jo uansett litt rart at 'afdøde/afgangne hustru' står som arving etter mannen, men forklaringen er kanskje uskifte? I begge tilfellene var det gjenlevende mindreårige barn i ekteskapet. Det forklarer kanskje hvorfor det var offentlig skifte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Opplysningene fra skifteregisteret viser at hustruene i begge tilfeller var i live, ellers ville de ikke vært arvinger. Det mangler tydeligvis en genitivs s (afgangnes hustru). Det er ellers ikke merkelig om hustruen arver mannen, men det burde vært nevnt flere arvinger dersom det er riktig at det fantes mindreårige barn. Uskifte kan det jo ikke være siden det er en skifteregistrering, men dersom det var mindreårige barn krevdes det offentlig skifte.Svarene på dine spørmål vil du finne ved å gå til selve skiftet. Skifteregisteret er bare en snarvei inn til primærkilden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg finner ikke nevnte registreringsforretninger. Har du fått med alle data, datoer og nr. ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Lars: Takk for svaret, men jeg tror ikke det er slik. Fra det samme skifteregisteret følgende eksempel:NR 125DATO ÅR 27.02.1863ARVELATER Sophie Magdalene HielmSTILLING Afdøde EnkefruARVING Jonas Anton HielmA_STILLING Afdøde Mand HøiesteretsadvocatHer fremgår det at arvelateren er enkefru, og at arvingen er 'afdøde mand'. Det finnes flere slike eksempler der. Så jeg tror det er en annen forklaring enn manglende genetiv-s, men jeg skjønner ikke hvordan det skal tolkes!I det ene av de tilfellene jeg nevnte i det første innlegget mitt, finner jeg i FT 1865 hele barneflokken som 'logerende' hos slektninger(?). FT er jo vel 1 år senere, og det er selvsagt mulig at hustruen er død i mellomtiden (jeg finner ikke henne i FT). I det andre tilfellet finner jeg heller ikke hustruen i FT 1865. Dette er jo en slags indikasjon på at hustruene er døde da i hvert fall.Ellers er jeg jo enig i at selve skiftet vil gi flere svar, men jeg tenkte jeg skulle gjøre den 'lettvinte' delen av jobben først ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Kjøbmann Lars Ihle blir oppgitt som barnefar til Mary Senora Larsdatter født 7. september 1861, døpt i Trefoldighetskirken 13. juli 1862.Det er mer sannsynlig at han var enkemann enn gift på det tidspunkt.Er forresten interessert i flere opplysninger om Lars Ihle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg lurer på om ikke forklaringen er den at det er valgt feil overskrifter på noen av kolonnene i tabellen. Den som har laget registeret eller digitalisert det har kanskje brukt et databaseprogram og valgt feil felt e.l. I stedet for 'ARVING' burde det stått 'EKTEFELLE' eller 'PÅRØRENDE' mens 'A_STILLING' da er samme persons stilling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Kari: Jeg har ikke kommet så langt med disse enda. Det jeg først og fremst er interessert i, er Lars (Larsen?) Ihle som ektefelle til Lovise Margrethe Bühring, og deres liv og etterkommere. Det er Bühring-slekten jeg prøver å kartlegge. Det jeg har notert meg så langt, fra de forskjelligste og tildels usikre kilder, er:Lars (født ca. 1815) og Lovise (født første halvdel av 1820-tallet) giftet seg 28. august 1845 i Sør-Odal. Jeg har notert følgende barn (men er ikke sikker på dem):1. Lars Carl Adelsten Bolt Ihle, 19 år og student i FT 1865 og logerende i Sanct Olafsgade 6, Chra. Ham finner jeg ikke senere.2. Agnes Ingebjørg Brynhilda Ihle, 17 år i FT 1865 og logerende samme sted. Gift 24. oktober 1872 i Gamle Aker med Berthel Dehli, født 1847. I 1875 bor de i Filosofgangen 11, Chra., og har to døtre: Louise Margrethe, født 1873 på Furnes, og Margitr Helene, født 1875 Chra. I FT 1900 har de også fått en sønn: Erling Bühring(?) Dehli, født 11. september 1889 på Furnes, og Berthel er kavalleriløitnant.3. Olav Johan Bühring(?), døpt 21. april 1850 i Domkirken, Chra. (Jeg er usikker på ham, men han står med disse foreldrene på IGI, FamilySearch.) Finner ikke ham senere.4. Bjørn Olaf Sverre Ihle, 14 år i FT 1865 og logerende samme sted som søsknene ovenfor. I FT 1875 er han også logerende, nå i Hegdehougsveien 11 i Chra., og oppført som medeier i gård i Chra., cand.jur. og fullmægtig på sagførerkontor. Han giftet seg 5. november 1885 i Trefoldighet med Marta Andrea Erichsen. I FT 1900 bor de i Svoldergade 7 i Chra., og har fått to døtre: Gudrun Ihle, født 1886, og Aslaug Ihle, født 1892. Foruten cand.jur., er han da også billedhugger, maler, og har formue.5. Johan Andreas Bühring(?), døpt 28. august 1855 i Domkirken, Chra. (Jeg er usikker på ham også, men også han står med disse foreldrene på IGI, FamilySearch.) Finner heller ikke ham senere.Mary Senora Ihle har jeg ikke sett før, og jeg ser at hun står oppført med Kathrine Hansen som mor. Det kan jo tyde på at Lars Ihle var enkemann i 1861, som du sier. (Om det er mer enn én Lars Ihle i bildet her, vet jeg jo ikke.)Dette er stort sett det jeg har, og jeg er selvsagt interessert i tilføyelser og rettelser!Knut: Det høres jo ikke urimelig ut. Det er jo litt påfallende at det ingen steder står mer enn én som 'arving'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Takk for opplysningene. Jeg kan se på selve skiftet til Lars Ihle neste gang jeg er på Riksarkivet, så kan jeg lage et nytt innlegg her, eller sende deg en E-post hvis du oppgir din e-post adr.Det er lite sannsynlig at det er flere en kjøbmann Lars Ihle. Såvidt jeg husker fant jeg ingen i Ft 1865.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Kari: Veldig fint hvis du vil gjøre det. Jeg synes det er greit med et innlegg her i forumet - da kan det tenkes at andre kommer med innspill også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Skiftekortene på Riksarkivet ga ingen ny informasjon. På skiftekortene for Akershus er det ganske mye informasjon, om ektefell død eller levende, barnas navn og alder, for døtre evt ektemenn, brutto formuo og gjeld etc.Men for disse to skiftene sto det kun:Johan Andreas Schøyen, bokholder og 1864, pluss et pakkenr.Ihle, Lars kjøbmann og Louisa Margrethe f Buring, fellesbo og 1867, pluss et pakkenr.Jeg vet ikke hva det betyr at begge årstallene avviker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.